intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận pháp luật

Xem 1-20 trên 4241 kết quả Lý luận pháp luật
 • Bài giảng Lý luận pháp luật - Cơ chế điều chỉnh pháp luật nhằm trình bày về các giai đoạn của cơ chế điều chỉnh pháp luật, các yếu tố của Cơ chế điều chỉnh pháp luật, phân loại quy phạm, các quy phạm xã hội tiêu biểu.

  pdf63p small_12 13-06-2014 400 49   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Tổng quan về luật kinh tế" trình bày khái niệm Luật Kinh tế; những đặc điểm của Luật Kinh tế; xác định được vấn đề áp dụng pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ thương mại.

  pdf16p angicungduoc9 04-01-2021 4 0   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 2: Pháp luật về doanh nghiệp" được biên soạn nhằm thông tin về các kiến thức khái niệm, các đặc trưng của doanh nghiệp; các loại hình doanh nghiệp; chế độ vốn trong doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; quản trị nội bộ doanh nghiệp.

  pdf28p angicungduoc9 04-01-2021 9 0   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp thông tin tổng quan về hợp đồng trong hoạt động thương mại; các yếu tố cấu thành hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; nội dung của c; chế tài do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh.

  pdf31p angicungduoc9 04-01-2021 14 0   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 4: Pháp luật cạnh tranh" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ sở lý thuyết của pháp luật cạnh tranh; pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trách nhiệm pháp lý vi phạm luật cạnh tranh; giải quyết vụ việc cạnh tranh.

  pdf24p angicungduoc9 04-01-2021 10 0   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh" trình bày khái quát về tranh chấp thương mại; thương lượng; hòa giải; tòa án; trọng tài thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf34p angicungduoc9 04-01-2021 12 0   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 6: Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp" tìm hiểu pháp luật về giải thể; pháp luật về phá sản. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf20p angicungduoc9 04-01-2021 17 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Lý luận nhà nước và pháp luật, phần 2 trình bày các nội dung phần Lý luận pháp luật bao gồm: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật, kiểu pháp luật, pháp luật xã hội chủ nghĩa, hình thức của pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf309p doinhugiobay_01 11-11-2015 306 68   Download

 • Nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận Pháp luật về hoạt động của Công ty Tài chính ở Việt Nam, đồng thời xem xét, đánh giá về thực trạng hệ thống pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động của các Công ty Tài chính ở Việt Nam là những mục tiêu chính được đề cập trong "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về hoạt động của các Công ty Tài chính ở Việt Nam". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf18p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 165 38   Download

 • "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Lý luận về nhà nước" cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, bản chất và chức năng của nhà nước; kiểu nhà nước; hình thức nhà nước; quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf31p angicungduoc9 04-01-2021 13 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế; tình hình thực tiễn thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế tại các địa phương trên cả nước.

  pdf111p phungducluan 01-06-2017 57 8   Download

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: Cung cấp cho SV các kiến thức về: + Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp, HTX theo quy định của pháp luật phá sản ở VN. 2. Về kỹ năng: + Hiểu được các bước và yêu cầu cụ thể của trình tự, thủ tục phá sản DN, HTX ở Việt Nam + Phát triển kỹ năng giải quyết tình huống, tự nghiên cứu và thảo luận.

  doc5p chuabietbo 20-03-2010 1075 349   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật nhằm giúp cho người học có một cách nhìn tổng thể về nhà nước và pháp luật, giúp người học nắm vững được bản chất của từng kiểu nhà nước, từng kiểu pháp luật, vì vậy người học cần nắm vững những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước và pháp luật để từ đó nắm bắt các nội dung các môn học sau này.

  pdf43p little_12 16-06-2014 814 115   Download

 • Bài 1 Một số vấn đề cơ bản về nhà nước thuộc bài giảng "Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật". Nội dung trong bài này gồm: nguồn gốc ra đời nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước, các kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước.

  ppt23p luatsudoan 13-01-2015 393 96   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về tôn giáo và thực trạng pháp luật về tôn giáo cũng như thực tiễn thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, luận án đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p longnguyentran000 26-12-2016 215 58   Download

 • Chương 1 Lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng thuộc bài giảng Pháp luật ngân hàng nhằm trình bày khái quát về ngân hàng và hoạt động ngân hàng, khái quát về pháp luật ngân hàng, quan hệ pháp luật ngân hàng, nguyên tắc của luật ngân hàng.

  pdf58p canon_12 28-03-2014 215 51   Download

 • Phần 2 của giáo trình sẽ trình bày về lý luận chung về pháp luật với một số nội dung như: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật; kiểu và hình thức của pháp luật; pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến; bản chất, vai trò và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa; hình thức và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  pdf82p nganga_09 21-10-2015 501 48   Download

 • Tài liệu Câu hỏi ôn thi cao học môn: Lý luận nhà nước và pháp luật trình bày các câu hỏi liên quan đến lý luận nhà nước, các vấn đề liên quan đến pháp luật qua các câu hỏi, giúp các bạn bổ sung các kiến thức cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc53p rock67 26-04-2018 398 45   Download

 • Bài viết phân tích những vấn đề cơ bản thuộc đối tượng nghiên cứu của triết học pháp luật liên hệ vào thế giới đương đại. Triết học pháp luật, xã hội học pháp luật và lý luận pháp luật là ba cách thức – ba hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học pháp lý hiện đại. Tác giả cũng nêu lên một số vấn đề cơ bản, cấp bách của triết học pháp luật hiện nay như: mối quan hệ giữa đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự do, ...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 178 30   Download

 • Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành, để từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p khanhnie 06-01-2017 107 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận pháp luật
p_strCode=lyluanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2