intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách nhà nước năm 2005

Xem 1-0 trên 0 kết quả Ngân sách nhà nước năm 2005
 • Quyết định 335/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc2p sontinh 18-08-2009 111 7   Download

 • Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

  doc31p sontinh 18-08-2009 111 6   Download

 • Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc11p sontinh 18-08-2009 202 29   Download

 • Thông tư 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc15p sontinh 18-08-2009 78 2   Download

 • Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tc nhà nước năm 2005

  doc15p sontinh 18-08-2009 59 3   Download

 • Thông tư 44/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 và giai đoạn 2006 - 2010

  doc20p sontinh 18-08-2009 108 2   Download

 • Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p thuongdanguyetan08 16-04-2019 15 1   Download

 • Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 – 2010 là: “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. “Về giáo dục và đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi mới toàn diện giáo...

  pdf99p chupchup1122 22-03-2013 189 48   Download

 • 1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đó định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên ở những lĩnh vực đó cú định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thỡ tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định...

  pdf31p truongan 10-07-2009 603 98   Download

 • 1. Cán bộ, công chức trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2. Viên chức trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo...

  pdf4p tuongvan 20-07-2009 838 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 86/2005/tt-btc về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của quyết định số 136/2005/qđ-ttg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của thủ tướng chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p lawqds1 09-12-2009 77 9   Download

 • Mẫu này áp dụng cho vay đối với ngân sách nhà nước Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17/07/2012 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------HỢP ĐỒNG CHO VAY Số ………………………….. Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 nãm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của...

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 87 7   Download

 • Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 do Chính Phủ ban hành

  pdf18p hobichngoc 17-10-2009 106 4   Download

 • Thông tư 55/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lawvhxh11 19-11-2009 73 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 57/2005/TT-BTC NGÀY 15/7/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 49 3   Download

 • Xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – ngân sách nhà nước năm 2005 Quyết định phương hướng nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước Phân bổ ngân sách TW năm 2006 Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm năm 2006 - 2010 Xem xét thông qua 14 dự án luật, nghị quyết về chương trình xây dựng luật Thực hiện hoạt động giám sát: xem xét báo cáo, chất vấn, giám sát văn bản Miễn nhiệm đại biểu Lê Minh Hoàng xem xét việc bầu chức danh Tổng kiểm toán ...

  ppt7p tab_12 29-07-2013 46 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất.

  doc23p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 46 3   Download

 • Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p diemuyen 19-08-2009 80 2   Download

 • Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường, chuyển từ thế bị động,phụ thuộc từ b ên ngoài, sang một nền tài chính chủ động, có tích luỹ để đầu tư phát triển . Tổng thu NSNN dự kiến thực hiện tháng 5 năm 2001 đến 2005 đạt khoảng 715 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu đại hội IX(620 nghìn tỷ đồng)

  pdf21p yenhoangbank321 25-06-2013 42 2   Download

 • Chỉ thị số 18/2005/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdn4 31-10-2009 80 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách nhà nước năm 2005
p_strCode=ngansachnhanuocnam2005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2