Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Người lãnh đạo giỏi

Xem 1-20 trên 1033 kết quả Người lãnh đạo giỏi
 • Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Kinh tế biển - xu thế phát triển mới của nhân loại trong thế kỷ XXI giới thiệu những nhận thức cơ bản về kinh tế biển, lý do mà loài người phải hướng đến biển và đại dương trong thế kỷ XXI và các phương thức sử dụng, cách tiếp cận khai thác, quản trị kinh tế đại dương, biển, ven biển và hải đảo để phát triển bền vững.

  pdf17p vipagani 24-10-2022 2 1   Download

 • Giáo trình PLC cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về PLC và điều khiển lập trình PLC S7- 200; thực hiện các phép toán số của PLC; lắp đặt tủ điện điều khiển bằng PLC S7-200. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf41p canhdongco25 02-08-2022 7 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 17 3   Download

 • Phần 1 cuốn Giáo trình Tâm lí học quản lí giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lí, lịch sử phát triển của tâm lý học quản lí, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf134p bakerboys06 08-06-2022 19 5   Download

 • Phần 1 cuốn Giáo trình Tâm lí học quản lí giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhân cách người lãnh đạo, e kíp lãnh đạo, một số trở ngại tâm lý đối với người lãnh đạo là phụ nữ, những đặc điểm tâm lý cơ bản của người lao động, những đặc điểm tâm lý cơ bản của tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf217p bakerboys06 08-06-2022 25 3   Download

 • Cuốn sách "Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp" được sửa chữa và bổ sung dựa trên cuốn "300 câu hỏi đáp phòng trị các bệnh phụ khoa thường thấy", được trình bày dưới hình thức hỏi đáp những tri thức cơ bản về bệnh phụ khoa. Trong đó, phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung của 3 chương sau: Những tri thức thông thường phòng trị các bệnh phụ khoa, Chứng viêm, Khối u. Mời các bạn tham khảo.

  pdf285p thenthen19 13-06-2022 35 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đổi mới quản lý giáo dục, lãnh đạo và quản lý nhà trường, lao động quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf182p bakerboys05 24-05-2022 29 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong quản lý giáo dục, tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, lãnh đạo và chỉ đạo trong quản lý giáo dục, kiểm tra và thanh tra trong giáo dục,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf170p bakerboys05 24-05-2022 18 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kiểu người lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; một số khía cạnh tâm lý trong công tác tổ chức, cán bộ; giao tiếp trong công tác quản lý, lãnh đạo.

  pdf149p bakerboys05 24-05-2022 18 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách là sử dụng con người thông qua sự đánh giá từng nhân tài, giới thiệu nguyên tắc sử dụng và mưu lược dùng người hữu hiệu; cách làm người, thông qua các chi tiết cuộc sống, nhấn mạnh tính quan trọng về hình tượng, căn cứ các hình tượng khác nhau, giải thích hàm ý tâm lý và đặc điềm tính cách theo từng đối tượng, qua đó giới thiệu cách làm lãnh đạo, cấp dưới, bạn bè và người thân thế nào cho phải đạo.

  pdf68p bakerboys05 24-05-2022 10 1   Download

 • Thế kỷ XX, đất nước ta đã phải trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc chiến tranh ấy, đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Bất chấp hiểm nguy, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hòa mình vào công cuộc kháng chiến kiến quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hàng vạn thanh niên các dân tộc thiểu số đã lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về những tấm gương tiêu biểu qua phần 1 cuốn sách.

  pdf78p bakerboys04 16-05-2022 13 1   Download

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đường lối kháng chién chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975); đường lối Công nghiệp hóa;...

  doc200p caphesuadathemtieu 06-01-2022 33 5   Download

 • Trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả 05 yếu tố thuộc nhân khẩu học của người lao động: Giới tính, Độ tuổi, Thời gian làm việc, Thu nhập, Trình độ học vấn; Kiểm định độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy các yếu tố thuộc mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy cao; Phân tích nhân tố khám phá – EFA cho thấy 06 nhóm nhân tố kết quả đều tương ứng với mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất; Phân tích tương quan tuyến tính, Phân tích tương quan hồi quy cho thấy 06 biến độc lập tác động đến sự gắn kết của người lao động.

  pdf7p vihassoplattner 04-01-2022 36 2   Download

 • Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" của 2 tác giả Howard R.Mokowitz và Alex Gofman cung cấp cái nhìn thấu đáo và thiết thực cho giới lãnh đạo kinh doanh, những nguời muốn tạo ra "tổ chức xã hội duy lý" từ chính nhân viên của mình. Cuốn sách đưa ra cách giải quyết những cơ hội mới trong một nền văn hóa có ý thức về rủi ro. Thậm chí, điều quan trọng và thú vị hơn là cuốn sách cho thấy tổ chức có thể thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả đến như thế nào. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 12 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf221p cucngoainhan4 26-11-2021 33 4   Download

 • Ebook MBA trong Quản lý chất lượng toàn diện giới thiệu đến bạn đọc các thực tiễn và ứng dụng Quản lý Chất lượng Toàn diện tốt nhất từ những công ty quy mô nhỏ, các tập đoàn khổng lồ cùng tất cả những gì có liên quan; các thực tiễn Quản lý Chất lượng Toàn diện từ những cửa hàng bán lẻ, công ty dịch vụ, nhà sản xuất,…; hàng trăm ví dụ trong thế giới thực, các quy trình được kiểm định và những kỹ thuật được đổi mới; các phương pháp được chứng minh rằng làm gia tăng lợi nhuận, truyền cảm hứng cho người lao động và làm thoả mãn khách hàng.

  pdf146p army 21-09-2021 45 16   Download

 • Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn cung cấp những kinh nghiệm giúp bạn vượt qua mọi tình huống – ngay cả khi môi trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt nhất; bạn sẽ biết được làm thế nào để kiếm được công việc tốt ngay từ lần đầu tiên, bốn cách để chứng minh bạn xứng đáng hưởng mức lương cao hơn, năm phẩm chất của người thành công, làm thế nào để tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi, chìa khóa của văn hóa doanh nghiệp: lãnh đạo, quản lý và tạo dựng quan hệ, mười điều tâm niệm trên thương trường, bảy kiểu người nguy hiểm trong công ty bạn.

  pdf116p army 21-09-2021 30 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp hình thành ở người học nhân sinh quan lành mạnh, những ứng xử mang tính nhân văn, là cơ sở quan trọng để góp phần xây dựng con người mới đáp ứng công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Môn Giáo dục công dân có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, là môn học trực tiếp cung cấp lí luận và thực tiễn về những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

  pdf11p tabicani09 22-09-2021 18 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm kiểm định lại các mối quan hệ trên tại bối cảnh ở Việt Nam và củng cố những kết quả của các nghiên cứu trước đây trên thế giới. Các mối quan hệ này được kiểm định thông qua mẫu khảo sát 336 người lao động đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p quakhumetmoi 15-09-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Người lãnh đạo giỏi
p_strCode=nguoilanhdaogioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2