intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô hình thông tin

Xem 1-20 trên 6800 kết quả Mô hình thông tin
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là xác định các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Xây dựng mô hình nghiên cứu để kiểm định các nhân tố và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf27p mitmit02 18-05-2023 4 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu lựa chọn các dịch vụ web ứng dụng trong xây dựng các hệ thống hướng dịch vụ dựa trên mô hình đồ thị" trình bày tổng quan về dịch vụ web, kiến trúc hướng dịch vụ SOA và mô hình đồ thị; Lựa chọn dịch vụ web dựa trên mô hình đồ thị; Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả; Kết luận và hướng phát triển tiếp theo...

  pdf60p mitmit02 18-05-2023 4 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý "Nghiên cứu phân rã Gamma nối tầng từ trạng thái hợp phần gây bởi phản ứng 181Ta(n,ɣ)182Ta về trạng thái 0.0KeV (3-) và 16.273 KeV (5+) trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt" trình bày các cơ sở lý thuyết cần thiết và tổng quan tình hình nghiên cứu sơ đồ mức của hạt nhân; Mô tả và cung cấp các thông tin thực nghiệm... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p mitmit02 18-05-2023 6 2   Download

 • Bài viết HUST - Đại học xanh - hướng tới phát thải ròng CO2 bằng không đánh giá hiện trạng khu vực Campus chính của ĐHBKHN và nêu ra được thực trạng sử dụng năng lượng cũng như chiến lược để đạt được tiêu chí Đại học Xanh. Qua đó đề xuất các biện pháp và cách thức thực hiện để đạt được HUST - Đại học Xanh và Hướng tới phát thải ròng CO2 bằng không.

  pdf7p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin tư vấn học tập trong e-Learning đề xuất một phương pháp xây dựng hệ thống thông tin tư vấn học tập trong e-Learning, dựa theo mô hình UMeL (User Modeling for e-Learning), nhằm cung cấp nhiều hình thức tư vấn như: tư vấn chọn môn học, tư vấn cách thức học tập và tham khảo tài liệu cũng như chọn nhóm học tập, một cách phù hợp với những đặc trưng của từng cá nhân người học.

  pdf14p vidoctorstrange 06-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Thiết kế mô hình cabin tập lái xe ô tô: Phần thuật toán và lập trình trình thuật toán PID điều khiển động cơ tái tạo cảm giác lái cho cabin tập lái và thiết kế mô hình 3D mô phỏng môi trương ảo trong cabin. Điểm mới của đề tài này là quá trình xây dựng phần mềm 3D với các thông tin mô phỏng môi trường thật như âm thanh, chuyển động của xe, va chạm, và thuật toán kết nối 3D với thiết bị ngoại vi.

  pdf7p vidoctorstrange 06-05-2023 2 2   Download

 • Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, công nghệ, các mô hình kinh doanh đa dạng và sự cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu nắm bắt và xử lý thông tin trở nên hết sức quan trọng vì nó quyết định sự thành bại của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bài viết Quản lý hệ thống thông tin trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của MIS; Mô hình vai trò của MIS trong kinh doanh; Những vấn đề hiện nay tại Việt Nam.

  pdf3p vidoctorstrange 06-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu bối cảnh nền kinh tế số, nhóm tác giả đã phân tích và đưa ra một số giải pháp về chiến lược chuyển đổi số phù hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, đào tạo nhân lực, cũng như xây dựng hệ thống thông tin để giúp các hợp tác xã trong thời kỳ mới có chuyển đổi số trong quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất.

  pdf11p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương thức thu nhận thông tin địa lý tình nguyện phục vụ công tác điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường đề cập đến các vấn đề cơ bản của VGI trong thu nhận thông tin địa lý tình nguyện phục vụ điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường, bao gồm các vấn đề về nền tảng công nghệ, cộng đồng tình nguyện, loại thông tin dữ liệu và đặc biệt là chất lượng của VGI.

  pdf10p videadpool 05-05-2023 1 1   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu này điều tra xem liệu các yếu tố ảnh hưởng của Người tiêu dùng Chủ chốt (Key Opinion Consumers - KOCs) bao gồm các yếu tố như chuyên môn, sự nổi tiếng, chất lượng thông tin KOCs truyền tải, sự yêu thích của người dùng dành cho KOCs, sức hấp dẫn trong nội dung của KOCs có ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam hay không. Mô hình đề xuất của nghiên cứu này dựa trên Lý thuyết Hành vi của Người tiêu dùng và Thuyết Hành động Hợp lý (TRA).

  pdf18p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 2   Download

 • Việc nghiên cứu và tính toán quá trình quá độ trong hệ thống điện (HTĐ) có vai trò rất quan trọng để nâng cao độ tin cậy và tính ổn định chế độ vận hành mạng. Bài viết Mô hình cải tiến máy biến áp và máy cắt trong chế độ quá độ trình bày các mô hình cải tiến của máy biến áp và máy cắt phục vụ cho việc mô phỏng và tính toán cho quá độ hệ thống.

