Lúa thơm

Xem 1-20 trên 512 kết quả Lúa thơm
 • Trung tâm Hạt nhân TP Hồ Chí Minh (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) vừa nhân thành công giống lúa thơm đột biến Basmati bằng phương pháp chiếu xạ. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu phát triển các dòng thuần lúa thơm đột biến” do PGS-TS Lê Xuân Thám làm chủ nhiệm.

  pdf2p womanhood911_00 01-10-2009 400 45   Download

 • Dựa trên những chỉ thị phân tử liên kết chặt với gen thơm fgr đã được công bố, tác giả tiến hành nghiên cứu để lựa chọn chỉ thị có độ chính xác cao ứng dụng trong chọn tạo giống lúa thơm trên nguồn vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây để biết thêm những thông tin chi tiết về kết quả của nghiên cứu nói trên.

  pdf10p nganga_06 05-10-2015 50 11   Download

 • Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 12 nghiệm thức là 12 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL549, MTL495, MTL 645, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống OM4218 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Xuân Hè 2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang.

  pdf10p sunshine_7 22-07-2013 42 8   Download

 • Hương thơm của lúa gạo là một đặc tính quí, nghiên cứu đánh giá và tìm hiểu gen kiểm soát mùi thơm của các giống lúa thơm địa phương và lúa thơm cải tiến đặt cơ sở cho công tác cải tiến các giống lúa chất lượng cao. Nghiên cứu được thực hiện đối với 19 giống lúa thơm địa phương, 15 giống cải tiến, 3 giống nhập nội và 2 giống không thơm.

  pdf8p leon_1 05-08-2013 44 8   Download

 • Xuất phát từ nhu cầu cần có những giống lúa thơm, năng suất cao, phẩm chất tốt nhằm đa dạng thêm nguồn giống chất lượng cao cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Giống lúa TP9 được chọn tạo từ tổ hợp lai KhaoDawkmali x Amaroo có thời gian sinh trưởng ngắn (80-82 ngày) và phẩm chất tốt (protein 7,2%; amylose thấp 17,3%) được lai tạo với giống lúa thơm, năng suất TP5 (Jasmine-85 x Amaroo). Tổ hợp lai đã được thực hiện trong năm 2009.

  pdf9p sunshine_7 22-07-2013 39 4   Download

 • Đề tài có mục đích nhằm lựa chọn chỉ thị phân tử liên kết với gen mùi thơm và gen kháng hữu hiệu với các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lá phổ biến có độ chính xác cao sử dụng trong lai tạo và chọn lọc giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá cho các tỉnh phía Bắc; Chọn tạo được một số dòng lúa thơm kháng bệnh bạc lá, năng suất khá cho phát triển sản xuất và làm vật liệu cho công tác lai tạo tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf217p hpnguyen3 21-03-2018 3 1   Download

 • Đề tài có mục đích nhằm lựa chọn chỉ thị phân tử liên kết với gen mùi thơm và gen kháng hữu hiệu với các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lá phổ biến có độ chính xác cao sử dụng trong lai tạo và chọn lọc giống lúa thơm kháng bệnh bạc lá cho các tỉnh phía Bắc; Chọn tạo được một số dòng lúa thơm kháng bệnh bạc lá, năng suất khá cho phát triển sản xuất và làm vật liệu cho công tác lai tạo tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf15p hpnguyen3 21-03-2018 0 0   Download

 • QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG LÚA I. CHỌN GIỐNG LÚA Nên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 90-100 ngày, năng suất cao, chống chịu với một số sâu bệnh chính và có phẩm chất gạo tốt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu như OM1490, OMCS2000, IR64, MTL250, VD95-20, AS996, OM3536, Lúa thơm, v.v. CHUẨN BỊ ĐẤT Đối với vụ Đông xuân: Dọn sạch cỏ. Trục đánh bùn và san bằng mặt ruộng bằng máy cày bánh lồng có trang kèm theo.

  pdf9p heoxinhkute12 23-03-2011 659 168   Download

 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: công tác giống, kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa, tiêu chuẩn sản xuất hạt giống lúa, đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam, nhóm lúa thơm đặc sản và giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn thông qua tài liệu "Ebook Giống lúa và sản xuất giống lúa tốt".

  pdf100p augi20 12-05-2012 168 90   Download

 • Giống lúa TL6 là giống lúa thơm do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Lúa - Viện cây Lương thực và thực phẩm chọn tạo. Là giống lúa chịu thâm canh khá, chống chịu tốt với một số sâu bệnh chính hại lúa như bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn và bạc lá. Phẩm chất gạo ngon, thơm, cơm mềm dẻo nhưng không dính. Gieo cấy được 2 vụ trong năm: Trà xuân muộn, mùa sớm. Nguồn gốc: Chọn tạo từ tổ hợp lai BT7 và KD 18, nuôi cấy bao hạt phấn ở F1 tiếp tục chọn...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 191 36   Download

