Luật về huy động vốn

Xem 1-20 trên 105 kết quả Luật về huy động vốn
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi hiện nay ở Việt Nam cũng như thực tiễn tại Agribank. Từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Agribank.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 1 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, công ty cổ phần (CTCP) là loại hình doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường phong phú về loại hình cũng như ngành nghề kinh doanh ở nước ta. Giống như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác, vốn của CTCP là một yếu tố cực kỳ quan trọng không thể thiếu khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty.

  doc12p tinhcaugialanh_lotus 17-01-2013 207 80   Download

 • Trách nhiệm của NHTM đối với hoạt động huy động vốn: Tham gia Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền theo yêu cầu; bảo đảm trả đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi của mọi khoản tiền gửi. Bảo đảm bí mật số dư tiền gửi của khách hàng; từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác....

  ppt46p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1479 832   Download

 • Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN; các thành phần kinh tế được bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực.

  doc26p ngochanh 03-08-2009 1635 424   Download

 • Bạn có ý tưởng kinh doanh hay và bạn có thể biến ý tưởng kinh doanh của bạn thành hiện thực qua việc thành lập công ty. Mới đầu tưởng như công việc này không có gì khó khăn. Tuy nhiên, khi tiến hành thành lập công ty có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề về vốn góp và các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động góp vốn. .Vốn luôn là yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Nếu bạn có những ý tưởng kinh doanh hay nhưng không có vốn thì cũng rất khó biến...

  pdf8p barbie87 01-02-2010 407 194   Download

 • Hiện nay, tuy khái niệm về NHTM ở mỗi nước có đặc điểm khác nhau nhưng đều thống nhất coi NHTM là doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ và cung ứng những dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, là một trong những tổ chức tài chính trung gian, các tổ chức tài chính trung gian này gọi chung là các định chế tài chính có chức năng giống nhau là dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn.

  doc108p dinhthao00 14-06-2011 389 160   Download

 • Bạn có ý tưởng kinh doanh hay và bạn có thể biến ý tưởng kinh doanh của bạn thành hiện thực qua việc thành lập công ty. Mới đầu tưởng như công việc này không có gì khó khăn. Tuy nhiên, khi tiến hành thành lập công ty có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề về vốn góp và các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động góp vốn. Vốn luôn là yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Nếu bạn có những ý tưởng kinh doanh hay nhưng không có vốn thì cũng rất khó...

  pdf8p cctaichinh 10-09-2010 153 66   Download

 • Đất nước đang trên đà Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, nhu cầu về vốn là rất lớn và cần thiết. Vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế không những của một doanh nghiệp, của một quốc gia mà của cả thế giới, là quy luật khách quan, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

  doc38p viettuan0890 07-03-2014 104 48   Download

 • Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawtm6 29-10-2009 80 32   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh bài 7: Công ty cổ phần trình bày nội dung về khái niệm công ty cổ phần, cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn, hội đồng quản trị, phương thức huy động vốn. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để công việc giảng dạy và học tập được thuận lợi.

  ppt15p phuongpham357 25-07-2014 42 16   Download

 • . Ngoài những nội dung đã được đề cập trong bản dự thảo về tái cấu trúc hàng hóa, công ty chứng khoán, cơ sở nhà đầu tư…, nhằm đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, Đề án cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường giám sát dòng tiền từ ngân hàng qua thị trường chứng khoán.

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 43 6   Download

 • Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

  doc13p sontinh 18-08-2009 303 72   Download

 • Bước đầu phòng đã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó, bản thân các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cũng chưa có những cán bộ am hiểu về Thanh toán Quốc tế cũng như ưu nhược điểm của từng phương thức thanh toán này.

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 117 37   Download

 • Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 79 18   Download

 • Pháp luật ngân hàng: Các văn bản quy phạm pháp luật của NHNN và của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành về ngân hàng. Bao gồm: Các Luật về Ngân hàng(Luật số 46/2010/QH12; Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của NHNN; Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị.

  pdf74p insert_12 17-08-2013 51 12   Download

 • Bài 10: Chuyển đổi hình thức sở hữu kinh doanh thuộc bài giảng Luật kinh doanh trình bày về khái niệm hình thức sở hữu kinh doanh, điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết nhất.

  ppt19p phuongpham357 25-07-2014 42 8   Download

 • Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước do Nguyễn Huy Thường biên soạn bao gồm những nội dung về tổng quan đấu thầu; phương pháp đấu thầu; hợp đồng; kế họach đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; đấu thầu dịch vụ tư vấn;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt92p cocacola_09 25-11-2015 23 8   Download

 • Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng

  pdf64p truongan 13-11-2009 734 357   Download

 • Năm 2005, năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001-2005) đã đi qua, đánh dấu những thành tựu mang tính toàn diện và quyết định cho sự chuyển mình của đất nước.

  doc6p viettuan 06-03-2009 823 207   Download

 • DNNN là tế bào kinh tế của một quốc gia, hoạt động kinh doanh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ quy định của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật.Nhiệm vụ chính cảu doanh nghiệp nhà nước là thực hiện có hiệu quả các hoạt động về kinh tế xã hội và không ngừng phát triển theo quy luật, phát triển kinh tế có định hướng của chính trị xã hội, của nhà nước, trên cơ sở vật chất nguồn vốn nhà nước.

  pdf30p kemoc4 29-05-2011 409 143   Download

Đồng bộ tài khoản