intTypePromotion=1
ADSENSE

Mômen thủy động

Xem 1-20 trên 100 kết quả Mômen thủy động
 • Việc tính toán thuỷ động học bánh lái, tức là đi xác định 2 thông số lực thuỷ động R và mômen thuỷ động Mtđ thông qua các đặc tính thuỷ động của bánh lái. Khi quay bánh lái một góc so với phương dòng chảy, trên bánh lái xuất hiện hợp lực thuỷ động R đặt tại một điểm gọi là tâm áp lực của bánh lái. Để tiện tính toán, R thường R N L taâm quay được phân thành các thành phần: Lực nâng L vuông góc với hướng...

  pdf12p mvdam01 19-12-2010 132 27   Download

 • Mục đích của việc tính toán thuỷ động thiết bị lái là xác định các trị số của lực thuỷ động R và mômen thuỷ động Mtđ để chọn máy lái, tính toán kích thước và kiểm tra độ bền thiết bị lái. Khi góc lái quay góc , tàu bắt đầu chuyển động trên đường quay vòng với góc lệch hướng , góc tấn hình học của bánh lái là: ’ = Góc tấn thực của bánh lái khi dòng chảy tới bánh lái bị lệch hướng làm thay đổi góc tấn hình học do ảnh hưởng của vỏ...

  pdf4p mvdam01 19-12-2010 120 16   Download

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính thuỷ động của bánh lái. - Ảnh hưởng của mặt nước và vỏ tàu đến đặc tính thuỷ động của bánh lái: Dòng chảy thực qua bánh lái bị ảnh hưởng bởi mặt thoáng của nước, vỏ tàu, tác dụng của chân vịt… Đa số tàu hiện đại có kết cấu vùng đuôi đảm bảo khi tàu chở đầy, bánh lái vẫn ngập sâu trong nước và hầu như không bị ảnh hưởng của mặt nước. Ở đây, ta chỉ xét đến ảnh hưởng của mặt nước khi thiết kế một số...

  pdf8p mvdam01 19-12-2010 117 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mvdam01 19-12-2010 135 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mvdam01 19-12-2010 125 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập chương trình tính toán thủy động học bánh lái, chương 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p mvdam01 19-12-2010 103 18   Download

 • Việc kiểm tra và đánh giá kết quả của chương trình tính toán thủy động học bánh lái được so sánh với tàu mẫu khi tính toán bằng tay. Tàu được chọn kiểm tra là tàu lưới kéo vỏ gỗ hoạt động xa bờ khu vực Khánh Hoà. Các thông số chính phục vụ cho việc tính toán: - Chiều dài giữa hai trụ L - Chiều rộng thiết kế B - Vận tốc tàu v - Số chân vịt z : 19.97 (m) : 6.62 (m)

  pdf12p mvdam01 19-12-2010 116 18   Download

 • Form chính chương trình tính toán thuỷ động bánh lái Hình 3.4. Form Hướng dẫn Hình 3.5. Form Phạm vi ứng dụng Hình 3.7. Form Tính toán các thông số hình học bánh lái Hình 3.9. Hộp thông báo Diện tích bánh lái tính toán không thoả mãn

  pdf16p mvdam01 19-12-2010 92 12   Download

 • Xác định lực và mômen thủy động tác động lên bánh lái theo quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép 2003 2.4.5.1. Lực tác dụng lên bánh lái khi tàu chạy tiến và chạy lùi: Lực FR tác dụng lên bánh lái khi tàu chạy tiến và chạy lùi được dùng làm cơ sở xác định các khích thước cơ cấu của bánh lái và được tính theo công thức sau: FR = k1. k2.k3.132.S.v2 Trong đó: S = 12,19 (m2 ) diện tích bánh lái . v = 13,5 (Hl/h) tốc độ tàu. Nếu tốc độ tàu chạy...

  pdf6p mvdam01 17-12-2010 159 33   Download

 • Khác với phương pháp tính theo yêu cầu của quy phạm là tính theo các công thức ghi trong quy phạm, phương pháp tính toán thiết bị lái theo phương pháp lí thuyết được dựa trên cơ sở là đi xác định các trị số tính toán của lực thủy động P và mômen thủy động Mtđ để chọn máy lái, tính toán các kích thước và kiểm tra độ bền thiết bị lái. II.2.2.1. Định nghĩa và công thức tính toán các thông số hình học của bánh lái. Mục đích của tính toán các thông số hình học...

  pdf5p conloc01 15-12-2010 118 21   Download

 • Xác định các trị số làm cơ sở cho tính toán thiết bị lái. * Trị số diện tích bánh lái và các thông số hình học: Làm cơ sở để tính lực thủy động và mômen thủy động tác dụng lên bánh lái. - Diện tích bánh lái Abl: Sử dụng công thức thống kê: L - Chiều dài giữa hai đường vuông góc của tàu (m). T - Chiều chìm của tàu khi trở đầy (m). - Hệ số diện tích bánh lái thống kê. Abl - Tổng diện tích các bánh lái của tàu (m2). ...

  pdf5p conloc01 15-12-2010 105 19   Download

 • Phần lớn các bài toán thiết kế trong ngành đóng tàu đều liên quan đến những công thức tính phức tạp cộng với việc tra đồ thị làm cho khối lượng công việc tính toán rất nhiều đòi hỏi người thiết kế phải kiên nhẫn và có tính tập trung cao khi tính toán mới cho kết quả tốt. Dưới ảnh hưởng của ngành công nghệ thông tin hiện đại, máy tính điện tử chẳng còn xa lạ gì với bất cứ ai. Do vậy, việc vận dụng lợi ích của máy tính điện tử vào trong tính toán...

