intTypePromotion=1
ADSENSE

Mở ngành đào tạo

Xem 1-20 trên 517 kết quả Mở ngành đào tạo
 • Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học kiểm tra hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học và Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định hồ sơ và khảo sát tại trường (nếu cần) trong 30 ngày. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, trong 10 ngày.

  doc7p nguyenphat 08-09-2009 306 38   Download

 • Đề án đăng ký mở ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh với các nội dung chính được trình bày như sau: Sự cần thiết mở ngành đào tạo quản trị kinh doanh, năng lực đào tạo của trường ĐH Lao động – Xã hội, chương trình và kế hoạch đào tạo. Hy vọng thông qua đề án này các bạn sẽ có thêm được những thông tin về ngành học quản trị kinh doanh. Mời các bạn tham khảo. 

  pdf0p ngochuyen2345 20-08-2015 93 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p depart 27-02-2012 73 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bingo_do 28-05-2010 93 3   Download

 • Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. - Vụ Giáo dục đại học kiểm tra hồ sơ. - Thẩm định hồ sơ: + Đối với hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, đơn vị thẩm định hồ sơ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Giáo dục Đại học. + Đối với hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, đơn vị thẩm định: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Khoa học và Công...

  doc5p nguyenphat 08-09-2009 243 22   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận chung về việc đào tạo hợp tác giữa nhà trường và Doanh nghiệp. Chương 2 - Nghiên cứu mô hình đào tạo hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp ở một số trường trong nước và ngoài nước. Chương 3 - Thực trạng việc ứng dụng mô hình liên kết đào tạo hợp tác với doanh nghiệp tại trường Đại học Trà Vinh đối với chương trình kế toán và 1 số chương trình khác.

  pdf226p thithizone3 30-07-2019 326 20   Download

 • Trong phạm vi bài viết, đi sâu phân tích về cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập về thực trạng, mở mới chương trình tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện mở ngành và chuyên ngành đào tạo đối với các đơn vị công tự chủ, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chủ trương, mô hình tự chủ trong các trường đại học.

  pdf6p vilisbon2711 07-01-2020 41 4   Download

 • Ngành Nhân học trên thế giới hiện nay không chỉ tồn tại các trường phái khác nhau mà còn có những mô hình đào tạo đa dạng ở trình độ tiến sĩ. Với mong muốn góp những thông tin hữu ích cho quá trình xây dựng mới hay đào tạo chương trình thạc sỹ ngành Nhân học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vài nét về mô hình đào tạo tiến sỹ nhân học có định hướng nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Úc" dưới đây.

  pdf4p thuyhuynh02 04-03-2016 51 1   Download

 • Đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định đề án trong thời gian 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Nếu cơ sở đào tạo đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giao ngành, chuyên ngành đào tạo cho cơ sở đào tạo. Trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa đáp ứng...

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 254 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p duahau0hat 06-02-2012 306 22   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

  pdf15p meoconanca 28-02-2011 201 20   Download

 • Mô đun điện tử cơ bản 13có ý nghĩa bổ trợ các kiển thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học sinh ngành điện, làm cơ sở để tiếp thu các môn học, mô đun khác như: PLC cơ bản, Mô đun có thể học song song với môn học Mạch điện. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về mô đun này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chương trình mô đun đào tạo "Điện tử cơ bản - MĐ13" dưới đây.

  doc4p vinhxaban12 28-11-2015 99 18   Download

 • Bài viết "Phát triển mô hình liên kết bền vững giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may trong xu hướng hội nhập WTO" đề xuất xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may hướng đến sự liên kết bền vững giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may nhằm giải bài toán đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển và cạnh tranh của Dệt May sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf6p vinhbinh2013 07-06-2016 82 6   Download

 • Đề án trình bày sự cần thiết mở ngành đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; tóm tắt điều kiện mở ngành; tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo; đề nghị và cam kết thực hiện.

  pdf64p kequaidan7 03-09-2020 31 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p bingo_do 28-05-2010 80 4   Download

 • Hiện nay việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đối với các trường là mộ điều kiện tiên quyết đối với quá trình tổ chức đào tạo. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Chuẩn đầu ra cho một quá trình đào tạo" đã được thực hiện.

  pdf5p codon_011 25-02-2016 70 4   Download

 • Việc mở ngành đào tạo du lịch của Đại học Thăng Long vào thời điểm hiện nay tuy có muộn so với các trường, các trung tâm đào tạo khác, song xét về bối cảnh thực tế, việc mở đào tạo ngành du lịch vào lúc này lại gần như khá đúng lúc, bởi vì đây đang là “thời điểm bước ngoặt” quan trọng của ngành du lịch Việt Nam – bước ngoặt từ phát triển rộng sang phát triển chuyên nghiệp, có chiều sâu. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

  pdf8p bautroibinhyen17 13-02-2017 55 4   Download

 • Học viện HKVN là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ GTVT, được định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có tầm cỡ quốc gia. Qua phân tích và khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sĩ QTKD cho ngành HKVN, cho thấy nhu cầu là rất lớn vì ở Việt Nam chưa có cơ sở đào tạo nào đào tạo thạc sĩ QTKD cho ngành hàng không. Vì vậy việc mở ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho ngành HKVN của Học viện là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành HKVN đến năm 2020.

  pdf253p dtphuongg 10-09-2018 51 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản kiểm tra các điều kiện mở ngành đào tạo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p duahau0hat 06-02-2012 90 1   Download

 • Hiện nay, nước ta đang đứng trước thực trạng thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao về lưu trữ học để quản lý, chỉ đạo công tác lưu trữ ở tầm vĩ mô, làm công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận về lĩnh vực này, giảng dạy đại học và sau đại học về lưu trữ học. Bởi vậy, mở hệ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành lưu trữ là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà...

  doc46p tieuboingoan 29-05-2010 248 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1353 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mở ngành đào tạo
p_strCode=monganhdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2