intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền hành chính

Xem 1-20 trên 3338 kết quả Nền hành chính
 • Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước nhằm thay đổi cơ chế vận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của cuộc cải cách hành chính là nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả....

  pdf445p manutd1907 09-04-2013 238 96   Download

 • Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước trình bày các nội dung: Nhận thức chung về nền hành chính; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước; cải cách nền hành chính nhà nước. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu.

  pdf28p hoa_loaken91 02-06-2014 171 66   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật. Như¬ vậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu tố sau:

  doc15p yeutinh224 11-05-2013 148 28   Download

 • Toàn cầu hóa đã duy trì những thay đổi trong nền hành chính công ở các nước phương Tây cũng như các nước khác và rất dễ so sánh những điểm giống nhau giữa các nước phương Tây và các nước khác về hệ thống hành chính công và quản trị Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để tìm hiểu về nền hành chính công trong toàn cầu.

  doc6p emelikov 27-03-2014 77 17   Download

 • Cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam thực trạng và triển vọng trình bày khái quát về bối cảnh và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính 2001-2010, những thách thức và triển vọng của cải cách hành chính trong thời gian tới giai đoạn 2006-2010. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p chuotchuot09 03-12-2015 104 17   Download

 • Bài viết Những thách thức đối với nền hành chính công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế phân tích về những thành tựu đã đạt được những thách thức và giải pháp phát triển nền hành chính công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 117 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Xây dựng cơ sở lý luận về tiếp công dân của các cơ quan nhà nước; làm rõ thực trạng tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ.

  pdf109p anhinhduyet000 01-07-2019 60 10   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả và kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước và những bài học kinh nghiệm để đời trong việc cải cách nền hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p violympus 13-03-2019 61 4   Download

 • Tiêu chuẩn đầu tiên của nền hành chính trong sạch là phòng ngừa tham nhũng trình bày một số nội dung chính như sau: Tham nhũng là hiện tượng xã hội phổ biến và gây tác hại tới đời sống xã hội hằng ngày, các yếu tố của nền hành chính đều có thể can dự vào tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 36 3   Download

 • Tài liệu Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf253p violympus 13-03-2019 53 3   Download

 • Bài viết đề cập một đặc điểm của nền hành chính triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883; các hoàng đế nhà Nguyễn đã áp dụng một hệ thống giám sát hành chính chặt chẽ nhằm tăng cường việc tập trung quyền lực, song chính cơ chế này lại gây nhiều khó khăn cho mục đích nêu trên.

  pdf10p chauchaungayxua 16-10-2019 21 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về nền hành chính triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883 về tổ chức hoạt động, cơ chế phối hợp và giám sát, nền hành chính thời kỳ này và những điều bất cập.

  pdf9p cothumenhmong 01-11-2019 6 0   Download

 • Chủ trương cải cách và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu cuối những năm 80 của thế kỷ XX, gắn liền với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước theo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

  doc7p caolaw 13-10-2009 679 317   Download

 • Bài giảng Những vấn đề chung về hành chính nhà nước trình bày các kiến thức về quản lý hành chính nhà nước; nền hành chính nhà nước; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước.

  pdf31p batman_1 09-01-2013 785 185   Download

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 3 - Nền hành chính nhà nước trình bày thể chế hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, cơ sở vật chất cho hoạt động hành chính nhà nước.

  ppt65p hoahue91 22-07-2014 437 96   Download

 • Bài giảng Hành chính học đại cương trình bày khái quát chung về hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, hình thức và phương pháp hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà.

  pdf282p nganga_09 26-10-2015 300 66   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p window1234 10-12-2012 231 47   Download

 • Nền hành chính nhà nước là bộ phận trọng yếu của Nhà nước, có chức năng tổ chức thực thi pháp luật, đưa ý chí của Đảng và nguyện vọng của nhân dân đã ghi nhận trong luật pháp được hiện thực hóa. Không thể thực hiện được đúng và đủ ý chí của đảng cầm quyền, nếu nền hành chính nhà nước yếu kém, kể cả khi ý chí đó đã được thể chế hóa đầy đủ về mặt lập pháp. Vì vậy, bao giờ và ở đâu còn giai cấp và Nhà nước, thì lúc đó và...

  pdf128p vascaravietnam 15-08-2012 156 41   Download

 • Bài giảng Lý luận chung về hành chính nhà nước trình bày về quản lý hành chính nhà nước; nền hành chính nhà nước; nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf14p cocacola_07 10-11-2015 142 29   Download

 • Việc cải cách nền hành chính (CCHC) nhà nước đã được đề cập rất sớm và được nhắc lại khá nhiều lần trong các văn kiện của Ðảng và nhà nước ta. CCHC là một biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p chuotchuot09 03-12-2015 360 39   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Nền hành chính
p_strCode=nenhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2