intTypePromotion=1
ADSENSE

Người công giáo Việt Nam

Xem 1-20 trên 2334 kết quả Người công giáo Việt Nam
 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cao đẳng có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ của cộng đồng người Khmer khu vực miền núi biên giới Tây Nam bộ" tập trung tìm hiểu về sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ của cộng đồng người Khmer khu vực miền núi biên giới Tây Nam bộ sẽ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Khmer Tây Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết bàn về giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có những giải pháp thích hợp để phát triển giáo dục đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại CMCN 4.0.

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết này giải thích về những yếu tố trong văn hóa cộng đồng truyền thống của người Hàn Quốc bao gồm văn hóa cộng đồng ảnh hưởng từ Nho giáo và tập quán hợp tác cộng đồng làng. Bên cạnh đó còn đề cập đến tác động của các yếu tố văn hóa ấy trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội từ năm 1960.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 68 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Những tư tưởng của Người luôn là di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Một trong những tư tưởng quý giá cần được vận dụng rộng rãi trong giai đoạn hiện nay là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Người đã dành sự quan tâm và tình cảm rất lớn cho thế hệ trẻ - thế hệ nắm giữ vận mệnh của dân tộc, quyết định tương lai của đất nước.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết bàn về vấn đề quan hệ dân tộc và tính cố kết cộng đồng hiện nay ở Việt Nam, vấn đề kiến tạo và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay ở Việt Nam, phát huy vai trò của sinh viên người dân tộc thiểu số trong cố kết cộng đồng, kiến tạo và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p alucardhellsing 04-05-2022 8 1   Download

 • Cộng đồng người Việt ở Thái Lan bắt đầu hình thành từ các đợt di cư vào thế kỷ XVII. Nhìn chung quá trình di cư, nhập cư của người Việt diễn ra liên tục trong suốt từ giữa thế kỷ XVII đến thế kỷ XX với các nguyên nhân khác nhau như: Bài xích tôn giáo, nạn mất mùa đói kém, chiến tranh Xiêm – Việt trên đất Campuchia.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 0 0   Download

 • Bài viết phân tích vấn đề bảo đảm chất lượng hàng hoá trong giao dịch qua sàn thương mại điện tử và đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm chất lượng hàng hoá, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p vistephenhawking 26-04-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể trình bày được nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết, xác định được các yêu cầu kỹ thuật; giải thích được các kí hiệu quy ước trên các bản vẽ sơ đồ,... Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Tiêu chuẩn Việt Nam về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, các phép chiếu vuông góc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p cucngoainhan0 08-04-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa cộng đồng Việt Nam như: Tiến trình văn hóa Việt Nam, Văn hóa nông thôn Việt Nam, Văn hóa đô thị Việt Nam, Đặc điểm phát triển của văn hóa Việt Nam.

  pdf43p cucngoainhan9 08-04-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Các chuyên đề (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có các chuyên đề: chuyên đề 3: công tác xã hội cho người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam hiện nay, chuyên đề 4: bạo lực gia đình với phụ nữ và trẻ em.

  pdf69p cucngoainhan9 08-04-2022 2 0   Download

 • Bài viết giới thiệu về Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Ngân hàng và công tác nghiên cứu hành vi người dùng tin từ đó đề ra kế hoạch hoạt động và chiến lược phát triển bền vững đến năm 2023.

  pdf10p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Bài viết khai thác và làm sáng tỏ một số tư tưởng về nhân sinh quan của người Việt được ẩn chứa trong tục ngữ, ca dao. Trên cơ sở đó, rút ra ý nghĩa thực tiễn xác lập quan niệm sống của con người Việt Nam trong thời đại mới và vận dụng vào giảng dạy một số bài học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học các bài học của môn này ở trường THPT hiện nay.

  pdf6p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Thanh toán điện tử (TTĐT) là phương thức thanh toán được tiến hành ngay trên mạng Internet. Trong nền kinh tế số, nhu cầu về TTĐT càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi tính tiện lợi của nó khi không cần đến tiền mặt trong giao dịch, cùng các công nghệ an toàn, thuận tiện cho người sử dụng. Bài viết cho thấy mức độ quan tâm và sử dụng đối với mỗi loại hình TTĐT đó, qua đó đánh giá và đề xuất ý kiến nhằm thúc đẩy TTĐT ở Việt Nam.

  pdf11p vithales 19-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết cung cấp các thông tin về thực trạng thể lực nam sinh viên (SV) 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh; thông qua việc tổng hợp và so sánh giá trị trung bình các tiêu chí đánh giá thể lực nam sinh viên 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh với trung bình thể lực người Việt Nam (TBTLVN) cùng độ tuổi và giới tính; từ đó, đánh giá thể lực sinh viên 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh theo quyết định 53/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf5p vithales 19-04-2022 10 0   Download

 • Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng bào tôn giáo đã có nhiều đóng góp to lớn. Đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc được đồng bào tôn giáo nói riêng, nhân dân cả nước nói chung ghi nhận và tuyên dương, trở thành những tấm gương mẫu mực. Cuốn sách viết về một số điển hình tiêu biểu, những tấm gương kính Chúa, yêu nước, những anh hùng, liệt sĩ là những người có đạo; những tấm gương chân tu khả kính, suốt đời vì đạo, vì đời... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf75p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu.

  pdf9p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn hóa học "Bản địa hóa đức mẹ Maria tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Đạo Công giáo, Đức Maria và quá trình du nhập vào Việt Nam; Những biểu hiện của bản địa hóa hình tượng Đức Mẹ Maria trong cộng đồng người Công Giáo ở Việt Nam; Bản địa hóa Đức Mẹ Maria trong cộng đồng người Công giáo tại Việt Nam.

  pdf229p viplato 05-04-2022 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Người công giáo Việt Nam
p_strCode=nguoiconggiaovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2