intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô phỏng vẽ kỹ thuật

Xem 1-20 trên 1087 kết quả Mô phỏng vẽ kỹ thuật
 • Bài viết này đã phân tích và đánh giá nguồn mưa vệ tinh để tính toán mô phỏng và khôi phục lại các dữ liệu mưa và dòng chảy có khả năng áp dụng cho toàn bộ lưu vực dòng chính sông Mê Kông tính đến trạm Tân Châu và Châu Đốc từ hai nguồn mưa vệ tinh là mưa TRMM và mưa CMADS1.1.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

 • Mục đích của tổng quan này là đề cập những tiến bộ trong di truyền học vô sinh, mô tả các phương pháp và kỹ thuật chính để xác định nguyên nhân vô sinh nhằm cải thiện chẩn đoán và điều trị vô sinh và thảo luận về những phát hiện gần đây và tương lai về thực hành lâm sàng trong vô sinh.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về các đặc trưng và kiến trúc của chuyển mạch chùm quang để biết được ý nghĩa thực tế của nó; nghiên cứu giải pháp điều khiển nghẽn trong mạng OBS bằng phương pháp làm lệch hướng đi để giải quyết các sự cố nghẽn chùm trong mạng tốt hơn; trong phần mô phỏng thì mô phỏng xác suất chùm suy hao trên tuyến lựa chọn để lựa chọn tuyến tối ưu dựa trên sự kết hợp của một số thông số cơ bản.

  pdf77p bakerboys02 10-05-2022 8 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về nâng cao chất lượng tiếng nói, đánh giá chất lượng tiếng nói, thuật toán Spectral Subtraction, mô phỏng bằng phần mềm matlap. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p bakerboys02 10-05-2022 7 0   Download

 • Trong phạm vi của đồ án, tác giả tập trung tìm hiểu về hệ thống MIMO, kỹ thuật OFDM, mã hóa không gian-thời gian (kỹ thuật mã hóa để thực hiện với nhiều anten phát. Việc mã hóa được thực hiện ở cả miền thời gian và khôn gian để tạo ra sự tương đương giữa các tín hiệu được phát từ các anten khác nhau ở các chu kỳ khác nhau), các kỹ thuật giảm PAPR, hệ thống kết hợp cấu trúc V- BLAST, STBC với OFDM.

  pdf90p bakerboys02 10-05-2022 6 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương giới thiệu về kĩ thuật OFDM; Trình bày tổng quan về ước lượng kênh và vài phương pháp ước lượng kênh; trình bày vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM bao gồm đồng bộ thời gian và đồng bộ tần số; giới thiệu tổng quan về hệ thống truyền hình số mặt đất, các kiểu truyền, số lượng vị trí và nhiệm vụ các sóng mang, điều chế tín hiệu; chương trình mô phỏng hệ thống OFDM, mô phỏng hệ thống OFDM.

  pdf78p bakerboys02 10-05-2022 12 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 4 chương trình bày Tổng quan về hệ thống thông tin quang; giới thiệu về hệ thống WDM; định tuyến và gán bước sóng trong hệ thống WDM; mô phỏng định tuyến cho đường đi ánh sáng lightpath. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p bakerboys02 10-05-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về FIBER TO HOME; công nghệ mạng quang thụ động PON; thiết kế tuyến FTTH và mô phỏng trên phần mềm OptiSystem. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bakerboys02 10-05-2022 7 0   Download

 • Bài viết tập trung vào nhu cầu thực tế trong lĩnh vực viễn thám tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa nói riêng, phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng hạ du trong trường hợp sự cố nói chung. Quy trình kết hợp giữa kỹ ​​thuật xử lý thông tin, dữ liệu viễn thám và hệ thống mô hình thủy văn SWAT để tính toán dòng chảy lũ về hồ chứa theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 phục vụ trực tiếp cho việc giám sát, hỗ trợ quyết định nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết đề xuất một tiếp cận mới nghiên cứu sự ảnh hưởng của lượng mưa trong tình trạng nước biển dâng thủy triều gây ngập địa hình tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình về ảnh hưởng của lượng nước mưa được xây dựng trên kỹ thuật đa tác tử và đưa vào mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng GAMA. Chúng tôi tiến hành mô phỏng với hai mô hình có yếu tố lượng mưa và không có yếu tố lượng mưa lên quá trình nước biển dâng (được thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu) trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và đưa ra kịch bản dự kiến cho tương lai.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 9 0   Download

