intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 748 kết quả Mục tiêu của chính sách tiền tệ
 • Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng trung ương thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ như lãi suất, công cụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn… để đạt được các mục tiêu theo quy định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết các mục tiêu của chính sách tiền tệ.

  pdf3p gaocaolon11 28-04-2021 12 1   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

  doc115p duong_dung 01-04-2010 1620 974   Download

 • 1. Khái niệm và mục tiêu của Chính sách tiền tệ 1.1. Khái niệm Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng Trung ương soạn thảo và thực thi, nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ, đưa sản lượng và việc làm của quốc gia đến mức mong muốn ... CSTT có thể được hoạch định theo hai hướng: - CSTT mở rộng - CSTT thắt chặt

  doc9p greenwind007 13-09-2012 447 183   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: Công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát...Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản quyết định.

  pdf46p narcissus89 16-02-2012 359 102   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

  pdf31p nobita_12 16-11-2013 271 71   Download

 • Mục tiêu của Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một bộ phận trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước để thực hiện việc quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định.

  pdf33p nobita_12 16-11-2013 214 54   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể hiểu, chính tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHTW thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền tệ lưu thông......

  doc8p ngocchanhgl 05-04-2012 1198 400   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như, công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định

  doc22p nguyenphuocnga 22-04-2010 760 336   Download

 • Chinh sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát… Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết đ nh.

  doc17p lepenny 30-06-2012 363 79   Download

 • Để kiềm chế lạm phát thì dù chính sách tiền tệ hay chính sách tài khóa cũng nhằm vào 2 mục tiêu chung đó là: Giảm bớt lượng tiền trong lưu thông và gia tăng cung cấp hàng hóa dịch vụ trong xã hội. Với mỗi mục tiêu trên thì mỗi chính sách đều có những công cụ sử dụng riêng để thực hiện tốt hai mục tiêu trên. + Đối với chính sách tiền tệ: Để giảm bớt lượng tiền vào lưu thông thì chính sách tiền tệ ...

  pdf4p bibocumi13 03-11-2012 188 49   Download

 • Bài tập Kinh tế đại cương: Làm rõ nội dung và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay nêu lên những khái niệm về tiền tệ, chính sách tiền tệ, mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô; nội dung của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay như chính sách tiền tệ mở rộng, chính sách tiền tệ thắt chặt; tác động của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện nền kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay.

  doc9p maiduc1905 17-05-2015 278 40   Download

 • Tiểu luận: Các quan điểm khác nhau về mục tiêu chính sách tiền tệ & gợi ý mục tiêu sách tiền tệ của Việt Nam trình bày khái niệm, vị trí chính sách tiền tệ, các mục tiêu của chính sách tiền tệ, kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa qua mô hình IS-LM, nhìn nhận về mục tiêu CSTT của Việt Nam thời gian qua.

  pdf23p big_12 09-06-2014 161 30   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định mức độ và chiều hướng tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở hai góc độ là: tác động đến giá cổ phiếu và tác động đến thanh khoản thị trường. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách về các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của điều hành chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán và điều chỉnh hành vi giao dịch cho phù hợp.

  pdf171p danhvi95 05-12-2018 70 15   Download

 • Bài giảng Bổ sung kiến thức Chính sách tiền tệ trình bày về các mục tiêu của chính sách tiền tệ Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ như: kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế, ổn định lãi suất ổn định các thị trường tài chính; các công cụ chính sách tiền tệ.

  pdf7p narrow_12 16-07-2014 81 10   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó nêu các kiến nghị cho NHNN Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả và cho các NHTM Việt Nam hạn chế rủi ro mất khả năng thanh toán. Các nghiên cứu trước đây chưa xem xét tác động này dưới ảnh hưởng của chất lượng thể chế.

  pdf176p sohucninh321 09-07-2019 55 6   Download

 • Bài giảng Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ bao gồm 4 chương: sự ra đời của ngân hàng Trung ương; chính sách tiền tệ; lạm phát; câu hỏi vận dụng. Với các nội dung sau: định nghĩa  ngân hàng Trung ương ; các mô hình ngân hàng Trung ương; chức năng của ngân hàng Trung ương;  các phép đo lượng tiền cung ứng; mục tiêu của chính sách tiền tệ các công cụ của chính sách tiền tệ; đo lường lạm phát; phân loại lạm phát; nguyên nhân lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung.

  pdf37p luu1212 05-07-2019 32 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam. Đây là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ, chính sách an toàn vĩ mô đồng thời thúc đẩy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng phát triển ổn định hơn.

  pdf35p trinhthamhodang7 27-08-2020 18 2   Download

 • Thành công trong việc chặn đứng lạm phát phi mã năm 1989 nhờ áp dụng công cụ lãi suất ngân hàng (đưa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên cao vượt tốc độ lạm phát), đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm đạt các mục tiêu ngắn hạn ổn định thị trường. Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao, do đó một công cụ điều tiết vĩ...

  pdf26p minhtam 14-07-2009 4613 2126   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ - Chính sách tài khóa trình bày tổng quan về chính sách tiền tệ, mục tiêu chính sách tiền tệ, nội dung chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối: là cơ sở pháp lý cho các hoạt động liên quan đến ngoại hối, các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ.

  pdf118p orange_12 04-06-2014 318 94   Download

 • Lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương là một công cụ quan trọng, nếu không nói là chủ yếu, của chính sách tiền tệ quốc gia, nhắm đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, duy trì một tình trạng thăng bằng toàn dụng. Ngân hàng Anh Quốc, một trong những ngân hàng trung ương lâu đời nhất của thế giới, vừa công bố vào cuối tháng 11/2009 việc giảm thêm 50 điểm trong lãi suất cơ bản (base rate), đưa mức lãi suất cơ bản của...

  pdf5p sunflower_1 08-09-2012 218 75   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu của chính sách tiền tệ
p_strCode=muctieucuachinhsachtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2