intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình chủ đề

Xem 1-20 trên 2699 kết quả Mô hình chủ đề
 • Luận án xây dựng hai mục tiêu chính và các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Trong đó, luận án xây dựng các mô hình và phương pháp trong phân tích MXH dựa theo mô hình chủ đề (Topic model) để khám phá chủ đề quan tâm, vai trò của cá nhân và cộng đồng trên MXH theo từng giai đoạn thời gian.

  pdf34p phongtitriet999 07-05-2020 16 2   Download

 • Trong bài viết đề xuất một giải pháp mới trong xử lý tiếng Việt bằng cách xây dựng mô hình chủ đề tiếng Việt. Phương pháp này sử dụng cách thức tìm một từ lõi và phát triển để tự sinh ra các từ khác trong chủ đề dựa trên Naive Bayes. Dựa trên tập dữ liệu huấn luyện, chúng tôi tính toán xác suất của các từ trong mô hình chủ đề tiếng Việt. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, phương pháp của chúng tôi đề xuất có hiệu quả trong việc phân loại các văn bản tiếng Việt theo nhiều lớp chủ đề nhỏ hơn.

  pdf6p quenchua9 20-11-2020 29 2   Download

 • Bài toán suy diễn hậu nghiệm cho mỗi văn bản đóng vai trò quan trọng trong mô hình chủ đề. Tuy nhiên, trong quá trình giải bài toán suy diễn này thường đưa về dưới dạng một bài toán tối ưu không lồi với dữ liệu lớn, do đó nó thường là bài toán NP-khó.

  pdf6p viboruto2711 15-05-2019 26 1   Download

 • Trong bài báo này, trình bày phương pháp phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình chủ đề và phân loại dựa trên lý thuyết Naive Bayes. Đề xuất một cách tiếp cận mới để xây dựng tập từ chủ đề dựa trên mô hình xác suất có điều kiện nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí so với việc xây dựng thủ công. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, phương pháp của chúng tôi đề xuất có hiệu quả trong việc phân loại các văn bản tiếng Việt theo nhiều lớp chủ đề nhỏ hơn.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 84 2   Download

 • Nội dung của Luận văn chia thành các chương như sau: Chương 1: Luận văn trình bày về các dòng cập nhật của mỗi người dùng trên mạng xã hội Twitter và phát biểu bài toán xếp hạng các dòng cập nhật đó, chương 2: Trình bày về các phương pháp mà mô hình đề xuất sẽ sử dụng, chương 3: Luận văn trình bày mô hình xếp hạng dòng và cách hoạt động của mô hình đó, chương 4: Luận văn trình bày thực nghiệm cho việc áp dụng mô hình xếp hạng trong chương 3.

  pdf60p hanh_tv26 03-04-2019 20 3   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mới khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề kết hợp phương pháp mạng Kohonen.Trong đó mô hình đề xuất tập trung khám phá cộng đồng mạng xã hội và phân tích sự thay đổi chủ đề quan tâm của người dùng trong lĩnh vực giáo dục trên mạng xã hội theo từng giai đoạn thời gian.

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 51 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu và đề xuất phương pháp khám phá cộng đồng sử dụng mô hình chủ đề có yếu tố thời gian TART kết hợp phương pháp mạng nơ-ron Kohonen với mục tiêu khám phá cộng đồng những cá nhân có cùng chủ đề quan tâm theo từng giai đoạn thời gian. Qua thử nghiệm mô hình và phương pháp được đề xuất trên hai tập dữ liệu thông điệp tiếng Việt (thu thập từ mạng xã hội trong các trường đại học và trang báo điện tử) bằng hệ thống phần mềm được xây dựng để phân tích mạng mạng xã hội đã đạt được mục tiêu của nghiên cứu.

  pdf16p nguaconbaynhay9 04-12-2020 5 0   Download

 • Tiểu luận: Phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án bao gồm những nội dung về hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; ví dụ thực tế về mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

  doc19p thienwru 04-07-2016 311 59   Download

 • Bài viết đi vào tìm hiểu về những yêu cầu đòi hỏi từ phía doanh nghiệp đối với nhân sự quản lý các cấp làm việc trong ngành Logistics, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho các trường đại học để ứng dụng một cách hiệu quả mô hình chữ “T” trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao cho ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam.

  pdf12p vidakota2711 27-02-2021 20 2   Download

 • Nội dung bài viết "Bàn về khủng hoảng toàn cầu và mô hình chủ nghĩa xã hội" bàn về khủng hoảng toàn cầu, về chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tự do và tương lai loài người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 38 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích một cách khái lược các mô hình chủ nghĩa xã hội đã từng và đang tồn tại trên thế giới, trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập tới mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa của Việt Nam với 8 đặc trưng được Đảng ta nêu ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI. Đến Đại hội XII, những đặc trưng đó của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được Đảng kiên trì.

