intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường MS

Xem 1-20 trên 289 kết quả Môi trường MS
 • Cây húng tây (Thymus vulgaris L.) thuộc họ Lamiaceae, được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm và trong điều trị các bệnh về hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh do có các hợp chất thứ cấp như thymol và carvarol trong tinh dầu ở lá. Tuy nhiên, sự hình thành và tích lũy tinh dầu của cây húng tây chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi môi trường và sinh thái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các điều kiện thích hợp cho sự tăng trưởng của cây húng tây nuôi cấy in vitro trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ tương đối ổn định và được kiểm soát (T 24 ± 2oC, RH 50 ± 5%).

  pdf8p trinhthamhodang 24-10-2019 20 1   Download

 • Mẫu cấy chồi Lan Hoàng Thảo Shavin White được nuôi cấy trên môi trường MS và MS/2 có bổ sung 6- benzylamino (BA) ở những nồng độ khác nhau để khảo sát khả năng tăng sinh chồi. Mẫu cấy trên cả 2 loại môi trường bổ sung BA đều có sự thay đổi về số lượng chồi và chiều cao chồi so với nghiệm thức đối chứng.

  pdf6p quaymax4 05-09-2018 52 0   Download

 • Lá mầm và rễ cà rốt được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ở nồng độ 0,5 mg/l để khảo sát khả năng tạo rễ. Trong các chất được bổ sung, IBA thích hợp nhất cho phát sinh rễ bất định và rễ thứ cấp. Khi khảo sát ảnh hưởng của nồng độ IBA và môi trường lên hình thành rễ in vitro cho thấy môi trường SH bổ sung IBA 1,0 mg/l cho số lượng rễ bất định từ lá mầm cao nhất. Trong khi đó, rễ thứ cấp phát sinh từ rễ in vitro cho kết quả cao nhất trên môi trường SH bổ sung IBA 1,5 mg/l.

  pdf6p nguathienthan1 27-11-2019 27 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm bước đầu nhân giống in vitro khoai sọ Cụ Cang từ chồi đỉnh. Kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA ảnh hưởng tốt tới quá trình tái sinh chồi; tỷ lệ mẫu sạch tạo chồi đạt 77,36%; số chồi trung bình/mẫu đạt 1,07 chồi/mẫu. Môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,2 mg/l NAA (NN2) hoặc 0,4 mg/l NAA (NN3) ảnh hưởng tốt tới quá trình nhân nhanh chồi; tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 71,41% (NN2) và 70,38% (NN3), số chồi/mẫu đạt 1,11 (NN2) và 1,00 (NN3), hệ số nhân chồi đạt 4,45 (NN2) và 4,02 (NN3).

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 7 0   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 3: Xây dựng và quản trị Domain người học nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008; nắm các vai trò chức năng của HĐH Server; nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory; hiểu được các nhánh của ADUC; xây dựng Domain Controller điều khiển domain; gia nhập client vào Domain; thiết lập 2 DC chạy song song; xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain.

  pdf49p minhminhnguyen32 12-06-2014 111 20   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 2: Cấu hình và tối ưu hệ thống MS Windows 7 nhằm giới thiệu tổng quan về Windows 7, tối ưu hóa hệ thống Windows 7 sau khi cài đặt Cấu hình Windows 7 kết nối mạng với Network and Sharing Center, thiết lập bảo mật Windows 7 với Windows Defender và Firewall.

  pdf40p minhminhnguyen32 12-06-2014 102 15   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 9: Quản trị sự cố MS Windows server giúp người học hiểu biết và xử lý sự cố máy chủ, dùng các phương pháp xử lý lỗi hệ điều hành, quản trị Windows Update. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf24p minhminhnguyen32 12-06-2014 76 14   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 10: Giới thiệu MS Windows Serve 2008 giúp người học nắm được các đặc trưng mới của hệ điều hành Windows 2008, có khả năng triển khai hệ thống domain trên nền tảng Windows 2008. Chúc bạn học tốt.

  pdf22p minhminhnguyen32 12-06-2014 78 14   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 1: Cài đặt và nâng cấp MS Windows 7 nhằm giúp người học nắm vững các phiên bản MS Windows 7; nắm rõ các công cụ hỗ trợ cài đặt, nâng cấp và di trú lên Windows 7; nắm vững các phương pháp cài đặt và nâng cấp Windows 7 Cài đặt, nâng cấp Windows 7; xử lý một số lỗi thông dụng trong quá trình cài đặt và nâng cấp 7.

  pdf18p minhminhnguyen32 12-06-2014 107 13   Download

 • Bài viết Nhân nhanh in Vitro cây dạ yến thảo hoa hồng sọc tím (Petunia hybridal.) trình bày: Nghiên cứu xác định được môi trường thích hợp nhất cho việc tái sinh chối từ đoạn thân mang mắt ngủ của Dạ yến thảo là môi trường MS bổ sung 30 g/l succrose, 6 g/l agar và 0,25 mg/l TDZ, cho đường kính cụm chồi đạt 1,95 cm, chiều cao trung bình chồi đạt 1,67 cm và có 3,36 chồi cao trên 1 cm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 96 7   Download

