Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn vốn tài trợ

Xem 1-20 trên 1106 kết quả Nguồn vốn tài trợ
 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quản trị tài chính công ty; Thời giá tiền tệ; Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận; Định giá tài sản tài chính; Chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định ngân sách đầu tư; Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn; Phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ; Vốn luân chuyển và nguồn tài trợ; Chính sách cổ tức, sáp nhập và tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf293p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 8: Kế toán các khoản chi, kết chuyển cuối kỳ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi phí hoạt động; Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ; Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.

  pdf87p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và các phương thức quản trị cho các nhà điều hành doanh nghiệp; Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức như khái niệm,bản chất, chức năng, vai trò, mục tiêu của tài chính trong doanh nghiệp; hiểu được giá trị của dòng tiền, mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangvang0906 25-11-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về các chính sách về vốn luân chuyển; Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn luân chuyển trong công ty, thông qua phương thức quản trị các loại tài sản ngắn hạn: tiền, phải thu và tồn kho;phương pháp lập và tác dụng ngân sách tiền mặt; phân tích các chính sách tín dụng, mô hình quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – nghiên cứu tại Việt Nam tóm lược tình hình nguồn vốn FDI của Việt Nam trong vòng 25 năm trở lại đây và đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP ở Việt Nam bằng phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger, sử dụng mô hình tự hồi quy (VAR) kết hợp với các phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 19 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định" trình bày cơ sở lý luận về việc tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng khả năng tiếp cận các nguồn vốn sản xuất kinh doanh của DNNVV tại Bình Định; đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  pdf124p bigdargon03 17-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Sản xuất cà phê bền vững bài 9: Lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho nông hộ" nhằm giúp bạn đọc hiểu và nhận thức được vai trò của việc phân tích tình hình tài chính và các biện pháp quản lý tài chính. Hiểu và nhận thức được vai trò của việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho gia đình. Hiểu và nhận thức được vai trò của việc phâ ncông lao động hợp lý trong gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p phuongduy205 02-11-2022 8 1   Download

 • Trong những năm qua, thị trường vốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Bài viết Thị trường vốn Việt Nam - 16 năm phát triển trình bày những thành tựu đạt được của thị trường vốn Việt Nam; Một số hạn chế trên thị trường vốn Việt Nam thời gian qua.

  pdf12p visaleen 03-11-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng & Trung cấp) đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp.

  pdf92p runordie8 07-10-2022 16 2   Download

 • Bài viết Khởi nghiệp sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội trình bày khảo sát về ý định khởi nghiệp, đánh giá tình hình khởi nghiệp sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf9p vilexus 05-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của một số doanh nghiệp xanh ở Việt Nam trình bày vai trò của doanh nghiệp xanh hiện nay; Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của một số doanh nghiệp xanh niêm yết.

  pdf8p vilexus 05-10-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của khởi nghiệp tại Đà Nẵng trên cả ba khía cạnh cá nhân, tổ chức và môi trường bên ngoài bao gồm sáu nhân tố: Kinh nghiệm; Nguồn vốn mối quan hệ xã hội; Vị trí kinh doanh; Nguồn vốn nhân lực của tổ chức; Môi trường ngành và Sự hỗ trợ từ bên ngoài.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 14 2   Download

 • Mẫu Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Bảng này sẽ phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm số phát sinh trong năm, nguồn vốn, nợ phải trợ, doanh thu, các thu nhập khác cũng như kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc4p thanhthanh191 23-06-2022 12 3   Download

 • Bài viết Nguồn vốn con người và tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình trình bày vai trò của nguồn vốn con người tới tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách để phát triển nguồn vốn con người tại địa phương.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 18 1   Download

 • Bài viết sau tập trung phân tích thực trạng và vai trò của ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 dựa trên số liệu về tình hình thực hiện các dự án ở Việt Nam của các nhà tài trợ được công bố trên hệ thống dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 24 1   Download

 • Bài nghiên cứu phân tích kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính tại các trường đại học trên thế giới và thực trạng quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, rà soát các nguồn thu/nguồn vốn huy động trong điều kiện tự chủ, đánh giá tính khả thi, bền vững của các nguồn thu/nguồn vốn huy động.

  pdf19p vimarillynhewson 17-05-2022 40 1   Download

 • Bài viết trình bày cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân bao gồm: hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đánh giá cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nền tảng và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trên các nội dung đã xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 22 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như những hạn chế còn tồn tại của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra các quyết định quản trị hoặc xây dựng các kế hoạch dài hạn nhằm mục đích cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần cơ khí lắp máy lilama.

  pdf143p badbuddy10 21-04-2022 35 5   Download

 • Tài liệu "Công thức môn Tài chính doanh nghiệp" thông tin đến bạn các công thức về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn cố định - vốn lưu động của doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ số đặc trưng; phân tích phương trình Dupont; phân tích nguồn tài trợ; đòn bẩy tài chính và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; phân tích dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p flynn_beret 04-04-2022 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn vốn tài trợ
p_strCode=nguonvontaitro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2