intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường nội bộ doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 462 kết quả Môi trường nội bộ doanh nghiệp
 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ, nắm được các điểm mạnh của doanh nghiệp.

  pdf8p kieuvinha321 13-09-2018 103 9   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh trình bày tổng quan về quản trị doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  ppt67p nluu9184 13-05-2014 300 66   Download

 • Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp bao gồm việc tìm ra những điểm yếu và điểm mạnh bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến tính cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp. Mục đích là tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp định hình nội dung và sứ mệnh chiến lược.

  pdf35p xuka_12 12-12-2013 465 58   Download

 • Chương 4 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp nằm trong Quản trị chiến lược trình bày môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu tố: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, là một trong số những bước quan trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp Phân tích môi trường nội bộ cũng là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin liên lạc trong tổ chức.

  pdf35p wave_12 07-04-2014 233 44   Download

 • Bài giảng Phân tích môi trường nội bộ sau đây sẽ giúp các bạn biết được xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp; năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; năng lực lõi của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt15p cocacola_08 14-11-2015 182 20   Download

 • Nội dung chính của chương 3 Phân tích nội bộ doanh nghiệp nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh nhằm trình bày về những điểm mạnh và điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, nguồn lực, khả năng và năng lực riêng biệt, lợi thế cạnh tranh và tạo giá trị, chuỗi giá trị, xây dựng lợi thế cạnh tranh và duy trì lợi thế cạnh tranh.

  ppt30p little_12 13-06-2014 153 17   Download

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường nội bộ giúp người học có thể: Hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp, biết tầm quan trọng của phân tích môi trường nội bộ, biết được phương pháp phân tích môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nhanmotchut_1 04-10-2016 126 13   Download

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p deja_vu10 30-03-2018 120 14   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 2: Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích nội bộ, đặt cơ sở của chiến lược dựa trên các nguồn lực và năng lực, các nguồn lực và năng lực, các dạng nguồn lực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p thangnamvoiva20 20-09-2016 75 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp" giúp người học hiểu được môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 51 6   Download

 • Chương 4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp. Sau khi học xong chương 4 sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.

  pdf52p lovebychance02 28-04-2021 12 2   Download

 • Tài liệu "Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp" gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf100p hthanh90 07-10-2010 2441 1356   Download

 • Nắm được một số vấn đề ứng xử giao tiếp trong môi trường làm việc, các tổ chức, doanh nghiệp. Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng những mối quan hệ ứng xử tốt đẹp trong doanh nghiệp, qua đó áp dụng các cách ứng xử phù hợp và làm việc hiệu quả. Giúp học viên nhận diện văn hóa giao tiếp trong công sở ở Việt Nam, đồng thời trang bị một số kỹ năng giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp....

  pdf36p kiddywoo 14-08-2012 940 189   Download

 • Bảng mẫu Phân tích môi trường nội bộ

  pdf5p phuongthanh1 24-10-2009 1005 185   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường, các yếu tố môi trường vĩ mô, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p tieu_vu12 03-07-2018 103 24   Download

 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về: phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường nội bộ nhằm phân tích, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  pdf35p vespa_12 14-04-2014 103 15   Download

 • Sau khi học xong chương 4 - Phân tích nội bộ doanh nghiệp nằm trong bài giảng Quản trị chiến lược sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.

  pdf52p nhanmotchut_2 11-10-2016 147 16   Download

 • Phân tích môi trường kinh doanh và nội bộ doanh nghiệp thuộc Bài giảng Quản trị chiến lược trình các nội dung chính: môi trường nội bộ, môi trường bên ngoài của doanh nghiệp tạo điểm mạnh, cơ hội cũng như thách thức chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf35p canon_12 28-03-2014 85 9   Download

 • Chương này sẽ giúp các bạn biết được xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp; năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; năng lực lõi của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf14p lalala10 03-03-2016 36 2   Download

 • Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh. Chương này trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p nanhankhuoctai10 23-07-2020 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường nội bộ doanh nghiệp
p_strCode=moitruongnoibodoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2