intTypePromotion=1
ADSENSE

Lược sử ngoại giao

Xem 1-20 trên 263 kết quả Lược sử ngoại giao
 • Lược sử ngoại giao VN các thời trước Chương bảy NGOẠI GIAO THỜI LÊ MẠC – phần 2 II NGOẠI GIAO CỦA NHÀ LÊ TRUNG HƯNG Các cựu thần nhà Lê lánh nạn tiến hành công việc khôi phục vương quyền của nhà Lê (lưu vong) trên đất Lào. Nhà Lê Trung hưng được thành lập. Khi về nước hoạt động, nhà Lê Trung hưng vẫn giữ quan hệ láng giềng thân thiện với Lào, từng đem công chúa, quận chúa gả cho vua Lào. Đối với Trung Quốc thì ngay từ khi mở đầu công cuộc trung hưng, vua Lê đã cho...

  pdf6p phalinh4 08-07-2011 170 54   Download

 • Lược sử ngoại giao VN các thời trước Chương năm Đánh tan hai đạo viện binh địch, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn chủ trương tiếp tục dụ hàng địch trong các thành.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 144 40   Download

 • Bài giảng Lược sử ngoại giao và bài học ngoại giao Việt Nam nhằm trình bày về lược sử ngoại giao trên thế giới và lược sử ngoại giao tại Việt Nam, ngoại giao quốc tế tiêu điểm, các thuật ngữ và văn kiện của ngoại giao tại Việt Nam.

  pdf12p small_12 10-06-2014 165 31   Download

 • Nói đến lịch sử ngoại giao thời đại tiếp theo thời Lý, tức thời nhà Trần thì chủ yếu là nói đến những hoạt động ngoại giao của triều đình nhà Trần trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống quân Nguyên xâm lược kể từ ngày chúng mới đe dọa ngoại giao tới sau khi chiến tranh kết thúc, không phải tiến hành ngoại giao hòa bình để xin lại tù binh. Về quân sự, dân tộc ta ba lần đánh thắng quân Nguyên. Về ngoại giao, dân tộc ta cũng kiên trì dũng cảm đấu tranh với địch...

  pdf14p phalinh4 08-07-2011 250 75   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu với kết cấu nội dung trình bày 10 chương cơ bản như sau: Ba nghìn năm từ đối ngoại hòa bình tới đối ngoại chống xâm lược, ngoại giao củng cố độc lập, ngoại giao trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc thời Trần, ngoại giao thời Trần, thời Hồ, hậu Trần, ngoại giao thời Lê - Nguyễn Trãi chống quân Minh đô hộ, ngoại giao thời Lê, ngoại giao thời Mạc, ngoại giao thời Lê - Trịnh Nguyễn, ngoại giao thời Quang Trung Nguyễn Huệ, ngoại giao thời nguyễn.

  doc196p bigpenvn 25-10-2012 489 137   Download

 • Bài viết phân tích bối cảnh lịch sử và quan điểm chiến lược của năm nước lớn tham dự Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954, từ đó làm sáng tỏ kết quả Hội nghị đối với phía Việt Nam, khẳng định cuộc đàm phán tại Genène năm 1954 là một thắng lợi to lớn trong lịch sử ngoại giao nước ta, tạo tiền đề và cơ sở pháp lí quan trọng để Việt Nam tiếp tục cuộc đấu tranh đi tới thống nhất đất nước năm 1975.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 114 21   Download

 • Sau khi đánh thắng quân Minh xâm lược và thả hàng chục vạn tù hàng binh cho về Trung Quốc, tháng tư năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi đưa quân đội và quần thần vào kinh thành Thăng Long.

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 130 30   Download

 • Phong trào nông dân Tây Sơn phát động khởi nghĩa vũ trang năm 1771 tại Quy Nhơn. Năm 1782, Nguyễn Huệ, lãnh tụ phong trào đưa quân vào Gia Định, đánh đuổi Nguyễn Ánh. Bị đại bại, Nguyễn Ánh phải bỏ thành Gia Định chạy vào Hậu Giang trước khi chạy tiếp ra vùng biển, rồi cho một phái bộ gồm 150 người do Nguyễn Hữu Thụy - em rể Nguyễn Ánh cầm đầu, qua Chân Lạp sang Xiêm cầu viện.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 150 51   Download

 • Lịch sử nhà Nguyễn có hai giai đoạn khác biệt nhau. Giai đoạn thứ nhất là lịch sử của các chúa Nguyễn với 204 năm bắt đầu từ chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558 đến chúa Nguyễn Phúc Ánh đánh bại Tây Sơn và xưng đế năm 1802.

  doc10p bimbim89 05-10-2011 127 37   Download

 • Năm 1529 Nguyễn Kim tập hợp lực lượng tiến đánh nhà Mạc để khôi phục ngôi vua cho nhà Lê. Công cuộc chưa thành thì năm 1545, ông bị đầu độc chết. Quyền bính rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm.