 • Trên môi trường MS với hàm lượng khoáng đa lượng giảm đi một nửa bổ sung kinetin 0,5 mg/L cho hiệu quả nhân chồi cao nhất (20,44 ± 2,14 chồi/mẫu); sử dụng NAA 0,5 mg/L giúp tạo rễ tốt nhất (5,33 ± 0,44 rễ/chồi). Những cây con hoàn chỉnh đạt kích thước 4-5 cm được chọn để bước vào giai đoạn chuyển tiếp trong 2 tuần: trồng trên giá thể gồm dớn và đá perlite tỉ lệ 1:1, đặt dưới điều kiện chiếu sáng nhân tạo, chế độ tưới 3 ngày/lần, sử dụng bọc nilon có đục lỗ để giữ độ ẩm. Sau đó, cây con được chuyển ra vườn ươm, giữ nguyên giá thể và chế độ tưới. Tỉ lệ sống sót đạt gần 100 %.

  pdf6p hulk1234 01-06-2018 40 3   Download

 • Bài báo này nghiên cứu môi trường tạo rễ bất định cây mật nhân. Kết quả cho thấy, môi trường MS (Murashige và Skoog) bổ sung NAA (napthalen acetic acid) 1,5 mg/L kết hợp BA (benzyl adenine) 0,1 mg/L phù hợp cho tạo rễ bất định từ mẫu lá mầm in vitro, trong khi đó môi trường bổ sung thêm glucose 40 g/L phù hợp đối với mẫu từ mô sẹo.

  pdf5p quaymax4 05-09-2018 42 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm Bố Chính Hibiscus Sagittifolius Kurz từ cây in vitro do công ty TNHH MTV Ươm Mầm Việt cung cấp. Trên môi trường MS bổ sung 0,60mg/L BA (6– Benzyladenin), 100% đoạn thân sâm Bố Chính cảm ứng tạo chồi sau 21 ngày nuôi cấy. Hệ số nhân chồi đạt cao nhất (3,04 lần) sau 28 ngày nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,50mg/L BA kết hợp 0,2 mg/L kinetin.

  pdf5p cathydoll5 27-02-2019 36 2   Download

 • Ghi nhận được khi nồng độ BA tăng thì khả năng tạo chồi và nhân nhanh sẽ gia tăng và hệ số nhân chồi đạt 5,87 lần khi BA đạt 2 mg/L sau 60 ngày nuôi cấy. Chồi được chuyển sang môi trường MS có bổ sung indole-3-butyric acid (IBA) nồng độ từ 0 – 1 mg/L cho việc tạo rễ.

  pdf6p elandorr 03-12-2019 11 1   Download

 • Bài viết này trình bày việc thẩm định quy trình phân tích 12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và pefloankyl sunfonat trong các loại mẫu môi trường: nước, trầm tích, cá bằng phương pháp sắc ký lỏng (LC) ghép nối với khối phổ hai lần (MS/MS) kết hợp với quá trình xử lý mẫu bằng chiết siêu âm và chiết pha rắn. Quy trình phân tích mẫu được áp dụng theo qui trình chuẩn quốc tế ISO 25101:2009 và hướng dẫn của dự án hợp tác với Trường đại học liên hợp quốc (UNU Nhật Bản) về phân tích các hợp chất PFCs.

  pdf7p jangni 13-04-2018 31 0   Download

 • Nghiên cứu vai trò của khí CO2 lên sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây diệp hạ châu đắng in vitro không chỉ có lợi cho việc sản xuất cây in vitro, mà còn cho việc sản xuất hợp chất thứ cấp từ cây in vitro. Đốt thân mang 1 lá của cây diệp hạ châu đắng được nuôi cấy in vitro quang tự dưỡng với mật độ 4 đốt/hộp Magenta GA-7 (V = 370 ml). Nắp hộp có hai lỗ (Φ = 1 cm) và được dán màng Millipore (Φ = 0,45 µm). Môi trường nuôi cấy gồm khoáng đa lượng MS bằng 1/2, vi lượng MS, không bổ sung đường và vitamin.

  pdf8p trinhthamhodang 24-10-2019 13 0   Download

 • Cải thiện khả năng ra rễ in vitro và nâng cao tỷ lệ sống sót ngoài vườn ươm của cây chanh dây tím có nguồn gốc từ tTCL lá đã được thiết lập trong nghiên cứu này. Mẫu tTCL lá được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1 mg/l BA, 30 g/l sucrose và 8 g/l agar cho số chồi cao nhất (4 chồi/mẫu) sau 8 tuần.

  pdf14p vidakota2711 27-02-2021 1 0   Download

 • Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là loài cây được dân gian sử dụng rộng rãi để làm thuốc và được xem là có tác dụng giống nhân sâm. Trong nghiên cứu này, xác định được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng của callus có nguồn gốc từ lá của cây Đinh lăng.

  pdf10p vidakota2711 27-02-2021 3 0   Download

 • Hiện nay sử dụng các phương pháp phân tích nicotine như: phương pháp UV-Vis, quang phổ hồng ngoại, phương pháp điện hóa và được sử dụng phổ biến nhất là phương pháp sắc kí bao gồm sắc kí lỏng (HPLC-UV) và sắc kí khí(GC-FID, GC-NPD, GC-MS).Trong luận văn sử dụng phương pháp GC-NPD để xác định nicotine trong môi trường lao động bằng phương pháp lấy mẫu hấp thu thụ động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf77p capheviahe28 01-03-2021 2 0   Download

 • Các thành phần trong môi trường Windows, thao tác sử dụng Windows. Nội dung: Tổng quan về hệ điều hành Windows, Làm việc với hệ điều hành Windows.

  pdf13p vanlidochanhxg 10-10-2010 316 109   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường MS
p_strCode=moitruongms

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2