intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý Quản trị kinh doanh

Xem 1-20 trên 1653 kết quả Nguyên lý Quản trị kinh doanh
 • Tài liệu đề cương môn học nguyên lý quản trị kinh doanh trình bày nội dung về thông tin giảng viên, thông tin chung về môn học, mục tiêu môn học, tóm tắt nội dung môn học, nội dung chi tiết môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 365 13   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh, các yếu tố sản xuất, những đặc điểm của một hệ thống kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 29 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật quy định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 33 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Những áp lực của môi trường kinh doanh; môi trường kinh doanh: môi trường vật chất, môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf21p tradaviahe17 17-03-2021 27 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Marketing. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Marketing là gì? Tầm quan trọng của marketing, người tiêu dùng, môi trường marketing, marketing mix. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p tradaviahe17 17-03-2021 23 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị nhân sự là gì? Những chức năng của quản trị nhân sự, các mối quan hệ quản trị - lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 17 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự (tiếp theo). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Mối quan hệ quản trị - lao động, Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức công đoàn, nguyên nhân tham gia công đoàn của công nhân, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, sự tham gia của công nhân vào những hoạt động tập thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tradaviahe17 17-03-2021 22 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 6: Bản chất của sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn, năng suất, nghiên cứu công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf72p tradaviahe17 17-03-2021 26 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn, năng suất, nghiên cứu công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf23p tradaviahe17 17-03-2021 18 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Các nguồn tài chính của doanh nghiệp (phần 1). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn ngân quỹ do doanh nghiệp tự tài trợ, các nguồn tài trợ từ ngoài doanh nghiệp, các hình thức tài trợ chủ yếu, những khác biệt chủ yếu giữa nguồn tài trợ ngắn hạn và nguồn tài trợ dài hạn, những khác biệt chủ yếu giữa nợ vay và vốn cổ phần, nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf26p tradaviahe17 17-03-2021 21 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị tài chính (phần 2). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của giám đốc tài chính, các mục tiêu tài chính, nhu cầu ngân quỹ, tăng vốn cổ phần và vay nợ, chiến lược huy động và tài trợ vốn cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf15p tradaviahe17 17-03-2021 21 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị rủi ro và bảo hiểm. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro theo suy tính và rủi ro thuần tuý, quy trình quản trị rủi ro, các biện pháp quản trị rủi ro, các mục tiêu của mua bảo hiểm, các loại bảo hiểm tổng hợp, các loại bảo hiểm nhân thọ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf25p tradaviahe17 17-03-2021 22 2   Download

 • Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh.

  pdf5p phuongthanh1 29-10-2009 3598 1064   Download

 • Mục tiêu chương 1 giúp các bạn hiểu được: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt10p trentroicosao 14-03-2014 461 48   Download

 • Nội dung chương 3 tiếp theo gồm có: Những áp lực của môi trường kinh doanh, môi trường kinh doanh, môi trường vật chất , môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã hội.

  ppt9p trentroicosao 14-03-2014 181 22   Download

 • Nội dung chương 8 gồm có: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật qui định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn tham khảo!

  ppt19p trentroicosao 14-03-2014 138 18   Download

 • Môi trường kinh doanh là tất cả các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 3 để nắm rõ các môi trường kinh doanh.

  ppt21p trentroicosao 14-03-2014 123 11   Download

 • Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương pháp và nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc QTKD Khái niệm: Các phương...

  pdf32p banhtalong 14-07-2010 2257 1147   Download

 • Bài giảng "Tâm lý học quản trị kinh doanh" có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về tâm lý học, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể, tâm lý trong hoạt động quản trị, giao tiếp trong hoạt động quản trị và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   

   

  ppt176p marnsl 10-03-2011 2001 759   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh giúp xác định xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị...để xây dựng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

  pdf70p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 182 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý Quản trị kinh doanh
p_strCode=nguyenlyquantrikinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2