intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình chủ đề

Xem 1-20 trên 2358 kết quả Mô hình chủ đề
 • Trong bài báo này, trình bày phương pháp phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình chủ đề và phân loại dựa trên lý thuyết Naive Bayes. Đề xuất một cách tiếp cận mới để xây dựng tập từ chủ đề dựa trên mô hình xác suất có điều kiện nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí so với việc xây dựng thủ công. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, phương pháp của chúng tôi đề xuất có hiệu quả trong việc phân loại các văn bản tiếng Việt theo nhiều lớp chủ đề nhỏ hơn.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 24 1   Download

 • Bài toán suy diễn hậu nghiệm cho mỗi văn bản đóng vai trò quan trọng trong mô hình chủ đề. Tuy nhiên, trong quá trình giải bài toán suy diễn này thường đưa về dưới dạng một bài toán tối ưu không lồi với dữ liệu lớn, do đó nó thường là bài toán NP-khó.

  pdf6p viboruto2711 15-05-2019 14 1   Download

 • Nội dung của Luận văn chia thành các chương như sau: Chương 1: Luận văn trình bày về các dòng cập nhật của mỗi người dùng trên mạng xã hội Twitter và phát biểu bài toán xếp hạng các dòng cập nhật đó, chương 2: Trình bày về các phương pháp mà mô hình đề xuất sẽ sử dụng, chương 3: Luận văn trình bày mô hình xếp hạng dòng và cách hoạt động của mô hình đó, chương 4: Luận văn trình bày thực nghiệm cho việc áp dụng mô hình xếp hạng trong chương 3.

  pdf60p hanh_tv26 03-04-2019 12 2   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mới khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề kết hợp phương pháp mạng Kohonen.Trong đó mô hình đề xuất tập trung khám phá cộng đồng mạng xã hội và phân tích sự thay đổi chủ đề quan tâm của người dùng trong lĩnh vực giáo dục trên mạng xã hội theo từng giai đoạn thời gian.

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 39 1   Download

 • Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án bao gồm những nội dung về hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; ví dụ thực tế về mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

  doc19p thienwru 04-07-2016 262 57   Download

 • Nội dung bài viết "Bàn về khủng hoảng toàn cầu và mô hình chủ nghĩa xã hội" bàn về khủng hoảng toàn cầu, về chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tự do và tương lai loài người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 29 1   Download

 • Bài báo giới thiệu mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái biển và một số kết quả áp dụng mô hình để tính toán năng suất sinh học sơ cấp tại vùng biển vịnh Bắc bộ. Bài giới thiệu chu trình, nguyên tố Nitơ được chuyển hoá qua 5 hợp phần: thực vật nổi, động vật nổi, chất hữu cơ hoà tan, Amoni và Nitrat.

  pdf22p miulovesmile 09-10-2018 14 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích một cách khái lược các mô hình chủ nghĩa xã hội đã từng và đang tồn tại trên thế giới, trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập tới mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa của Việt Nam với 8 đặc trưng được Đảng ta nêu ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI. Đến Đại hội XII, những đặc trưng đó của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được Đảng kiên trì.

  pdf10p vi4mua 01-03-2019 27 0   Download

 • Mô hình ARIMA là mô hình phân tích chuỗi thời gian, nó không chỉ xem xét các chu kỳ tự vận động của chuỗi dữ liệu dự báo, các mối tương tác trong quá trình tự vận động của các nhân tố ảnh hưởng khác mà nó còn đánh giá được các quy luật sai số trong quá trình mô phỏng để nâng cao độ chính xác của dự báo. Mặc dù mô hình này đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn rất ít các nghiên cứu áp dụng trong dự báo khí hậu mùa. Luận văn sau đây đi nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ.

  pdf81p change15 08-07-2016 77 21   Download

 • Đề tài được làm rõ ở Luận văn này nhằm đề xuất phương pháp cải thiện mô hình tính hạng mà tác giả đã đề xuất trong thành mô hình với cốt lõi là phương pháp học tính hạng, xây dựng đặc trưng nội dung dựa trên mô hình LDA, và xây dựng đặc trưng người dùng dựa trên luật kết hợp. Nội dung của luận văn chia thành 4 chương, để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo toàn văn của tài liệu.