  pdf8p mvdam01 19-12-2010 92 17   Download

 • Như ta đã biết; phương pháp tính toán theo lí thuyết là dựa trên cơ sở đi tính lực thủy động P và mômen thủy động Mtđ. Sau đó đi tính toán các kích thước thiết bị lái và chọn máy lái. Ở đây; phương pháp tính toán theo quy phạm đã có công thức tính toán sẵn có ta chỉ việc áp dụng. Việc áp dụng phương pháp tính theo quy phạm chỉ phụ thuộc vào tàu tính toán là loại tàu gì, công dụng ra sao, vùng hoạt động và chiều dài tàu là bao nhiêu. Cơ sở...

  pdf6p conloc01 15-12-2010 117 16   Download

 • Tính toán đặc tính thủy động của bánh lái - Mục đích của việc tính toán đặc tính thuỷ động học bánh lái là đi xác định các lực và mômen thủy động tác dụng lên bánh lái để làm cơ sở cho việc xác định kết cấu trục lái, bánh lái và chọn máy lái, tính toán bền cho thiết bị lái. - Khi tính toán lực và mômen bánh lái, chúng ta ứng dụng các định luật cơ học chất lỏng. Theo các định luật ấy, khi bánh lái được đặt trong dòng chảy vận tốc vs, dưới góc...

  pdf5p conloc01 15-12-2010 116 16   Download

 • Mục đích của việc tính toán thuỷ động học bánh lái là đi xác định các trị số của lực thuỷ động để làm cơ sở cho việc chọn máy lái, tính toán bền cho thiết bị lái. Khi bánh lái được đặt trong dòng chảy vận tốc vs, dưới góc tấn α, dưới tác dụng của dòng chảy chất lỏng phân bố áp lực ở mặt trên và mặt dưới của profin mặt cắt bánh lái khác nhau, làm xuất hiện lực tác động ngang. Các lực thuỷ động tác động lên bánh lái gồm có: Lực nâng L...

  pdf5p mvdam01 17-12-2010 145 39   Download

 • Lực tác dụng lên bánh lái: * Lực nâng L tác động lên bánh lái: L= Trong đó: CL - hệ số lực thủy động. vn - vận tốc của dòng nước. Trong tính toán ta lấy bằng tốc độ của con tàu, m/s ta có: vn = v = 6,939 (m/s ). S = 12,19 (m2 ) – diện tích bánh lái. Do đó : L = CL.0,522.2,08. 104,5.6,939

  pdf5p mvdam01 17-12-2010 111 36   Download

 • Tải trọng tác dụng lên trục lái. áp lực thuỷ động của nước tác dụng lên trục lái PN có phương vuông góc với trục lái, gây uốn trục. Mô men xoắn thuỷ động tác dụng lên trục lái M?, gây xoắn trục. Lực tác dụng trên đầu séc-tơ lái PC gây uốn trục,trong đó: MC - mô men xoắn toàn phần lớn nhất trên trục lái, kG.m.

  doc48p xatamgia 16-03-2011 158 36   Download

 • Dòng chảy thực qua bánh lái bị ảnh hưởng bởi mặt thoáng của nước, vỏ tàu, tác dụng của chân vịt… Đa số tàu hiện đại có kết cấu vùng đuôi đảm bảo khi tàu chở đầy, bánh lái vẫn ngập sâu trong nước và hầu như không bị ảnh hưởng của mặt nước. Vỏ tàu nằm trong dòng chảy qua bánh lái nên ảnh hưởng đến góc tấn thực tế của bánh lái, đến vận tốc dòng chảy, đến sự phân bố các thành phần vận tốc trong dòng chảy…do đó ảnh hưởng đến lực thuỷ động tác dụng...

  pdf6p mvdam01 17-12-2010 151 33   Download

 • Thiết bị lái đặc biệt là bánh lái khi làm việc chịu tác dụng của hệ lực tương đối phức tạp như: Lực thủy động tác dụng lên bánh lái, lực do chân vịt tạo ra khi làm việc tác dụng lên bánh lái, mômen máy lái truyền qua trục lái tác dụng lên bánh lái…Dưới tác dụng của những lực này có thể nói thiết bị lái làm việc trong môi trường và điều kiện hết sức phức tạp. Do đó khi tính toán thiết bị lái phải đảm bảo độ bền, độ ổn định và độ cứng vững...

  pdf5p conloc01 15-12-2010 110 26   Download

 • Bánh lái (hoặc đạo lưu quay): trực tiếp chịu áp lực thủy động để lái tàu. - Trụ lái: là phần của sống đuôi tàu, có các bản lề để lắp bánh lái. - Trục lái: truyền mômen lái từ máy lái tới làm quay bánh lái hoặc đạo lưu. - Bộ phận tạo lực lái gồm nguồn động lực, hệ truyền động, hệ điều khiển. - Các thiết bị an toàn tín hiệu: thiết bị chỉ góc quay lái, thiết bị giới hạn góc quay lái, thiết bị hãm… II.2.1.3. Phân loại bánh lái và yêu cầu bố trí bánh...

  pdf7p conloc01 15-12-2010 124 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mômen thủy động
p_strCode=momenthuydong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2