intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc cơ bản của đàm phán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nguyên tắc cơ bản của đàm phán
 • Quân sự Việt Nam: Từ thuở cây giáo đến khẩu súng (Tập VI) xoay quanh những phần chủ yếu của văn hóa quân sự, đặc biệt là phần nghệ thuật quân sự. Ở tập này các danh nhân văn hóa quân sự được giới thiệu nhiều hơn so với các tập trước vì đấy là những tài năng lớn về nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp đấu tranh vũ trang chống ngoại xâm của dân tộc.

  pdf130p runordie4 05-07-2022 488 1   Download

 • Bài giảng An toàn và vệ sinh lao động chưa phải là môn học chuyên ngành đào tạo của nhà trường nên chỉ đề cập những nội dung cơ bản để sinh viên có được những nhận thức đúng đắn và những kiến thức cốt lõi của môn học để có thể tận dụng vào thực tiễn có hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf100p namkimcham10 04-07-2022 26 3   Download

 • Vệ tinh VNREDSat-1 là vệ tinh quang học quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam. Đây là mốc đánh dấu sự gia nhập của Việt Nam vào nhóm 25 nước sở hữu vệ tinh viễn thám trên thế giới. Chủ động cung cấp số lượng lớn ảnh vệ tinh quang học có độ phân giải cao, VNREDSat-1 sẽ đảm bảo khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sửdụng ảnh viễn thám cho các mục tiêu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ công tác giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam.

  pdf6p vipatriciawoertz 30-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích tình hình thu hẹp diện tích của đầm Lập An từ năm 1975 đến nay, trên cơ sở đó xác định nguyên nhân và những tác động địa lý của nó đến tự nhiên, kinh tế xã hội ở địa bàn nghiên cứu.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Một đời thương thuyết - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại: chủ quan và khách quan trong ngôn ngữ thương thuyết, sáp nhập và mua bán công ty, giao thiệp và đàm phán với người nước ngoài, những nguyên tắc của người thương thuyết và cuộc thương thuyết,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p huyenhuyen0827 15-04-2022 13 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên dòng chính sông Đà theo các tiêu chí kỹ thuật hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước bằng công nghệ tin học, cụ thể là ứng dụng bộ phần mềm ArcGIS 10.2.2 để thiết kế CSDL, phục vụ cho công tác quản lý nguồn nước trên dòng chính sông Đà nhằm mục đích là công cụ tốt nhất cho việc quản lý, điều chỉnh dự báo các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước.

  pdf175p badbuddy09 05-04-2022 31 1   Download

 • Giáo trình Hàn điện tiếp xúc trang bị cho người học những kiến thức để: Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí; mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc; vận hành sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị hàn tiếp xúc thành thạo; chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; tính chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất vật liệu và kiểu liên kết hàn; hàn các mói hàn tiếp xúc điểm, tiếp xúc đường, tiếp xúc giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng; thực hiện tốt cong tác an toàn và vệ sinh phân xưởng.

  pdf23p cucngoainhan8 15-03-2022 20 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ được thực trạng của công tác thi hành án dân sự ở Thái Bình bằng việc nghiên cứu, phân tích những vụ việc cụ thể, đánh giá được những vướng mắc khó khăn hiện nay, tìm ra được nguyên nhân của những vướng mắc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được đưa ra thi hành.

  pdf113p badbuddy08 16-03-2022 12 0   Download

 • Mục đích của đề tài luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản liên quan đến nguyên tắc này như: Khái niệm, ý nghĩa, nội dung và cơ chế bảo đảm thực hiện nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong Luật TTHS Việt Nam, phân tích mối quan hệ giữa nguyên tắc này với một số nguyên tắc liên quan, sự thể hiện những nội dung cơ bản của nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự theo Bộ luật TTHS Việt Nam.

  pdf116p badbuddy06 04-03-2022 7 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các khía cạnh lí luận về nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam thông qua quá trình phân tích, làm rõ nội dung nguyên tắc trong từng giai đoạn tố tụng, áp dụng với từng đối tượng chủ thể tham gia tố tụng, các quy định pháp luật cụ thể được áp dụng trong quy trình tố tụng.

