intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật hiến pháp nước ngoài

Xem 1-20 trên 535 kết quả Luật hiến pháp nước ngoài
 • Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Phần A gồm 11 chương là phần chung có nội dung giới thiệu về: những khái niệm cơ bản, hiến pháp, chế độ bầu cử, các mô hình chỉnh thể và cấu trúc nhà nước, nghị viên, nguyên thủ quốc gia,... Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf128p couple 16-06-2014 393 106   Download

 • Phần riêng của cuốn giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài được giới thiệu trong phần B. Phần B gồm 4 chương có nội dung trình bày về: những vấn đề cơ bản của Luật hiến pháp Hoa Kỳ, cộng hòa Pháp, Liên Ban Nga, liên hiệp quốc Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p couple 16-06-2014 259 96   Download

 • Bài 1 Những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp và hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp, những vấn đề lý luận về Hiến pháp.

  pdf11p holoesinin 05-06-2014 249 40   Download

 • Bài 3 Pháp luật bầu cử/mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm bầu cử và chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, các giai đoạn bầu cử, các phương pháp phân ghế đại biểu.

  pdf9p holoesinin 05-06-2014 184 32   Download

 • Bài 6 Hệ thống tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: hệ thống tư pháp các nước, cơ chế bảo vệ hiến pháp.

  pdf12p holoesinin 05-06-2014 138 26   Download

 • Bài 5 Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nước thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguyên thủ quốc gia các nước, chính phủ các nước.

  pdf14p holoesinin 05-06-2014 198 23   Download

 • Bài 4 Nghị viện các nước thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước; chức năng, thẩm quyền của nghị viện; cơ cấu của nghị viện, quy chế làm việc và thủ tục làm luật.

  pdf10p holoesinin 05-06-2014 142 20   Download

 • Ngành luật Hiến pháp là tổng hợp các QPPL đ/c các quan hệ XH cơ bản nhất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, việc xác định những nguyên tắc cơ bản của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, ANQP, đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  doc5p rooney7 08-03-2011 1498 425   Download

 • Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52-L/CTN ngày 12 tháng 11 năm 1996. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc20p economy00 18-06-2010 276 96   Download

 • Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài , phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996....

  doc8p economy00 18-06-2010 210 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt nam số 18/2000/qh10 ngày 09 tháng 6 năm 2000', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p thanhan 10-07-2009 328 43   Download

 • Nhìn chung toà án các nước có chức năng tương tự nhau (tư pháp, khác với hành pháp hay bị kết hợp chức năng), vị trí có sự khác biệt đáng kể chủ yếu liên quan đến tính độc lập (Mỹ, Pháp, Đức, Việt Nam)

  ppt12p sunny_1 31-10-2013 62 8   Download

 • Trong lĩnh vực tư pháp (impeachment): mô hình đa dạng, phần lớn nghị viện các nước có quyền này. Trong lĩnh vực giám sát hoạt động của hành pháp (Việt Nam thể hiện rõ nhất, các nước Bắc âu, Các nước theo DoP)

  ppt9p sunny_1 31-10-2013 59 6   Download

 • Các nguồn chính: bản HP (nếu có), đạo luật, sắc lệnh, án lệ (đặc biệt của cơ quan bảo hiến), tập quán pháp (Anh, khối common law), điều ước quốc tế (hiếm khi, trừ khi đã trở thành pháp luật quốc gia)

  ppt11p sunny_1 31-10-2013 66 3   Download

 • Thông thường có vị trí đại diện quốc gia, mang tính lễ nghi, biểu tượng cho sự thống nhất, cho dân tộc. Đặc biệt các nước quân chủ. Tách biệt trường hợp đứng riêng và trường hợp kết hợp: Nếu kết hợp vị trí cao hơn.

  ppt14p sunny_1 31-10-2013 58 3   Download

 • "Bài giảng Luật Hiến pháp - Bài 2: Chế độ chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn gồm 4 nội dung đó là vấn đề quyền dân tộc cơ bản trong Hiến pháp; bản chất nhà nước trong Hiến pháp; hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam; chính sách đối ngoại.

  pdf26p kethamoi11 24-03-2021 11 0   Download

 • Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ CT, KT, VH, XH, QP, AN và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ TƯ đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

  ppt48p sunny_1 31-10-2013 230 61   Download

 • Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

  pdf48p thiuyen3 16-08-2011 142 43   Download

 • Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946. Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ...

  pdf48p thiuyen3 16-08-2011 132 37   Download

 • "báo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lý" gồm 4 chương cung cấp cho những người hoạt động trên lĩnh vực truyền thông đại chúng và đông đảo các độc giả có mối quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực báo chí những thông tin, tư liệu và kiến thức phong phú, đáng quan tâm. phần 2 của trình bày chương 3 và chương 4 với các nội dung: luật pháp và sự tự điều chỉnh của báo chí, những đặc điểm dân tộc trong sự phát triển của báo chí.

  pdf191p kloi1122 19-10-2017 99 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật hiến pháp nước ngoài
p_strCode=luathienphapnuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2