intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng suất sinh học biển

Xem 1-20 trên 537 kết quả Năng suất sinh học biển
 • Nội dung luận án gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chương 2 - Giới thiệ mô hình ROMAS và mô đun hệ sinh thái trong ROMS và chương 3 - Ứng dụng mô hình ROMAS và mô đun hệ sinh thái trong ROMS tín toán năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf51p cumeo5000 06-08-2018 46 3   Download

 • Năng suất sinh học của quần xã Plankton vùng biển Trường Sa Việt Nam (6-12ON, 109-118OE) được tính toán trên cơ sở các hệ số chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng. Các hệ số này được tìm từ việc giải bài toán mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái vùng biển nghiên cứu.

  pdf12p miulovesmile 09-10-2018 23 1   Download

 • Bài báo đã bước đầu nghiên cứu sự biến động của năng suất sơ cấp qua 2 thời kỳ 1982-1986 và 2002-2006. Kết quả cho thấy năng suất sinh học sơ cấp thể hiện xu thế tăng rõ rệt (100 - 300 g/m2/năm) ở hầu hết vùng canh tác nông nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, trong khi một số vùng đất rừng thể hiện xu thế giảm (-150 -0 g/m2/năm) sau hai mươi năm.

  pdf7p hanh_tv25 30-03-2019 26 2   Download

 • Năng suất sinh học biển và hiệu suất chuyển hóa năng lượng có thể được đánh giá thông qua hệ số chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nguồn năng lượng hữu cơ trong sinh vật biển. Nguồn năng lượng mặt trời Việt Nam nhận được trung bình khoảng 1.243 Kcal/km2/năm. Nguồn năng lượng này chuyển hóa thành năng suất sơ cấp với tổng sản lượng sơ cấp toàn vùng biển Việt Nam là 210.1013 – 330.1013 Kcal/năm....

  pdf10p can_loc 22-07-2012 131 35   Download

 • Dựa trên tổng quan tài liệu quốc tế, Bài viết này mô tả chi tiết 7 tiêu chí đánh giá vùng đặc thù sinh học hoặc sinh thái do Công ước Đa dạng sinh học quy định Các tiêu chí gồm: Đặc hữu, duy nhất; Đặc biệt quan trọng cho vòng đời các loài; Nơi cư trú quan trọng các loài quý hiếm, nguy cấp; Đặc biệt nhạy cảm và hồi phục chậm; Năng suất sinh học cao; Đa dạng sinh học cao; Và tính nguyên sơ, ít bị tác động con người.

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 6 0   Download

 • Dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ CO2, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải."

  ppt57p ktouch_12 25-06-2013 103 17   Download

 • Tổng hợp các kết quả nghiên cứu hiện có về năng suất sinh học sơ cấp (NSSC) ở vịnh Bắc Bộ cho thấy: 1. Vùng biển phía tây vịnh Bắc Bộ là thuỷ vực nhiệt đới ven bờ có sức sản xuất sơ cấp cao, giá trị trung bình NSSC thô ở trung tâm và cửa vịnh vào cỡ 100±20 mgC/m3/ngày, gần bờ và cửa sông 150±50 mgC/m3/ngày, cá biệt có nơi, có lúc đạt trên 300 mgC/m3/ngày.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 77 9   Download

 • Lợn Bản được nuôi phổ biến trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là dân tộc Mường tại các xã vùng cao tỉnh Hoà Bình với ưu điểm là có sức đề kháng cao với dịch bệnh, chất lượng thịt thơm ngon. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 7/2007 tới tháng 6/2008 nhằm xác định đặc điểm, sự phân bố, năng suất sinh sản của giống lợn này thông qua phương pháp thu thập các thông tin về đặc điểm con giống, theo dõi khả năng sinh sản theo phương pháp nghiên cứu...

  pdf6p muacuoihe 10-08-2013 60 8   Download

 • Năng suất sinh học của quần xã Plankton vùng biển khơi nam Việt Nam (6-17ON, 107-115OE) đ-ợc tính toán trên cơ sở các hệ số chuyển hoá năng l-ợng giữa các bậc dinh d-ỡng. Các hệ số này đ-ợc tìm từ việc giải bài toán mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái vùng biển nghiên cứu. Kết quả cho thấy: 1. Năng suất sơ cấp tinh của vùng biển đạt cỡ 38 đến 54 mgC/m3/ngày trong mùa gió đông bắc và 42-48 mgC/m3/ngày trong mùa gió tây nam. ...

  pdf7p meomeongon 13-01-2012 78 6   Download

 • Dựa vào dữ liệu tổng quan trong giai đoạn 2004 - 2013, các đặc trưng về NSSH sơ cấp được thảo luận trong mối quan hệ với chlorophyll-a và mức độ suy giảm ánh sáng của cột nước. NSSH sơ cấp vịnh Vân Phong biến động mạnh theo không gian và thời gian, nhưng không có sự sai khác giữa mùa khô và mùa mưa. NSSH có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển của thực vật nổi và hệ số suy giảm ánh sáng. Hệ số chuyển hóa carbon của thực vật nổi ở mùa khô cao hơn mùa mưa và tầng mặt cao hơn tầng đáy.

