intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách ưu đãi

Xem 1-20 trên 158 kết quả Ngân sách ưu đãi
 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của nhân viên đối với chính sách ưu đãi tại ngân hàng; phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với chính sách ưu đãi khi làm việc tại ngân hàng TMCP Công Thương Nam Thừa Thiên Huế; đề xuất giải pháp gia tăng sự hài lòng của nhân viên đối với chính sách ưu đãi tại Vietinbank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

  pdf119p thangnamvoiva30 02-11-2016 193 25   Download

 • Quyết định 42/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Cần Thơ

  doc4p trongthuy 18-08-2009 333 16   Download

 • Thông tư 64/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ

  doc4p trongthuy 18-08-2009 127 11   Download

 • Quyết định 54/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

  doc3p sontinh 18-08-2009 93 10   Download

 • Thông tư 34/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Đà Nẵng

  doc4p trongthuy 18-08-2009 95 6   Download

 • Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

  doc5p sontinh 18-08-2009 83 6   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chính Tài liệu ưu đãi, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Chính Tài liệu ưu đãi doanh nghiệp với ngân hàng, chính Tài liệu ưu đãi doanh nghiệp đối với các chính Tài liệu thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf384p doinhugiobay_06 07-12-2015 51 5   Download

 • “Việt Nam có thể loại bỏ các ưu đãi thuế mà không làm tổn hại đến tăng trưởng hoặc khả năng cạnh tranh của quốc gia”. Đó là khuyến nghị của các chuyên gia Oxfam tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và phát triển Việt Nam 2019 hướng tới một hệ thống thuế công bằng do Liên minh Công bằng thuế tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2019. Thông qua 2 báo cáo: “Chi tiêu thuế ở Việt Nam - Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi tiêu qua thuế - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”, các chuyên gia của Oxfam nhận định, thu ngân sách từ thuế của Việt Nam giảm là một xu hướng đáng lo ngại.

  pdf3p nguyenminhlong19 04-05-2020 20 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản" được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện.

  pdf80p conthancon 04-07-2011 611 240   Download

 • Nghiên cứu đề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf24p eight_12 07-03-2014 166 54   Download

 • Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012. Về tiền lương tối thiểu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ...

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 239 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ảnh hưởng tín dụng ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội đến giảm tỷ lệ nghèo tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p bidao13 19-07-2012 161 36   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, khảo sát phân tích thực trạng, đóng góp những luận cứ khoa học, đề xuất một số quan điểm, giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tập trung nghiên cứu thực trạng và đánh giá năng lực triển khai sử dụng và quản lý vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các dự án theo chỉ đạo chiến lược của Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo.

  pdf118p luuduong1905 19-05-2017 86 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoconbunngu 25-01-2011 80 12   Download

 • Để tham gia chương trình vay ưu đãi với lãi suất 9% một năm, người được vay phải là nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có khả năng tài chính để mua nhà, hộ khẩu thành phố... Trong khi công chức đủ các điều kiện này không nhiều. Từ năm 2006, Quỹ phát triển nhà ở (HOF) TP HCM bắt đầu triển khai chương trình cho công chức vay mua nhà lãi suất ưu đãi 9% một năm, thời hạn tối đa 15 năm với sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Đến ngày...

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 67 8   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp không chỉ đảm bảo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn phục vụ xuất khẩu, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bài viết đề cập những hạn chế, bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về lĩnh vực này.

  pdf12p vihercules2711 26-03-2019 74 8   Download

 • Mục tiêu lâu dài của xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là tạo ra sự phát triển đột phá trong phát triển kinh tế và tạo ra mô hình mẫu cho phát triển, do đó ngay từ đầu không thể đặt ra mục đích tạo nguồn thu cho Nhà nước mà cần từng bước hướng các chủ thể kinh doanh tận dụng lợi thế của địa bàn phát triển kinh doanh, tạo ra thu nhập bền vững trên cơ sở đó củng cố vững chắc quyền tạo lập nguồn thu của Nhà nước.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 20 1   Download

 • Nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vượt qua những rủi ro, khép lại 1 năm, kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017, với mức dự kiến đạt trên 3% (theo IMF và WB).

  pdf4p vigeorgia2711 30-11-2020 16 1   Download

 • Thông tư số 101/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành nhằm quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

  doc16p tiantian0108 06-12-2018 56 0   Download

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên ban hành việc vãi bỏ Quyết định số 1658/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  doc1p sohucninh000 23-08-2019 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách ưu đãi
p_strCode=ngansachuudai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2