intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận lợi nhuận

Xem 1-20 trên 577 kết quả Lý luận lợi nhuận
 • Adam Smith cho rằng lợi nhuận là khoản khấu trừ thứ hai vào sản phẩm của lao động, không chỉ lao động trong nông nghiệp mà cả trong công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận tăng hay giảm tùy thuộc vào sự giàu có tăng hay giảm của XH. Ông thừa nhận sự đối lập của tiến công là lợi nhuận. Ông nhìn thấy sự cạnh tranh giữa các ngành và thường xuyên thì tỷ xuất lợi nhuận giảm sút. Theo ông, tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng thấp. ...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 741 256   Download

 • Những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói chung, phong trào nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Học viện Chính trị Quân sự - Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng, được tổ chức sôi nổi và đã đạt những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài đều đi vào nghiên cứu ứng dụng, mảng nghiên cứu cơ bản gần như còn bỏ trống. Trong khi đó, có nhiều vấn đề lý luận cần được làm sáng tỏ trong điều kiện nước ta vừa tiến hành, vừa hoàn thiện đường...

  doc19p k54k59 20-01-2010 539 108   Download

 • Tiểu luận Một số vấn đề lý luận vê 1. Bản chất và các hình thức của lợi nhuận 2. Các Giá tr thặng dư siêu ngạch - một trong những nguồn gốc sự 19 ị giàu có của các quốc gia trong điều kiện hiện đại 3.Vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt 22 nam III. Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận 1. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và hiện tại 1. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và...

  pdf37p xuan2013 08-01-2013 115 34   Download

 • Trên đây là một số phương hướng cơ bản để góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên đây không phải là công thức chung áp dụng cho mọi doanh nghiệp mà tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp chọn cho mình một hoặc một số biện pháp khả thi và có khả năng mang lại kết quả cao nhất để không ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp . Phần II: Tình hình lợi nhuận của công ty Da Giầy Hà Nội Thực trạng và các biện pháp nâng...

  pdf7p ttcao4 25-08-2011 118 27   Download

 • Tiểu luận: Lợi nhuận và cấu trúc tài chính nêu phương trình hồi quy của đòn bẩy tài chính, lợi nhuận có mối quan hệ nghịch biến với đòn bẩy tài chính. Các tài liệu cứu (chẳng hạn như của Myers năm 1993 hay Fama và French năm 2002) xem điều này là một minh chứng quan trọng để phản bác lý thuyết đánh đổi thông thường.

  pdf29p blue_12 12-05-2014 57 13   Download

 • Ngoài ra công việc thu hồi phế liệu của công ty chưa tốt. Đó là tất cả những nguyên nhân gây tăng chi phí NVL làm giá thành sản xuất cao. - Thứ sáu : Mặc dù công ty Da Giầy đã có nhiều đại lý tại Hà Nội nhưng chưa chú trọng nhiều tới thị trường các tỉnh lân cận, có nhiều tiềm năng tiêu thụ. II. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận ở công ty Da Giầy Hà Nội. 1.Giảm giá thành sản xuất Giá thành sản xuất là nhân tố quan trọng,...

  pdf7p ttcao4 25-08-2011 78 10   Download

 • Vốn kinh doanh BQ Nói lên một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu LN. Chỉ tiêu càng cao càng tốt. 3 LN/VCSHBQ Lợi nhuận sau thuế x 100 Vốn chủ sở hữu BQ Nói lên một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. 4 LN/VLĐBQ Vốn lưu động BQ 5 Lợi nhuận sau thuế x 100 Nói lên một đồng vốn lưu động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế x 100LN/VCĐBQ Vốn cố định BQ. Nó cho ta biết được hiệu quả sử dụng một đồng vốn cố định. 6...

  pdf7p ttcao4 25-08-2011 66 5   Download

 • Tổng lợi nhuận: Qua bảng trên ta thấy lợi nhuận trước thuế năm 2003 so với năm 2002 tăng là 3,6%. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lợi nhuận. Năm 2002 lợi nhuận là 50.618.670 đồng đến năm 2003 tăng 118.811.961 đồng.Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2003 chiếm 139,92% tăng so với năm 2002 là 68.193.281 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 134,72%. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao vì doanh thu từ hoạt...

  pdf7p ttcao4 25-08-2011 75 4   Download

 • Lời nói đầu Kinh tế nước ta trong những năm vừa qua đã có những bước đi nhảy vọt, tăng trưởng cao và đang trong đà hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nền tảng cơ bản chủ chốt để đẩy nền kinh tế nước ta phát triển chính là sự năng động của các Doanh Nghiệp cộng thêm chính sách thông thoáng, đúng đắn của Nhà Nước. Chính nhờ sự hoạt động năng động của các Doanh Nghiệp đã đem lại lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự phát triển và thể hiện vị thế...

  pdf7p ttcao4 25-08-2011 69 3   Download

 • Quá trình chuyển hóa nền kinh tế nước ta theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Cùng với quá trình đổi mới, vấn đề hàng đầu là làm thế nào lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được là tối ưu, để biết được điều đó thì bộ phận kế toán tại doanh nghiệp phải xác định được nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hiện trong kỳ....

  pdf98p huyhoang 03-08-2009 1654 780   Download

 • Nông nghiệp cũng là một lĩnh vực sản xuất của xã hội .Nhà tư bản nông nghiệp tiến hành kinh doanh nông nghiệp cũng chiếm đoạt một số giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp mà họ thuê mướn tạo ra.Tất nhiên họ không thể chiếm đoạt toàn bộ giá trị thặng dư đó mà phải cắt một phần để nộp tô cho địa chủ .Là nhà tư bản kinh doanh trước hết họ phải đảm bảo thu được lợi nhuận bình quân cho tư bản của họ bỏ ra.Và do đó để nộp tô cho địa chủ,...

  pdf37p truongan 19-11-2009 1278 354   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh được đặc biệt chú ý. Các doanh nghiệp với nhiều hình thức sở hữu khác nhau cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành chỗ đứng trên thị trường và cùng nhau đạt đến một mục tiêu là lợi nhuận. Lợi nhuận là đòn bảy kinh tế, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lợi nhuận luôn là động cơ để các doanh nghiệp phấn đấu. Mặt khác, lợi nhuận được tạo ra là kết quả tổng hợp của nhiều...

  pdf27p ngochanh 31-07-2009 739 241   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO nhằm trình bày về lý luận mối quan hệ giữa doanh thu,chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp, thực trạng mối quan hệ giữa doanh thu,chi phí và lợi nhuận để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO.

  pdf64p expensive_12 05-07-2013 560 168   Download

 • Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa cùng với công cuộc cải cách mậu dịch, tự do hoá trong thương mại không còn là vấn đề xa lạ, mà đã và đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu khách quan đối với nền kinh tế của nước ta. Thực tiễn cho thấy, trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có tạo ra được doanh thu và có lợi nhuận hay không? Thực vậy, doanh thu và lợi nhuận...

  pdf69p vovantungqtkd5a 07-01-2013 345 139   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp "mối quan hệ giữa lợi nhuận và chi phí của sản phẩm in ấn của công ty tnhh quảng cáo và thương mại an khánh. giải pháp tối đa hóa lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc53p bantotcuatoi_0506 26-05-2010 284 91   Download

 • Trước những cơ hội và thách thức của thị trường, để phát triển doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh, quản lý hợp lý. Hoà nhập nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế đều phải thay đổi mục tiêu lợi nhuận. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh phải có lãi, lãi là mục tiêu cuối cùng mà các doanh nghiệp cần hướng tới....

  pdf59p notonline1122 24-02-2013 209 77   Download

 • Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiiệp du lịch trình bày về cơ sở lý luận chi phí, doanh thu và lợi nhuận, phân tích mối quan hệ chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp du lịch, một số nhận xét, đánh giá và các giải pháp.

  doc23p kutin1206 14-10-2014 633 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p tengteng11 13-12-2011 237 60   Download

 • Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận của doanh nghiệp, thực trạng tình hình lợi nhuận tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên, một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TOYOTA Long Biên.

  pdf76p luimotbuoc_3 03-11-2016 139 50   Download

 • Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về lợi nhuận vầ phân tích lợi nhuận; phân tích thực trạng lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông; kết luận nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH xây dựng Phương Đông.

  pdf63p luimotbuoc_2 02-11-2016 251 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận lợi nhuận
p_strCode=lyluanloinhuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2