  pdf10p phalinh4 08-07-2011 117 35   Download

 • Hoạt động ngoại giao là một bộ phận quan trọng của đấu tranh dựng nước, giữ nước lâu dài và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu hoạt động đó trong sự phát triển phong phú qua các thời kì lịch sử để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết có thể vận dụng kết quả cho hiện tại đó là một việc làm vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn.

  pdf4p phalinh4 08-07-2011 102 29   Download

 • Trong nhưng năm cuối thế kỷ XVIII, dòng chúa Nguyễn có Nguyễn Ánh nổi lên chống lại phong trào Tây Sơn. Nguyễn Ánh tích cực hoạt động ngoại giao để tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

  pdf6p phalinh4 08-07-2011 97 28   Download

 • Nhà Lê trị vì được một trăm năm thì tháng bảy năm 1527, một quan võ là Mạc Đăng Dung cướp ngôi, tự lập làm vua, mở đầu một triều đại mới...

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 79 15   Download

 • Ngoại giao Tây Sơn – Những tư tưởng đặc sắc và bài học lịch sử 1 Trong lịch sử dân tộc, vương triều Tây Sơn không chỉ gắn liền với những võ công hiển hách trong kháng chiến chống xâm lược mà còn để lại những trang sử ngoại giao vẻ vang và đặc sắc. Thành quả ngoại giao to lớn của vương triều Tây Sơn đối với nhà Thanh Trung Quốc không thể tách rời tư tưởng ngoại giao lỗi lạc của Ngô Thì Nhậm. Đó là tư tưởng ngoại giao chủ động, dựa trên sức mạnh chính nghĩa và...

  pdf6p ctnhukieu10 14-05-2011 208 59   Download

 • Như các lãnh tụ nghĩa quân đã lường trước, bọn Vương Thông quả thật có ý muốn bội phản những lời ước hẹn khi cầu hòa. Chúng muốn nhân việc đưa sứ giả của nghĩa quân sang nhà Minh để cho người về nước xin viện binh nhanh chóng sang cứu và tăng cường lực lượng cho chúng tiếp tục chiến tranh xâm lược Đại Việt.

  pdf9p phalinh4 08-07-2011 97 23   Download

 • Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, đầu năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, cầm quyền trị nước, bỏ danh hiệu tiết độ sứ, dứt khoát cắt đứt quan hệ lệ thuộc các vương quyền phương Bắc. Ngô Quyền lập triều đình, đặt trăm quan (không rõ niên hiệu, tên hiệu là gì), sau này sách sử ghi là Ngô Vương.

  pdf7p phalinh4 08-07-2011 78 21   Download

 • Đề phòng giặc xâm lược, năm 1405, nhà Hồ cho đắp thành Đa Bang ở gần Bạch Hạc (Việt Trì), đóng cọc chặn cửa sông Bạch Hạc để ngăn giặc từ phía Tuyên Quang kéo tới, đóng cọc ở cửa biển và những nơi xung yếu trên sông Cái. Hồ Hán Thương đặt bốn kho quân khí, tìm người giỏi nghề làm vũ khí tới làm việc.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 86 16   Download

 • Bài viết thuộc lĩnh vực nghiên cứu tác gia lịch sử, so sánh hai cuộc đời, hai triều đại, hai tầm nhìn ngoại giao của hai nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc: Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm. Bài viết đã chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong việc thực hiện các chiến lược, sách lược ngoại giao của hai tác gia, mang đậm dấu ấn của nhà Nho trác việt.

  pdf11p nganga_08 12-10-2015 44 4   Download

 • Biển và đảo Việt Nam có một vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia. Bảo vệ chủ quyền biển và đảo là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn Đảng, nhân dân và toàn quân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, việc áp dụng lý tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển và đảo có giá trị lớn và tiếp tục chiếu sáng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nói chung và trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển và đảo nói riêng.

  pdf4p quachquachthoa 07-12-2019 20 2   Download

 • Bài viết đưa ra và luận giải những vấn đề gay cấn mà Hàn Quốc phải vượt qua để đạt được hai mục tiêu chiến lược trong thế kỷ XXI, đó là: hòa giải, hòa hợp dân tộc với CHDCND Triều Tiên và gia tăng ảnh hưởng của một “cường quốc tầm trung” ở Đông Á. Bước điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hàn Quốc hơn hai thập niên kể từ sau Chiến tranh Lạnh cũng được tác giả phân tích, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó, bài viết đúc rút những kinh nghiệm lịch sử cho Hàn Quốc và gợi mở hướng đi cho ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực.

  pdf6p kequaidan3 04-03-2020 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lược sử ngoại giao
p_strCode=luocsungoaigiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2