 • Bài báo này đề xuất thuật toán metaheuristic LPSO để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp Tối ưu bày đàn. Thực nghiệm được tiến hành trên công cụ mô phỏng CloudSim đã chứng tỏ thuật toán đề xuất cho kết quả tốt hơn ba thuật toán đối chứng là PSO, Random và RoundRobin và lời giải tìm được có độ sai lệch rất bé so với lời giải tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Bài báo này trình bày phương pháp tiếp cận thiết kế bộ điều khiển dựa trên nền tảng FPGA để tận dụng ưu thế mảng logic cho tính toán và thực hiện song song. Thuật toán điều khiển được tính toán, mô phỏng trên máy tính qua một số những công cụ hỗ trợ như Model Sim và Matlab. Điều kiện thí nghiệm mô phỏng được sử dụng là đầu dò siêu âm mảng pha có số phần tử là 64 hoạt động ở tần số 1MHz. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết khảo sát hệ thống mạng vô tuyến chuyển tiếp đa chặng với sự ảnh hưởng của phần cứng không hoàn hảo. Thông tin trong hệ thống truyền thông đa chặng được truyền từ nguồn tới đích thông qua các nút chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật giải mã-chuyển tiếp DF (Decodeand-Forward). Hiệu năng của hệ thống khảo sát được phân tích và đáng giá thông qua tham số xác suất dừng OP và dung lượng kênh Shannon trung bình trong mô hình kênh truyền Nakagamim và kênh truyền Rician. Kết quả mô phỏng Monte-Carlo cho thấy phù hợp chính xác với kết quả phân tích lý thuyết.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề xuất một thuật toán trường phối hợp hình học mà ở đó ta tìm kiếm một hướng chiếu để cực đại tín hiệu mong muốn. Các kết quả phân tích và mô phỏng bước đầu cho thấy thuật toán đề xuất làm việc tốt hơn so với thuật toán trường phối hợp truyền thống cả trong trường hợp phối hợp và trong một số trường hợp mất phối hợp (khi tín hiệu yếu hơn nền tạp âm, khi số snapshot hạn chế), trong khi chỉ yêu cầu tính toán đơn giản.

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết tiến hành khảo sát việc ứng dụng thuật toán giải mã theo bậc thống kê (OSD) cho bộ mã Reed-Solomon (RS) kết hợp kỹ thuật điều chế biên độ vuông góc (QAM). Việc nghiên cứu trước hết sẽ được tiến hành bằng sự triển khai về mặt lý thuyết cho thuật toán thông qua các công thức toán học và sau đó là lập trình mô phỏng sử dụng công cụ Matlab cho bộ mã RS(15,9,7) cùng điều chế 16-QAM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Mô hình kênh chuyển mạch hai trạng tháicơ chế mã hóa mã chập ghép nối nối tiếpTrong bài báo này, kỹ thuật tái sử dụng tần số mềm được mô hình hóa và phân tích dựa theo các khuyến nghị của 3GPP cho mạng LTE. Trong đó, hoạt động của kỹ thuật tái sử dụng tần số được chia thành 2 pha riêng biệt: pha thiết lập và pha truyền tin. Trong pha thiết lập, người dùng sẽ được phân chia dựa trên công suất của tín hiệu nhận được. Trong pha truyền tin, việc truyền tin giữa người truyền và các trạm phát được thực hiện.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp giải xử lý trực tiếp mô hình ban đầu. Phương pháp giải của chúng tôi dựa trên ý tưởng áp dụng giải thuật di truyền (GA) và NSGA-II. Đóng góp của nghiên cứu là đã đưa ra được một cách thiết kế chi tiết thuật toán GA, NSGA-II cho bài toán. Kết quả tính toán mô phỏng với số liệu đơn giản cũng đã cho thấy nghiệm cung cấp bởi thuật toán là khá tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp kiểm thử mô hình điều khiển máy bay không người lái cánh bằng với cấu hình QuadPlane sử dụng kết hợp công cụ Matlab và X-Plane. Mô hình hệ thống mô phỏng, quá trình thiết lập môi trường mô phỏng cũng như cơ chế điều khiển tự động quá trình cất cánh, bay hành trình và quá trình hạ cánh của phương tiện Quadplane được trình bày chi tiết trong bài báo.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Phong trào vận động phát triển kinh tế VAC đã từng bước đổi mới không chỉ giới hạn bởi những mảnh vườn nhỏ gần nhà mà được mở rộng thành những vườn đồng, vườn rừng, trang trại quy mô hàng chục ha. Phong trào phát triển kinh tế VAC không những tạo ra nhiều sản phẩm cho gia đình và xã hội mà còn đào tạo, dạy nghề cho nông dân hiểu biết về khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu kinh nghiệm phát triển mô hình này qua phần 2 cuốn sách.

  pdf115p bakerboys01 07-04-2022 12 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về các phương pháp nhận dạng tín hiệu điện tim; giới thiệu chung về mạng Nơ-rôn; xây dựng mô hình phối hợp các mạng Nơ-rôn nhận dạng tín hiệu điện tim (ECG); kết quả tính toán và mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p badbuddy09 05-04-2022 7 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô phỏng vẽ kỹ thuật
p_strCode=mophongvekythuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2