  pdf82p badbuddy06 04-03-2022 5 0   Download

 • Luận văn phân tích nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và chỉ ra các cơ sở pháp lý của nguyên tắc này trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • "Bài giảng Đàm phán kinh doanh: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" có nội dung trình bày một số vấn đề chung về giao dịch và đàm phán kinh doanh; cơ sở pháp lý của giao dịch và đàm phán kinh doanh; tâm lý trong giao dịch đàm phán kinh doanh; văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh; ảnh hưởng của văn hóa đối với hành vi giao dịch và đàm phán kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p chenlinong_0310 23-02-2022 17 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ được thực tiễn của công tác thi hành án dân sự ở Thái Bình bằng việc nghiên cứu, phân tích những vụ việc cụ thể, đánh giá được những vướng mắc khó khăn hiện nay, tìm ra được nguyên nhân của những vướng mắc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng án tồn đọng, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được đưa ra thi hành.

  pdf99p badbuddy05 21-02-2022 12 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ thêm các vấn đề lý luận của các nguyên tắc xây dựng pháp luật thuế, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng thể hiện các nguyên tắc đó trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam và đưa ra một số gợi ý cụ thể cho việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế để đảm bảo các nguyên tắc đó.

  pdf99p badbuddy05 16-02-2022 7 1   Download

 • Từ việc phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: Những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế thị trường. Tác giả mong muốn rút ra và giới thiệu những nguyên lý pháp lý căn bản điều chỉnh quan hệ thế chấp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật về thế chấp cũng như đảm bảo hoạt động thế chấp có hiệu quả ở Việt Nam, tìm thấy tiếng nói chung với dân luật các quốc gia khác.

  pdf101p badbuddy04 11-02-2022 9 2   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục có vai trò định hướng cho sự vận động và phát triển của các nhân tố khác trong hoạt động giáo dục, từ đó định hướng cho sự vận động và phát triển của toàn bộ hoạt động giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài viết.

  doc16p 0374694164hien 03-01-2022 27 2   Download

 • Học xong mô đun này người học có khả năng: Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí; mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc; vận hành sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị hàn tiếp xúc thành thạo; chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; tính chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất vật liệu và kiểu liên kết hàn; hàn các mói hàn tiếp xúc điểm, tiếp xúc đường, tiếp xúc giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng; thực hiện tốt cong tác an toàn và vệ sinh phân xưởng.

  pdf26p cucngoainhan5 08-12-2021 11 1   Download

 • Duy trì tốc độ phát triển ổn định và đảm bảo chất lượng sống, tránh suy thoái cho khu vực đô thị là một bài toán quan trọng trong công tác quản lý phát triển đô thị Việt Nam theo hướng bền vững. Muốn đạt được điều này cần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế. Hiểu rõ về kinh tế đô thị, nền kinh tế đô thị, cơ hội và những thách thức của nó trong bối cảnh hiện nay sẽ góp phần giúp công tác phát triển và quản lý phát triển đô thị nâng cao hiệu quả và sớm đạt được mục tiêu phát triển thông minh và bền vững.

  pdf9p huyetthienthan 23-11-2021 17 2   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vị trí của công tác kiểm nghiệm; Giải thích được nguyên lý của một số phương pháp hoá học, hoá lý thường dùng trong kiểm nghiệm thuốc; Phân tích được công thức và lập được quy trình kiểm nghiệm một số dạng bào chế thông thường (viên nén, viên nang....)

  pdf184p conbongungoc09 05-10-2021 10 1   Download

 • Nhằm bảo đảm chất lượng, việc biên soạn và đánh giá câu hỏi trắc nghiệm luôn phải tuân theo những nguyên tắc và chỉ số nhất định. Bài viết này phân tích và đánh giá chất lượng 200 câu hỏi sát hạch lái xe mô tô hạng A1, cũng như thảo luận sự hợp lý của loại câu hỏi “điểm liệt,” có lẽ là có một không hai trong sát hạch lái xe và cả trắc nghiệm khách quan trên toàn thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p quakhumetmoi 01-10-2021 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc cơ bản của đàm phán
p_strCode=nguyentaccobancuadamphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2