intTypePromotion=1
ADSENSE

Mặt hàng chủ lực

Xem 1-20 trên 322 kết quả Mặt hàng chủ lực
 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trình bày tổng quan về thị trường Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, tổng quan quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, một số giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

  pdf97p pink_12 28-05-2014 179 25   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam đang thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Nhà nước đã chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu coi xuất khẩu là tiền đề để công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của nước ta. Trong đó, việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam là một phần quan trọng của chiến lược này bởi ý nghĩa và vai...

  pdf85p trungtri 27-07-2009 891 285   Download

 • Chính sách đổi mới, mở cửa và công nghiệp hóa đã mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới để phát huy những lợi thế so sánh vốn có về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, sử dụng những lợi thế đó vào việc phát triển các nguồn hàng xuất khẩu ngày càng lớn, tiêu thụ tại thị trường các nước, mang lại một nguồn thu ngoại tệ ngày càng cao phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa....

  doc162p milomoli 11-11-2010 321 117   Download

 • Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ trương này đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và trong Nghị quyết 01 NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá hướng về xuất khẩu. Để thực hiện được chủ trương của Đảng, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chúng ta cần phải tăng cường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa,...

  pdf51p intel1212 06-12-2012 78 29   Download

 • Sau thời kỳ mở cửa, đặc biệt là từ những năm 90 trở lại đây, Việt Nam không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu, buôn bán với các nước bên ngoài. Những mối quan hệ này phát sinh từ các lợi ích kinh tế là chủ yếu; và trong đó thì hoạt động xuất khẩu của Việt Nam là hoạt động mang tầm quan trọng chiến lược. Cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược thương mại quốc tế của Việt Nam phải xuất phát từ điều kiện môi trường kinh tế quốc...

  pdf40p addition1122 12-04-2013 128 30   Download

 • Đề tài Các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, nêu khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hóa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu.

  pdf110p three_12 26-03-2014 88 20   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới làm rõ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trạng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của nước nhà trong thời gian tới.

  pdf84p violet_12 23-05-2014 81 12   Download

 • 1. Giải pháp về phía Nhà nước: Là những giải pháp nhằm hướng dẫn các ngành, các doanh nghiệp có bước đi đúng đắn và phù hợp, phục vụ mục tiêu thúc đẩy phát triển xuất khẩu các mặt hàng chủ lực. Bao gồm: 1.1 Đầu tư: Nhà nước nên tập trung đầu tư vào các ngành hàng chủ lực và các dự án năng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá. 1.2 Giải pháp thị trường: Nhà nước cần phát triển mạnh công tác thị trường tầm vĩ mô và vi mô, đẩy mạnh đàm phán song phương và đa phương...

  ppt39p alt_12 23-07-2013 66 10   Download

 • Năm 2001, năm mở đầu thực hiện các Nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ IX. Thực hiện kế hoạch 5 năm,năm 2001 – 20005 và chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội 2001-2010- chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, năm 2001 cũng là năm bắt đầu thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu đã được Chính phủ phê chuẩn năm 2000. ...

  pdf75p intel1212 06-12-2012 50 8   Download

 • Phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam thời kỳ 2000-2020 là tiếp tục mở rộng hoạt động ngoại thương theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên khi chấp nhận hoà nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới là chấp nhận xu hướng hợp tác trong cạnh tranh gay gắt. Đây là thời cơ vừa là thách thức, đòi hỏi cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp phải có các định hướng phát triển thị trường xuất...

  pdf65p thannong1311 15-09-2012 91 22   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển, đang thực hiện và dần hoàn thành chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy chúng ta là nước nông nghiệp lạc hậu nhưng có một sự thuận lợi hết sức to lớn trong việc giao lưu với quốc tế đặc biệt là đối các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đó chính là : Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm Đông Nam Á, trong vòng cung Châu Á - Tây Thái Bình Dương và Việt Nam là một nhiệt đới gió mùa ẩm, nhiều đồi núi....

  pdf18p thannong1311 15-09-2012 91 14   Download

 • Nội dung luận văn nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thực trạng lựa chọn và phát triển mặt hàng chủ lực cảu Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005.

  pdf108p seven_12 12-03-2014 70 14   Download

 • hành lập các tập đoàn công ty lớn hoặc liên kết các công ty có quy mô nhỏ để sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng chủ lực trên quy mô sản xuất lớn, có khả năng cạnh tranh cao, tạo ra nguồn cung cấp hàng hoá xuất khẩu ổn định và lâu dài, đáp ứng được nhu cầu đặt hàng nhanh với số lượng lớn của các đối tác Mỹ.

  pdf106p lanlan38 02-04-2013 73 9   Download

 • Nội dung đề tài Hồ tiêu – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nêu tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam từ 2004 – 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, tình hình sản xuất hồ tiêu Việt Nam, tình hình xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam.

  pdf102p next_12 16-04-2014 286 73   Download

 • Công ty Giày vải Thượng Đình là một doanh nghiệp Nhà nước, thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp Hà nội và là thành viên của ngành da giầy Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã có một bề dầy truyền thống trong sản xuất và kinh doanh giầy dép, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty chính là giầy vải. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty đã vượt qua biết bao thăng trầm của những khó khăn, vất vả cùng với công...

  pdf57p tiencuong 07-07-2009 859 493   Download

 • Ngày nay, với xu thế đa phương hóa, đa dạng hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam, xuất khẩu chính là công cụ quan trọng để nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với xu thế toàn cầu hoá, hoạt động ngoại thương nói chung và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực nói riêng hàng năm đã đóng góp rất nhiều vào Ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế xã...

  pdf94p ngochanh 29-07-2009 529 220   Download

 • Công ty Giày vải Thượng Đình là một doanh nghiệp Nhà nước, thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp Hà nội và là thành viên của ngành da giầy Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã có một bề dầy truyền thống trong sản xuất và kinh doanh giầy dép, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty chính là giầy vải. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty đã vượt qua biết bao thăng trầm của những khó khăn, vất vả cùng với công...

  pdf41p haiqtkdtm09 22-06-2011 246 88   Download

 • Hàng dệt may là trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Trong hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn có những cơ hội và nguy cơ. Đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh hàng dệt may ở thị trường EU? Đó là một vấn đề mà các chủ thể kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU rất quan tâm. Bên cạnh đó, thị trường EU có những rào cản gì mà các doanh ngiệp Việt Nam cần vượt qua để thâm...

  pdf37p thuytienvang_1 31-10-2012 180 50   Download

 • Đề tài thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu sau: Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược marketing xuất khẩu nói chung; chiến lược marketing xuất khẩu mặt hàng nông sản chủ lực của quốc gia nói riêng. Thứ hai, vận dụng cơ sở lý thuyết đã lựa chọn để phân tích đánh giá cơ sở thực tiễn xây dựng chiến lược marketing xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của CHDCND Lào trong thời gian qua... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf165p change00 04-05-2016 145 43   Download

 • Sang thế kỷ 21, Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân số sống ở nông thôn. Vì vậy nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng và nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã hết sức chú ý tới lĩnh vực này, luôn coi nông dân là đội quân chủ lực của cách mạng, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, coi nông thôn là lĩnh vực cần ưu tiên phát triển....

  pdf125p addition1122 12-04-2013 101 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1246 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mặt hàng chủ lực
p_strCode=mathangchuluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2