intTypePromotion=1
ADSENSE

Máy tính bỏ túi và lượng giác

Xem 1-16 trên 16 kết quả Máy tính bỏ túi và lượng giác
 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Máy tính bỏ túi và lượng giác trong dạy học chủ đề “Giải tam giác” nghiên cứu mối quan hệ thể chế với lượng giác và máy tính bỏ túi; phân tích thực hành một giờ lên lớp của giáo viên; nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf117p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 60 5   Download

 • Bài giảng Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 giúp học sinh nắm được các k/n góc giữa hai véc tơ. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc. Nhớ và biết sử dụng bảng các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.

  ppt19p tranthien_83 22-03-2014 314 65   Download

 • Qua bài học Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 giáo viên giúp học sinh nắm được các k/n góc giữa hai véc tơ. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc. Nhớ và biết sử dụng bảng các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.

  doc4p tranthien_83 22-03-2014 343 28   Download

 • MỤC TIÊU – HS biết xác định chiều cao của một vật mà không cần lên điểm cao nhất của nó. – HS được rèn luyện kỹ năng thực hành, rèn luyện ý thức tập thể. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, dụng cụ thực hành. * Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập, máy tính bỏ túi hoặc bảng số.

  pdf6p pencil_5 06-10-2011 386 9   Download

 • HS được củng cố kĩ năng tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước (bằng bảng số và máy tính bỏ túi) Có kĩ năng tra bảng hoặc dùng máy tính bỏ túi để tìm, góc  khi biết tỉ số lượg giác của nó.

  pdf4p cybershot111 31-03-2011 240 7   Download

 • I. MỤC TIÊU – HS biết xác định khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một điểm không tới được ; – HS được rèn luyện kỹ năng thực hành, rèn luyện ý thức tập thể. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, dụng cụ thực hành. * Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập, máy tính bỏ túi hoặc bảng số.

  pdf9p pencil_5 06-10-2011 95 3   Download

 • Học sinh nắm được các công thức tính độ dài của các đường trung tuyến của tam giác và các công thức tính diện tích tam giác. Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : - Thành thạo cách tính độ dài của các đường trung tuyến theo các cạnh của tam giác - Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích. - Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. ...

  pdf6p abcdef_52 21-11-2011 215 17   Download

 • Giúp học sinh áp dụng tốt các định lý hàm số sin cà cos vào giải toán - Tính các cạnh và các góc của tam giác dựa trên một số điều kiện, - Biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế 2Về kỹ năng : - Thành thạo cách tính độ dài của các cạnh và các góc khi biết một số yếu tố trong tam giác. - Tính được các thành phần của tam giác dựa vào các công thức diện tích. - Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. ...

  pdf8p abcdef_52 21-11-2011 150 15   Download

 • Hiểu ĐL côsin , ĐL sin , công thức độ dài đường trung tuyến trong một tam giác và các công thức tính diện tích tam giác 2/ Về kỹ năng : Biết áp dụng các công thức trên để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác và áp dụng được các diện tích tam giác . Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi 3/ Về tư duy : Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các bài toán có nội dung thực tế 4/ Về thái độ : Cẩn thận...

  pdf7p abcdef_52 19-11-2011 93 8   Download

 • Kiến thức:HS vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông. HS được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức ,tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi, làm tròn số. -Kĩ năng: Biết vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết các bài toán thực tế. - Thái độ: Thực hiện nghiêm túc các bài tập.

  pdf7p cybershot111 31-03-2011 96 7   Download

 • Vận dụng được các hệ thức trong việc giải tam giác vuông -HS được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức ,tra bảng hoặc sử dụng máy tính bò túi , cách làm tròn số -Biết vận dụng được các hệ thức và thấy được ứng dụng thực các tỉ số lượng giác để giải quyết các bài toán thực tế

  pdf6p chenxanh_1 19-09-2011 92 4   Download

 • – Mục tiêu : - Hệ thống hoá các kiến thức về cạnh và đường cao trong tam giác - Hệ thống công thức, định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn và quan hệ tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. - Rèn kỹ năng tra bảng, sử dụng máy tính bỏ túi để tìm TSLG của góc nhọn hoặc số đo góc. II – Chuẩn bị : GV : bảng tóm tắt kiến thức cần nhớ, bảng phụ, bảng số, máy tính HS : Ôn tập toàn bộ nội dung chương I....

  pdf16p buddy1 29-04-2011 177 19   Download

 • Mục tiêu : HS vận dụng được các hệ thức vào giải tam giác vuông HS được thực hành nhiều về áp dụng các hệ thức, tra bảng, dùng máy tính bỏ túi. HS biết vận dụng các hệ thức và thấy được ứng dụng của các TSLG để giải các bài toán thực tế. II – Chuẩn bị :GV : Thước , máy tính bỏ túi, lựa chọn bài tập chữa HS : Ôn đ/n tỉ số lượng giác, máy tính bỏ túi, thước, làm bài tập ....

  pdf9p buddy1 29-04-2011 193 17   Download

 • Tiết dạy: 19 Ngày dạy: …………….. I.Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Biết cách tìm tập xác định của hàm số. - Biết được phương trình lượng giác cơ bản. 2. Về kỹ năng: - Tìm được tập xác định của hàm số. - Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tìm nghiệm phương trình lượng giác cơ bản. 3. Về tư duy và thái độ: - Phát triển khả năng tư duy logic - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần...

  pdf3p nkt_bibo50 02-03-2012 65 4   Download

 • - HS cần hệ thống hoá các hệ thức giữa cạnh và đường cao , các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông, công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau . - Rèn luyện kỹ năng tra bảng ( hoặc sử dụng máy tính bỏ túi ) để tra ( hoặc tính ) các tỉ số lượng giác hoặc số đo góc . - Rèn luyện kỹ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều rộng của vật thể -...

  pdf10p lotus_3 25-01-2012 37 3   Download

 • MỤC TIÊU :kiểm tra về việc : -Nắm kiến thức về định nghĩa , và các cong thức tỉ số lượng giác của góc nhọn , các hệ thức liên hệ giữa cạnh ,góc ,đường cao hính chiếu của cạnh góc vuông lên cạnh huyền .Sử dụng bảng lượng giác và máy tính bỏ túi -kỹ năng lập các tỉ số lượng giác của góc nhọn ,dùng máy tính bỏ túi tính các tỉ số lượng giác ,vận dụng linh hoạt các hệ thức trong tam giác vuông để giải toán ...

  pdf3p chenxanh_1 19-09-2011 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Máy tính bỏ túi và lượng giác
p_strCode=maytinhbotuivaluonggiac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2