  pdf10p quaymax3 05-09-2018 47 0   Download

 • Vùng biển Hải Vân – Sơn Chà nằm trong 16 độ 10’25’’ đến 16 độ 15’00’’ vĩ độ Bắc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp ranh với Đà Nẵng. Đây là vùng biển có độ đa dạng và năng suất sinh học cao với các bãi san hô dọc ven bờ. Đặc điểm chất lượng nước của vùng biển này trong sạch về cả hữu cơ và vô cơ: các yếu tố thủy lý: nhiệt độ (29,90C), độ muối (33.2‰), TSS (7 mg/l).

  pdf10p vizeus 08-03-2019 33 0   Download

 • Tài liệu Cơ sở thủy sinh học: Phần 2 do Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của Tài liệu. Chương 5: Hệ sinh thái thủy vực. Chương 6: Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật thủy vực. Chương 7: Ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ nguồn nước.

  pdf337p talata_9 09-03-2015 246 86   Download

 • Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung như: Sinh sản của thủy sinh vật và ảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên quá trình sinh sản, sự tăng trưởng và phát triển của thủy sinh vật, quần thể sinh vật biển, các quần xã sinh vật biển, hệ sinh thái biển, năng suất sinh học của biển, vấn đề khai thác nguồn lợi hải sản, vấn đề ô nhiễm biển và bảo vệ sự trong sạch của môi trường.

  pdf181p uocvong11 02-11-2015 209 84   Download

 • Phân tích những đặc điểm chính của chu trình sinh địa hóa vật chất trong vùng biển ven bờ Việt Nam trong đó thảo luận về sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố hàm lượng sắc tố thực vật nổi năng suất sinh học dinh dưỡng nito và phospho

  pdf10p hanhnguyen72 29-10-2009 233 75   Download

 • Giáo án Quang hợp và năng suất cây trồng giúp học sinh nắm được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng. Đồng thời, nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết cường độ quang hợp. Chúc quý thầy cô và các em có một tiết học thật vui vẻ và hạnh phúc.

  doc3p phucvt09 22-03-2014 363 28   Download

 • Phần 1 Tài liệu Thủy sinh học đại cương gồm 10 chương: Chương 1 lịch sử hình thành và hiện trạng nghề cá, chương 2 môi trường nước và các loại thuỷ vực trong thiên nhiên, chương 3 vấn đề ô nhiễm và phòng chống ô nhiễm trong môi trường nước, chương 4 năng suất sinh học của thủy vực và đời sống cá thể thủy sinh vật, chương 5 sự phân bố của thuỷ sinh vật và đời sống quần thể, quần loại thuỷ sinh vật, chương 6 sinh sản và di cư của thuỷ sinh vật, chương 7 nguồn lợi và khai thác nguồn lợi thuỷ sản, chương 8 đối tượng nuôi, các hệ thống và mô hình canh tác thuỷ sản, chương 9 bệnh học và một số bệ...

  pdf139p uocvong10 31-10-2015 125 17   Download

 • Lợn Bản được nuôi phổ biến trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là dân tộc Mường tại các xã vùng cao tỉnh Hoà Bình với ưu điểm là có sức đề kháng cao với dịch bệnh, chất lượng thịt thơm ngon. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 7/2007 tới tháng 6/2008 nhằm xác định đặc điểm, sự phân bố, năng suất sinh sản của...

  pdf6p thulanh3 08-09-2011 58 3   Download

 • Các giống sắn đã được nhập khẩu vào nước ta, trong đó có rất nhiều khác nhau tiềm năng: năng suất cao của cây nho lá và thời gian thu hoạch vẫn còn mary lá màu xanh lá cây. Năng suất gốc của họ là thấp, nhưng hàm lượng chất khô và tinh bột rễ là cao, giống như: DT, DT2, dt3 đã được nhập khẩu vào năm 2008 và 2009. Họ là những tinh bột của 27,95-28,56% cao hơn sắn du của 26,73% tại thời điểm thu hoạch trên 314 DAP. Sắn nhập khẩu loại sản lượng cây nho lá cao hơn kiểm soát...

  pdf7p leon_1 07-08-2013 62 2   Download

 • Bài báo giới thiệu mô hình chu trình chuyển hoá Nitơ trong hệ sinh thái biển và một số kết quả áp dụng mô hình để tính toán năng suất sinh học sơ cấp tại vùng biển vịnh Bắc bộ. Bài giới thiệu chu trình, nguyên tố Nitơ được chuyển hoá qua 5 hợp phần: thực vật nổi, động vật nổi, chất hữu cơ hoà tan, Amoni và Nitrat.

  pdf22p miulovesmile 09-10-2018 39 0   Download

 • Hệ sinh thái ven biển cùng với thủy sinh vật là những hệ sinh thái có năng suất sinh học cao. Thực vật phù du (Phytoplankton) là sinh vật sản xuất trong lưới thức ăn của hệ sinh thái thủy vực và là nguồn cung cấp thức ăn trực tiếp cho nhiều loài động vật phù du và các loài thủy hải sản có giá trị kinh tế. Bài báo này trình bày kết quả đánh giá về đa dạng thực vật phù du nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho nuôi trồng thủy, hải sản và quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên ở khu vực ven biển từ Vũng Tàu đến Kiên Giang.

  pdf8p vicapital2711 02-08-2019 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng suất sinh học biển
p_strCode=nangsuatsinhhocbien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2