  pdf10p vi4mua 01-03-2019 49 1   Download

 • Bài báo giới thiệu mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái biển và một số kết quả áp dụng mô hình để tính toán năng suất sinh học sơ cấp tại vùng biển vịnh Bắc bộ. Bài giới thiệu chu trình, nguyên tố Nitơ được chuyển hoá qua 5 hợp phần: thực vật nổi, động vật nổi, chất hữu cơ hoà tan, Amoni và Nitrat.

  pdf22p miulovesmile 09-10-2018 35 0   Download

 • Mô hình ARIMA là mô hình phân tích chuỗi thời gian, nó không chỉ xem xét các chu kỳ tự vận động của chuỗi dữ liệu dự báo, các mối tương tác trong quá trình tự vận động của các nhân tố ảnh hưởng khác mà nó còn đánh giá được các quy luật sai số trong quá trình mô phỏng để nâng cao độ chính xác của dự báo. Mặc dù mô hình này đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn rất ít các nghiên cứu áp dụng trong dự báo khí hậu mùa. Luận văn sau đây đi nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ.

  pdf81p change15 08-07-2016 112 23   Download

 • Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển.

  pdf6p quenchua5 17-05-2020 42 1   Download

 • Đề tài được làm rõ ở Luận văn này nhằm đề xuất phương pháp cải thiện mô hình tính hạng mà tác giả đã đề xuất trong thành mô hình với cốt lõi là phương pháp học tính hạng, xây dựng đặc trưng nội dung dựa trên mô hình LDA, và xây dựng đặc trưng người dùng dựa trên luật kết hợp. Nội dung của luận văn chia thành 4 chương, để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo toàn văn của tài liệu.

  pdf24p hanh_tv26 03-04-2019 17 0   Download

 • Dựa trên một số công trình đã công bố về chữ ký số tập thể đa thành phần (MultiSignature MultiSection – MSMS), tác giả đưa ra định nghĩa tổng quát về mô hình này và đề xuất mô hình kết hợp giữa MSMS với hai mô hình ký số phổ biến là chữ ký số ủy nhiệm và chữ ký số mù. Với sự kết hợp này MSMS đưa ra

  pdf8p thithizone1 18-07-2019 14 0   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình giải quyết vấn đề rút trích năng của sản phẩm trong các bình luận dựa vào mô hình chủ đề và sử dụng VietSentiWordnet để tính điểm cho các tính năng của sản phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bước gợi ý.

  pdf10p kequaidan3 03-03-2020 16 0   Download

 • Bài viết đã thu thập tập ngữ liệu với 26,482 ý kiến nhận xét và bình luận của khách hàng bằng tiếng Anh từ một số trang web thương mại điện tử trong lĩnh vực khách sạn. Sau khi tiền xử lý dữ liệu thu thập được, mô hình được đánh giá thông qua các phép đo Perplexity và Coherence Score để chọn số lượng chủ đề (K) tốt nhất làm tham số đầu vào cho mô hình. Cuối cùng, thực nghiệm trên tập ngữ liệu theo mô hình chủ đề Latent Dirichlet Allocation (LDA) với hệ số K để khám phá chủ đề tiềm ẩn.

  pdf12p nguaconbaynhay9 04-12-2020 12 0   Download

 • Trong marketing truyền thống, chúng ta có khá nhiều mô hình dùng để phân tích cho một chiến lược marketing. Dẫu là người thiên về thực hành hay thiên về lý thuyết, người chú trọng hiệu quả hay người thích mô phạm, dù ít dù nhiều khi bắt đầu một công việc marketing, chúng ta đều phải sử dụng một vài mô hình nào đó. Những mô hình này qua tháng năm đã chứng minh được những hiệu quả nhất định của nó, nó giúp cho marketer dễ dàng hơn và có hệ thống hơn trong các phân tích của...

  pdf6p kim_ha_nul 16-09-2010 460 242   Download

 • Các mô hình tổ chức Có hai mô hình chủ đạo Unterordnungskonzern: Tập đoàn kinh tế phụ thuộc hoặc tập đoàn kinh tế theo thứ bậc và Gleichordnungkonzernen: Tập đoàn kinh tế đồng cấp hoặc tập đoàn kinh tế không phụ thuộc. Đối với TĐKT đồng cấp, vị thế bình đẳng giữa các DN thành viên (không có DN chi phối). Các DN tự ký kết hợp đồng để hình thành sự chỉ đạo thống nhất (cho phù hợp với khái niệm TĐKT của luật). Họ cùng nhau hình thành một cơ quan lãnh đạo tập đoàn (dưới hình thức...

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 116 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình chủ đề
p_strCode=mohinhchude

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2