intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật doanh nghiệp nhà nước

Xem 1-20 trên 4959 kết quả Luật doanh nghiệp nhà nước
 • (NB) Giáo trình Thị trường chứng khoán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường chứng khoán; thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam và một số nước; định giá, đăng ký, thông tin và kinh doanh chứng khoán; những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  pdf95p trangxanh0906 27-12-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; pháp luật về hợp đồng kinh tế; pháp luật về cạnh tranh; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p trangcam0906 12-12-2022 18 2   Download

 • Mẫu "Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước" là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Mời các bạn tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

  doc1p hoahuongduong205 02-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Những rào cản và vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa trường đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trình bày kết quả phân tích yếu tố rào cản mối quan hệ giữa trường đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

  pdf7p viwmotors 02-12-2022 10 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;...

  pdf319p duonghoanglacnhi 07-11-2022 14 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Luật hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997); pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989);...

  pdf407p duonghoanglacnhi 07-11-2022 20 1   Download

 • Bài viết Bàn về phân loại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam trình bày khái niệm về chủ thể kinh doanh; Chủ thể kinh doanh và doanh nghiệp; Phân loại doanh nghiệp; Những cách phân loại doanh nghiệp này có ý nghĩa thực tiễn nhất định trong việc xây dựng và áp dụng các chính sách phát triển doanh nghiệp.

  pdf9p vihennessey 26-09-2022 17 2   Download

 • Khóa luận "Quản lý và sử dụng sim di động trả trước của các nhà mạng viễn thông theo quy định của pháp luật, giải pháp thực hiện" với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình sử dụng sim di động hiện nay của người dân và cách thức cung cấp dịch vụ của các nhà mạng viễn thông hiện nay; thực trạng quản lý sim di động trả trước của các cơ quan quản lý Nhà nước hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p vuhuyennhi 06-09-2022 12 4   Download

 • Bài viết Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong điều kiện áp dụng chính sách cạnh tranh trung lập (CTTL) tại Việt Nam.

  pdf7p viaudi 04-08-2022 15 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Luật Kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế, chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p bakerboys07 05-07-2022 19 5   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Những quy định pháp luật người giám đốc cần biết trình bày nội dung: Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học - kỹ thuật, những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; hướng dẫn mới của nhà nước trong hoạt động hỗ trợ tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf289p bakerboys07 05-07-2022 12 1   Download

 • Bài viết Xác định giá đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước làm rõ cơ sở lý luận về giá đất, cổ phần hóa và cơ sở pháp lý về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, đối tượng, trình tự thủ tục của việc xác định giá đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  pdf12p vimelindagates 18-07-2022 21 3   Download

 • Văn phòng công chứng (VPCC) là một trong hai hình thức hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng hiện nay. Việc ghi nhận sự tồn tại song song với mô hình Phòng công chứng, nhà nước đang dần rút khỏi hoạt động cung ứng dịch vụ công chứng, mà “nhường” cho các tổ chức ngoài nhà nước hoạt động. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích những điểm hạn chế nêu trên và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những bất cập về điều kiện thành lập VPCC hiện nay.

  pdf14p vipatriciawoertz 02-06-2022 22 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về mặt lý luận và thực trạng về quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trách nhiệm xã hội của Việt Nam hiện nay.

  pdf8p viindranooyi 09-05-2022 25 4   Download

 • So với các quy định trước đây, quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này đã quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, nhà nước và doanh nghiệp được sử dụng đất thu hồi. Tuy nhiên, quy định pháp luật về giá đất bồi thường vẫn còn có những điểm hạn chế. Bài viết chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật về giá đất bồi thường và đề xuất hướng khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 39 9   Download

 • Bài viết trình bày về sự thay đổi và chuyển mình đó là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đánh dấu một bước tiến mới về xây dựng nền kinh tế với sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện được việc phân phối lợi nhuận theo thành quả lao động và kết quả đầu tư, tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn luôn là “nút thắt khó gỡ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p atarumoroboshi 05-05-2022 30 2   Download

 • Luận văn có mục đích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn để đề xuất và luận chứng các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p badbuddy09 05-04-2022 23 6   Download

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường chứng khoán; thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam và một số nước; định giá, đăng ký, thông tin và kinh doanh chứng khoán; những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  pdf74p cucngoainhan8 14-03-2022 39 11   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra định hướng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 49 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về các Khái niệm về phá sản doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền của tòa án nước ngoài trong việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng như Trình tự, thủ tục Phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu khoa học về lĩnh vực đang được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.

  pdf97p badbuddy09 29-03-2022 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật doanh nghiệp nhà nước
p_strCode=luatdoanhnghiepnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2