intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định giá hàng hóa

Xem 1-20 trên 322 kết quả Nghị định giá hàng hóa
 • Nghị định 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

  doc25p nhatson 18-08-2009 309 26   Download

 • Nghị định số 90/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf20p duongyenngoc 23-10-2009 86 8   Download

 • Quyết định số 1085/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

  pdf9p huongruoutinhnong123 25-03-2014 31 0   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa. Hàng hoá là tài sản di chuyển, hàng hoá phục vụ nhu cầu của cá nhân có thân phận ngoại giao và hành lý cá nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ....

  doc31p haihvnh 24-01-2011 283 157   Download

 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Chính phủ ban hành

  pdf30p duongyenngoc 23-10-2009 204 87   Download

 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  doc16p thachthao 14-08-2009 259 78   Download

 • Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.

  doc47p quang0126 07-04-2011 285 56   Download

 • Nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  doc12p khuongduy 15-10-2009 448 50   Download

 • Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  doc33p nhatson 18-08-2009 187 39   Download

 • Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai giá gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) hồ sơ kê khai giá quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi...

  doc4p batrinh 19-08-2009 398 37   Download

 • Nghị định 155/2005/NĐ-CP qui định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  doc13p nhatson 18-08-2009 159 28   Download

 • Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;...

  doc3p quoctuan2009 09-03-2011 30 27   Download

 • Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 ban hành Quy chế quy định về nguyên tắc, phương pháp tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

  pdf16p sontratckh 15-11-2010 135 24   Download

 • Nghị định số 40/2007/NĐ-CP về việc ban hành Quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Chính phủ ban hành

  pdf18p truongbachi 23-10-2009 111 23   Download

 • Công ước Viên của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị ngoại giao ngày 11/4/1980. Công ước này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1988 (trong bài viết này gọi tắt là Công ước). Công ước được coi là văn bản pháp luật thống nhất về quy định đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế nên được nhiều quốc gia, mặc dù có điều kiện kinh tế, chính trị...

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 94 20   Download

 • Hội đồng xử lý là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở các kết luận và kết quả điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của Cục Quản lý cạnh tranh. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xử lý do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí...

  doc3p dragongood 08-12-2010 99 17   Download

 • Quy định mới về xác định trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 quy định việc xác định trị giá hải

  doc1p theprince9x 17-10-2010 97 16   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại...

  pdf42p abcdef_42 02-11-2011 83 15   Download

 • Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

  doc2p thuylam 16-08-2009 75 13   Download

 • Nghị định 44/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

  doc5p thachsanh 18-08-2009 112 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định giá hàng hóa
p_strCode=nghidinhgiahanghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2