 • Hiện nay thị trường gạo trong nước đã thay đổi, nhất là những người tiêu thụ trong thành phố thì nhu cầu gạo đã thay đổi khá nhiều. Từ chỗ người tiêu thụ chỉ cần có đủ gạo để ăn thì nay họ lại cần tiêu thụ những loại gạo có chất lượng cao và có mùi thơm.

  pdf2p womanhood911_04 22-10-2009 230 32   Download

 • Theo thống kê nông nghiệp của FAO, các loại lƣơng thực truyền thống chủ yếu đƣợc sản xuất và tiêu thụ trên thế giới bao gồm 5 loại cụ thể: lúa gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch. Trong số các loại kể trên, lúa mì và lúa gạo (Oryza sativa L.) là hai loại lƣơng thực cơ bản dùng cho con ngƣời. Theo tính toán của FAO, đến năm 2001, sản lƣợng lúa gạo sản xuất ra trên toàn thế giới có thể duy trì sự sống cho 3.260 triệu ngƣời, chiếm trên 53% dân số thế giới...

  pdf92p canhchuon_1 19-06-2013 48 24   Download

 • Lúa là cây lƣơng thực chính cho nhiều ngƣời và đồng thời lúa gạo cũng tham gia vào các hoạt động kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Châu Á là nơi sản xuất 90% tổng sản lƣợng và cũng là nơi tiêu thụ lúa gạo nhiều nhất. Khoảng 85% sản lƣợng gạo, 72% lúa mì và 19% ngô đƣợc con ngƣời tiêu thụ trực tiếp (IRRI, 2002). Lúa gạo cung cấp 21% năng lƣợng và 15% protein cho loài ngƣời (Eggum, 1989).

  pdf73p canhchuon_1 21-06-2013 69 17   Download

 • Bạc bụng là một trong những tiêu chí quan tâm đầu tiên của nhà chọn giống lúa. Bạc bụng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng xay chà mà còn ảnh hưởng đến thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một nghiên cứu nào nói về đặc tính di truyền của tính trạng này.

  pdf8p sunshine_7 19-07-2013 67 7   Download

 • Công tác chọn tạo các giống lúa năng suất cao, chống chịu với sâu bệnh và điều kiện bất lợi đã được nghiên cứu trong giai đoạn 1990 - 2005. Gần 100 giống lúa mới năng suất cao, chống chịu tốt đã được đưa vào sản xuất và đã góp phần làm tăng hơn một triệu tấn lúa mỗi năm cho nước ta. Việc cung cấp gạo ngon đã trở thành nhu cầu của người dân thành thị và cả nông thôn hiện nay. Chính vì vậy, các giống Tám thơm, Dự thơm, Nếp thơm đã tồn tại và phát...

  pdf4p sunshine_6 10-07-2013 31 6   Download

 • Sự đa dạng OM4101 lúa được lai tạo từ thập OM997/IR56279 / / OM3536. các nhiều OM4101 có thời gian rất ngắn (88-92 ngày), tuổi hoa ngắn, lý tưởng loại plat, đẻ nhánh khả năng, số lượng hạt cao cao mỗi bông, năng suất cao và ổn định. Các vatiety OM4101 là vừa phải kháng rầy nâu, tolerrance để bệnh virus cỏ diễn viên đóng thế, diễn viên đóng thế vàng và nhẹ lây nhiễm đạo ôn.

  pdf9p leon_1 07-08-2013 38 5   Download

 • Ebook Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt: Phần 2 - NXB Nông nghiệp.Phần hai của cuốn sách Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt với nội dung chủ yếu là: Đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam, Nhóm lúa thơm đặc sản và giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn.

  pdf75p saodoivangem 12-01-2015 18 4   Download

 • Khóa luận với mục tiêu thực hiện nhằm đánh giá mức độ đa dạng di truyền của tập đoàn giống lúa tám thơm bản địa của Việt Nam ở mức phân tử và xác định mối quan hệ di truyền giữa các nguồn gen, tuyển chọn các nguồn gen lúa có đặc tính quý về năng suất, chất lượng và tính chống chịu phục vụ công tác chọn tạo các giống lúa thơm phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p lovivivi000 23-12-2016 22 4   Download

 • Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, 15 nghiệm thức là 15 giống/dòng lúa: MTL 513, MTL495, MTL549, MTL 645, TPCT1, TPCT6, TPCT7, TPCT8, TPCT10, TPCT11, TPCT12, TPCT13, TPCT14, TPCT15 và giống Jasmine85 làm đối chứng. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2009-2010 tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và Thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang.

  pdf10p sunshine_9 23-07-2013 30 2   Download

 • Ebook Giống lúa, sản xuất hạt giống lúa tốt - TS. Nguyễn Thị Lang có nội dung trình bày khái quát chung về công tác giống, kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa, tiêu chuẩn sản xuất hạt giống lúa, đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam, nhóm lúa thơm đặc sản, giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn.

  pdf76p lalan38 28-03-2013 81 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản