intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết tương quan

Xem 1-20 trên 2604 kết quả Lý thuyết tương quan
 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về tâm lý quản trị kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và vai trò của tâm lý quản trị kinh doanh; một số lý thuyết tâm lý quản trị kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu tâm lý quản trị kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng" hệ thống hóa lý thuyết và phân tích thực tiễn các nghiên cứu về sự hợp tác giữa các biên liên quan trong quản lý và tiếp thị cho điểm đến du lịch và việc tiếp cận lý thuyết mạng lưới trong nghiên cứu điểm đến du lịch. Từ đó, ứng dụng để nghiên cứu đặc điểm liên kết giữa các bên liên quan trong mạng lưới du lịch tại đối với hoạt động quản lý và tiếp thị điểm đến Đà Nẵng và đưa ra các định hướng giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến này trong tương lai.

  pdf133p starandsky01 03-01-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - nghiên cứu tại Đà Nẵng" là xác định các rào cản thực hiện TQM của các DNNVV tại Đà Nẵng; củng cố lý thuyết liên quan đến rào cản của việc thực hiện TQM đối với DNNVV; giúp các DNVVN ở Đà Nẵng khắc phục những rào cản, hướng đến thực hiện TQM trong tương lai.

  pdf119p starandsky01 03-01-2023 1 0   Download

 • Bài viết "Chợ truyền thống - ‘nơi chốn’ - hiện hữu của người Việt ở đô thị" cung cấp khung lý thuyết nơi chốn, bản sắc nơi chốn và cảm giác nơi chốn cho nghiên cứu liên ngành dựa trên nền tảng tư tưởng xã hội kiến tạo kết hợp với các lập trường của hiện tượng học. Sau đó thông qua việc thảo luận ý nghĩa của nơi chốn, tác giả nêu lên các hướng nghiên cứu cũng như các vấn đề phức tạp trong nghiên cứu phát triển chợ truyền thống bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" tiếp tục cung cấp đén bạn nội dung 5 chương còn lại trong bài giảng. Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc; Chương 6: Phân phối chuẩn; Chương 7: Khoảng tin cậy và cỡ mẫu; Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 9: Tương quan và hồi quy. Cùng tham khảo nội dung phần 2 tại đây nhé các bạn!

  pdf142p phuongyen205 27-12-2022 10 3   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Vật lý phóng xạ" trình bày tổng quan về hiện tượng phân rã phóng xạ, các tính chất, quy luật và đặc trưng của các quá trình phân rã phóng xạ từ đơn giản (phóng xạ đơn) đến phức tạp (phóng xạ chuỗi), giới thiệu phương trình Bateman để giải quyết bài toán phóng xạ chuỗi; tổng quan về phóng xạ alpha, các phương pháp xác định năng lượng phóng xạ alpha bằng từ phổ kế, các phả hệ nhân phát alpha, hệ thống hóa năng lượng phóng xạ alpha;...

  pdf59p langmongnhu 14-12-2022 8 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” qua việc đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch hiện nay;...

  pdf152p langmongnhu 14-12-2022 25 4   Download

 • Bài viết Một đề xuất nghiên cứu ban đầu của động cơ đốt trong không trục khuỷu hai kỳ trình bày các nguyên tắc cơ bản về lý thuyết, thực nghiệm liên quan đến việc tính toán, thiết kế, thử nghiệm động cơ pít tông tự do hai thì.

  pdf7p viharry 15-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời tới giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong rổ VN30" là hệ thống hóa lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, xác định ảnh hưởng và mức độ tác động của nhóm chỉ tiêu sinh lời đến giá cổ phiếu trong rổ VN30, đưa ra các phân tích cụ thể về mối tương quan chỉ tiêu sinh lời và giá cổ phiếu tới các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.

  pdf112p bigdargon06 15-12-2022 11 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời tới giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong rổ VN30" đã hệ thống hóa lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu; xác định ảnh hưởng và mức độ tác động của nhóm chỉ tiêu sinh lời đến giá cổ phiếu trong rổ VN30; đưa ra các phân tích cụ thể về mối tương quan chỉ tiêu sinh lời và giá cổ phiếu tới các thành phần tham gia thị trường chứng khoán.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 8 1   Download

 • Các học thuyết quản lý: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử; học thuyết Pháp trị của Hàn Phi Tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p trangcam0906 15-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp" đã hệ thống hóa khung lý thuyết về đào tạo nguồn nhân lực và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trong tương lai.

  pdf129p bigdargon07 09-12-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch 1 - Chương 3: Mạng hai cửa. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các bộ thông số Z, Y, H, G, A, B; quan hệ giữa các bộ thông số; phân tích mạch có mạng hai cửa; kết nối các mạng hai cửa; mạng T & П; mạng hai cửa tương đương của mạch điện có hỗ cảm; tương hỗ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf109p chutieubang 06-12-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Soliwork nâng cao" sẽ giúp bạn nắm chắc cách thức quản lý đối tượng, quản lý theo Body, kết hợp và chuyển đổi giữa dạng khối và bề mặt, kết hợp nhuần nhuyễn các dạng đối tượng; Hiểu rõ nhóm lệnh nâng cao , bao gồm tất cả các lệnh thiết kế bề mặt (surface), xây dựng và chỉnh sữa bề mặt, từ đó áp dụng nhuần nhuyễn các thao tác và trình tự để xây dựng các mô hình khó. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình nhé.

  pdf51p hoabingan205 08-12-2022 10 2   Download

 • Cuốn sách Chinh phục lý thuyết Hóa lớp 10-11-12 là một trong những cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức một cách có hệ thống, chuẩn xác lý thuyết của 3 khối lớp 10, 11, 12, với nội dung được phân hóa từ các kiến thức cơ bản tới nâng cao, phù hợp cho nhiều đối tượng người học. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ bao gồm các kiến thức lý thuyết tổng quan, trắc nghiệm lí thuyết đại cương và vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf184p runthenight02 08-11-2022 9 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Chinh phục bài tập sinh học gồm có 4 chương với những kiến thức trọng tâm về tương tác gen, di truyền học quần thể, đột biến, di truyền người và bài toán xác suất, ứng dụng di truyền học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf305p runthenight02 08-11-2022 11 0   Download

 • Cuốn sách "Cơ sở lý thuyết & 500 câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11" được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thành Dũng, Phạm Thị Thục Loan nhằm góp phần vào việc cải tiến thi cử trong tương lai dưới hình thức trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh tạo dựng được căn bản chương trình Toán 11. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf83p hoahuongduong205 29-11-2022 21 1   Download

 • Bài viết Vấn đề tự do trong học thuyết về xã hội công dân của G.W.F Hegel nghiên cứu khái quát khái niệm về tự do trong triết học Hegel; những nội dung cơ bản của học thuyết về xã hội công dân, đặc biệt là khái niệm xã hội công dân; tập trung nghiên cứu quan niệm của Hegel về tự do chủ quan trong xã hội công dân.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Tiến trình đầu tư chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quá trình định giá; quá trình định giá 3 bước; lý thuyết định giá; định giá các khoản đầu tư khác nhau; kỹ thuật định giá chiết khấu dòng tiền; phương pháp định giá tương đối; ước lượng tỷ suất sinh lợi mong đợi và tỷ lệ tăng trưởng.

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 10 1   Download

 • Đề tài này nghiên cứu về thực trạng và một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT 1-5 trong giai đoạn hiện nay. Nhằm có một cái nhìn thật sát sao về những giải pháp xây dựng hệ tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong điều kiện dạy học hiện nay. Tiến tới xây dựng các chỉ tiêu để đưa trường THPT 1-5 đạt các tiêu chí của trường học hạnh phúc.

  pdf57p matroicon0804 21-11-2022 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết tương quan
p_strCode=lythuyettuongquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2