  pdf24p hanh_tv26 03-04-2019 6 0   Download

 • Dựa trên một số công trình đã công bố về chữ ký số tập thể đa thành phần (MultiSignature MultiSection – MSMS), tác giả đưa ra định nghĩa tổng quát về mô hình này và đề xuất mô hình kết hợp giữa MSMS với hai mô hình ký số phổ biến là chữ ký số ủy nhiệm và chữ ký số mù. Với sự kết hợp này MSMS đưa ra

  pdf8p thithizone1 18-07-2019 5 0   Download

 • Trong marketing truyền thống, chúng ta có khá nhiều mô hình dùng để phân tích cho một chiến lược marketing. Dẫu là người thiên về thực hành hay thiên về lý thuyết, người chú trọng hiệu quả hay người thích mô phạm, dù ít dù nhiều khi bắt đầu một công việc marketing, chúng ta đều phải sử dụng một vài mô hình nào đó. Những mô hình này qua tháng năm đã chứng minh được những hiệu quả nhất định của nó, nó giúp cho marketer dễ dàng hơn và có hệ thống hơn trong các phân tích của...

  pdf6p kim_ha_nul 16-09-2010 446 242   Download

 • Các mô hình tổ chức Có hai mô hình chủ đạo Unterordnungskonzern: Tập đoàn kinh tế phụ thuộc hoặc tập đoàn kinh tế theo thứ bậc và Gleichordnungkonzernen: Tập đoàn kinh tế đồng cấp hoặc tập đoàn kinh tế không phụ thuộc. Đối với TĐKT đồng cấp, vị thế bình đẳng giữa các DN thành viên (không có DN chi phối). Các DN tự ký kết hợp đồng để hình thành sự chỉ đạo thống nhất (cho phù hợp với khái niệm TĐKT của luật). Họ cùng nhau hình thành một cơ quan lãnh đạo tập đoàn (dưới hình thức...

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 101 17   Download

 • Bài báo "Chữ ký số tập thể - Mô hình và thuật toán" đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở 2 cấp độ, bài báo cũng đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số theo mô hình ứng dụng mới này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p luuhongdung 31-12-2015 45 7   Download

 • Đời sống văn hóa, đời sống kinh tế, các mô hình chủ nghĩa xã hội, thanh niên ở Hunggari là những vấn đề nghiên cứu giá trị trong xã hội học Hunggar được giới thiệu đến trong bài viết "Một số vấn đề về nghiên cứu giá trị trong xã hội học Hunggari". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 54 5   Download

 • Bài viết giới thiệu một số nét về mô hình học trải nghiệm của David Kolb và cách thức vận dụng linh hoạt mô hình này để mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học các học phần thuộc chuyên ngành Quản trị văn phòng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 182 10   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định mở rộng mô hình ca cao xen dừa của nông hộ tại tỉnh Bến Tre. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tương quan thông qua mô hình Probit để lượng hóa các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định mở rộng mô hình ca cao xen dừa của nông hộ tại tỉnh Bến Tre.

  pdf14p hanh_tv22 22-03-2019 22 1   Download

 • Sau nhiều thảo luận, đề xuất, Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và vốn nhà nước tại DN đã được chốt lại ở hai mô hình để lựa chọn. Song, lựa chọn mô hình nào để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả là bài toán cần cân nhắc.

  pdf5p vidoraemi2711 17-06-2019 22 3   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh nhằm thực hiện các mục đích sau: thực hiện việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống chiếu sáng – tín hiệu trên xe, nghiên cứu từ thực tế của hệ thống chiếu sáng chủ động trên xe, tìm ra phương án thiết kế khả thi để chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh và thiết lập các bước thiết kế một cách khoa học, thực hiện việc thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh theo phương án thiết kế đã chọn.

  pdf123p missminh32 08-04-2014 913 252   Download

 • Những chủ đề chính: Những chuẩn mạng, Mô hình tham chiếu OSI, Mô hình TCP/IP (Transmission Control, Protocol/Internet Protocol), Giao thức mạng- Protocol.

  ppt19p handoibatcong 14-11-2010 388 192   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình chủ đề
p_strCode=mohinhchude

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản