intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục đích chính của dầu gốc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mục đích chính của dầu gốc
 • Bài viết cho thấy xét ở 3 khía cạnh của nước công nghiệp hiện đại, nếu sử dụng chỉ số HDI để đánh giá sự phát triển xã hội, Việt Nam sẽ về đích ở khía cạnh sớm hơn so với hai khía cạnh còn lại, và để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình về đích của khía cạnh xã hội, một số gợi ý chính sách được đặt ra trong đó tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện vấn đề giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf13p huyetthienthan 23-11-2021 26 0   Download

 • Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng trong quản lý của Nhà nước đối với Thị trường Chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam. Đặc biệt, mục tiêu của giám sát là ưu tiên phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK. Thực trạng hoạt động giám sát trên TTCK Việt Nam được xem xét, phân tích dưới góc độ ảnh hưởng tới tính minh bạch của thị trường và tác động tới nhà đầu tư.

  pdf10p visteveballmer 06-11-2021 15 1   Download

 • Việc nghiên cứu chính sách chống chuyển giá và đề ra các giải pháp để kiểm soát và ngăn chặn hành vi chuyển giá đang ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu không chỉ của riêng các Cơ quan thuộc Chính phủ mà còn là nghĩa vụ của những người đang làm công tác kế toán, với mục đích hiểu rõ, ngăn ngừa và khắc phục mặt trái của hoạt động chuyển giá, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế đối với loại hình đầu tư đầy tiềm năng này. Đề tài nghiên cứu này được thực hiện không nằm ngoài mục đích nêu trên.

  pdf134p lovebychance08 02-08-2021 7 1   Download

 • Mô hình nghiên cứu được thiết kế từ hàm sản xuất tổng quát. Trong đó chi tiêu công (được phân tích theo góc độ tổng thể và theo cơ cấu), đầu tư tư nhân, lao động và độ mở thương mại được xem là các nhân tố đầu vào. Mục đích chính của luận văn là tác động chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình đa biến.

  pdf93p sonhalenh07 23-06-2021 47 16   Download

 • Ở Việt Nam tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP luôn được xem là thành tích trong hầu hết các báo cáo từ Trung ương đến địa phương, tuy nhiên từ số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp xây dựng dường như không có sự thay đổi trong gần 17 năm qua, tỷ lệ này trong GDP vẫn chỉ xoay quanh ở mức 31-32%, nhưng cơ cấu sở hữu của nhóm ngành này thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng chiếm số lớn (trên 70%) trong tổng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp, phần còn lại (khoảng 30%) là sân chơi của doanh nghiệp trong nước.

  pdf6p sabiendo 24-12-2019 102 6   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và kỹ thuật để có thể xây dựng hệ thống thiết bị đo thực hiện được chức năng chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc phẳng đảm bảo việc hiệu chuẩn cho chuẩn góc có độ chính xác thấp hơn và phương tiện đo góc đáp ứng nhu cầu của cơ sở trong cả nước.

  pdf132p cotithanh000 07-10-2019 40 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến TTCK Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của TTCK, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành CSTT đến TTCK và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp.

  pdf171p sohucninh321 09-07-2019 55 12   Download

 • Văn hóa là một thực thể của nhiều giá trị tinh thần với những thành tố mang những bản sắc riêng. Không nên quan niệm văn hóa như một khối đồng nhất, và việc xác định các tiểu văn hóa là cần thiết, đặc biệt trong lớp học ngoại ngữ. Trong quá trình hỗ trợ người học tiếp cận văn hóa nước ngoài, trước tiên cần phân tích những khác biệt tồn tại trong chính nền văn hóa gốc của người học, tạo liên kết giữa những thành tố này với mục đích hình thành sự giao thoa giữa các tiểu văn hóa. Sự giao thoa này, dù là tương đối, sẽ tạo điều kiện cho kỹ năng liên văn hóa về sau.

  doc7p hdwwkjalhfwfwa 14-05-2019 75 5   Download

 • Mục tiêu chung của luận án là xác định các yếu tố quyết định CLKT theo nhận thức của kiểm toán viên Việt Nam làm nền tảng cho việc gợi ý các chính sách nâng cao CLKT. Để có cái nhìn đa chiều, tác giả xem xét vấn đề CLKT dưới hai góc độ: (i) Góc độ hoạt động kiểm toán; và (ii) Góc độ dịch vụ kiểm toán. Ở góc độ thứ nhất, CLKT thể hiện qua tổng thể các yếu tố đầu vào, đầu ra, quá trình xử lý và môi trường. Ở góc độ thứ hai, CLKT tập trung vào quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ (KTV) và người thụ hưởng dịch vụ (người sử dụng BCTC và DN được kiểm toán).

  pdf174p hanh_tv27 16-04-2019 41 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp.

  pdf171p danhvi95 05-12-2018 92 15   Download

 • Nghiên cứu áp dụng phương pháp Comparables để so sánh khung dao động các chỉ số định giá phổ biến nhất như EBITDA/EV, EBIT/EV và P/E của 10 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất trong nhóm VN30 với giá trị trung bình (TB) ngành ở các thị trường mới nổi. Từ đó, nghiên cứu sẽ cho thấy mức độ hấp dẫn của doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực sản xuất trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng như giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước có góc nhìn chính xác hơn về giá trị doanh nghiệp của mình.

  pdf11p sieunhansoibac5 18-04-2018 50 3   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 6 "Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" nhằm giúp các bạn Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến các khoản đầu tư tài chính.

  pdf58p kyniemchieumua_09 14-12-2017 228 15   Download

 • Chương 1 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích mục đích của hoạt động đầu tư tài chính, giải thích sự khác biệt giữa các loại hình đầu tư tài chính và ảnh hưởng đến BCTC, trình bày phương pháp xử lý các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc trên hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nguyên tắc trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC riêng của doanh nghiệp đầu tư.

  ppt107p hihihaha2 03-12-2016 65 6   Download

 • Mục đích của nhà máy lọc dầu, hệ thống khai thác dầu, dầu thô, dầu khí, giếng dầu và túi dầu, thành phần hóa học và tính chất của dầu thô,... là những nội dung chính thuộc bài giảng "Giới thiệu nguồn góc, thành phần của dầu". Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt63p ntchung8894 11-12-2015 76 8   Download

 • Outsider Art là sáng tác nghệ thuật được tạo ra bởi những người bên ngoài dòng chính thống. Sự chú ý đến Outsider Art xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 khi các nghệ sỹ tiên phong phương Tây quay lưng lại với giá trị mỹ học truyền thống của nghệ thuật hàn lâm cổ điển,... Bài viết này có mục đích giới thiệu một vài nét khái quát về “Outsider Art”, Art Brut nguồn gốc của Outsider Art và một số nghệ sỹ Outsider Art tiêu biểu của thế giới.

  doc12p lalala04 27-11-2015 79 8   Download

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1A: Chương 0 trình bày mục đích môn học, tiêu chí đánh giá môn học, tài liệu tham khảo, nội dung chính của môn học. Đây là những thông tin cần thiết và mở đầu của một môn học.

  ppt9p hoahue91 19-07-2014 115 29   Download

 • Mục đích của bài học Chính tả: Nghe,viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ giúp HS tiếp tục củng cố hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.

  ppt10p huynhmai2013 27-03-2014 64 3   Download

 • Mục đích của bài học Chính tả: Nghe,viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ giúp HS củng cố những hiểu biết về mô hình cấu tạo tiếng và qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng.

  doc3p hoathile15101960 26-03-2014 92 1   Download

 • Dầu thải đang đi về đâu? Đa phần dầu nhờn thải đang được tiêu thụ trôi nổi trên thị trường thông qua một số cơ sở tái chế. Các cơ sở này thu mua dầu nhờn thải với giá rẻ và chuyên chở chúng bằng những phương tiện và trang thiết bị thu gom rất thô sơ, lạc hậu, chủ yếu bằng thùng nhựa, xe đạp, xe máy,... Công nghệ cùng điều kiện tái chế của các cơ sở này phần lớn là lạc hậu...

  pdf3p bibocumi42 22-05-2013 176 23   Download

 • Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại dưới góc độ pháp luật môi trường Đạo luật gồm có 20 mục chứa đựng những quy định sửa đổi một phạm vi rộng pháp luật tài chính của Đức. Tuy nhiên, những cải cách lớn nhất nằm ở hai mục đầu tiên của đạo luật: Mục 1 chứa đựng toàn bộ đạo luật mới: Luật giao dịch chứng khoán (Securities Trading Act) và Mục 2 chứa đựng những sửa đổi lớn đối với Luật về sở giao dịch chứng khoán (Stock Exchange Act)....

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 59 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục đích chính của dầu gốc
p_strCode=mucdichchinhcuadaugoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2