  pdf9p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kỹ thuật MIMO trong các hệ thống thông tin vô tuyến – nền tảng áp dụng công nghệ E-learning trình bày một giải pháp hiệu quả giải quyết các vấn đề về dung lượng hệ thống thông tin vô tuyến, tốc độ hệ thống, sử dụng kỹ thuật MIMO (multiple-input multiple-output) – nền tảng của công nghệ không dây hiện đại trong hệ thống WLAN (chuẩn IEEE 802.11n – còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm) và WiMAX (IEEE 802.16), tập trung nghiên cứu quy trình mô hình hóa kênh MIMO.

  pdf8p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng hệ mờ kết hợp mạng nơ ron hỗ trợ ra quyết định marketing giới thiệu một mô hình sử dụng hệ lai trong hỗ trợ ra quyết định marketing. Bằng cách sử dụng phối hợp hệ mờ và mạng nơron cùng với tri thức chuyên gia, mô hình ánh xạ các số liệu nghiên cứu marketing về cùng một thang đo là điểm số của chỉ tiêu, và lấy đó làm cơ sở đánh giá, dự báo các vấn đề quan tâm.

  pdf6p vicaptainmarvel 21-04-2023 4 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu – chế tạo mô hình hệ thống đánh lửa trực tiếp. Mô hình hệ thống đánh lửa trực tiếp được chế tạo dựa trên động cơ thực tế. Mô hình này có tác dụng lớn trong công tác đào tạo, giúp người dạy rút ngắn được thời gian và người học nắm vững về cấu trúc nguyên lý của hệ thống phun xăng, phương pháp kiểm tra chẩn đoán tìm pan trên động cơ, khảo nghiệm góc đánh lửa sớm và lượng phun nhiên liệu… khi thay đổi tín hiệu đầu vào của các cảm biến.

  pdf5p vicaptainmarvel 21-04-2023 4 2   Download

 • Bài viết Kiến trúc hệ giải bài tập cho người học và các kỹ thuật thiết kế trình bày về tổ chức của một hệ giải bài toán dựa trên tri thức cùng với những kỹ thuật thiết kế, và một mẫu thiết kế ứng dụng cụ thể là hệ hỗ trợ giải bài toán hình học giải tích 2 chiều.

  pdf8p vicaptainmarvel 21-04-2023 4 2   Download

 • Bài viết Mô hình hóa động lực học phân tử Na2O lỏng nghiên cứu vi cấu trúc của hệ ôxít Na2O, xác định các thông tin chi tiết như hàm phân bố xuyên tâm, độ dài liên kết, phân bố góc, phân bố số phối trí. Đặc biệt là các tính toán về lỗ trống trong Na2O cũng được quan tâm khảo sát. Các kết quả được phân tích và so sánh với số liệu của SiO2.

  pdf6p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

 • Bài viết Chứng thực người dùng sử dụng mã gray ứng dụng trong đào tạo trên mạng trình bày giao thức chứng thực lẫn nhau dựa vào mã Gray, thực nghiệm vào quá trình chứng thực người dùng trong hệ thống nguồn mở Moodle phục vụ đào tạo trực tuyến. Giao thức xây dựng được triển khai theo mô hình client-server, trong đó server đóng vai trò lưu trữ, quản lý thông tin truy cập của các client và xác nhận quyền đăng nhập hệ thống, được gọi là CA (Cetificated Authentication) server.

  pdf5p vicaptainmarvel 21-04-2023 7 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng một mô hình tổng quát hoá của hệ thống MIMO chuyển tiếp hai chiều sử dụng mã hoá vật lý. Việc sử dụng nhiều ăng ten có thể cải thiện đáng kể tốc độ truyền dữ liệu nhờ tính phân tập không gian. Tuy nhiên, việc tăng số lượng ăng ten kéo theo tăng độ phức tạp xử lý, yêu cầu bộ tách tín hiệu ở phía thu đủ tốt để đảm bảo chất lượng BER của hệ thống. Phương pháp tách tuyến tính MMSE là phù hợp hơn cho hệ thống PNC nhiều ăng ten này.

  pdf3p vicaptainmarvel 21-04-2023 3 2   Download

 • Bài viết Tiến trình tạo tài liệu kết hợp và các mô tả trình bày một mô hình quản lý siêu dữ liệu đơn giản cho môi trường kết hợp tài liệu, được xây dựng dựa trên mô hình trong. Tuy nhiên tập trung mô tả một cơ sở hạ tầng sử dụng siêu dữ liệu để chia sẻ các đối tượng thông tin còn bài viết này tập trung vào tiến trình tạo mô tả tài liệu.

  pdf3p vicaptainmarvel 21-04-2023 3 2   Download

 • Nghiên cứu đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc xác định bộ thông số cho mô hình HEC HMS. Thông qua phương pháp đa chỉ tiêu, các đối tượng sử dụng đất được xác định từ ảnh viễn thám. Nghiên cứu đã đưa ra các khoảng chỉ tiêu ứng với mỗi đối tượng xác định. Kết hợp với một số thông tin khác, hai thông số quan trọng là CN và Tlag được xác định.

  pdf3p vicaptainmarvel 21-04-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình thông tin
p_strCode=mohinhthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2