Nhà đầu tư nước ngoài

Xem 1-20 trên 1719 kết quả Nhà đầu tư nước ngoài
 • Ebook Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam -do TS. Nguyễn Thường Lạng biên soạn trình bày về những vấn đề chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài và quyền sở hữu của đầu tư nước ngoài, thực trạng và định hướng những giải pháp về đầu tư nước ngoài để thu hút có hiệu quả đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf179p nhatro75 09-07-2012 153 59   Download

 • Trình tự thực hiện: 1. Nộp hồ sơ - Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hồ sơ 2. Thẩm định hồ sơ - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thẩm định hồ sơ. - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ...

  doc4p batrinh 18-08-2009 213 46   Download

 • Để có thể trả lời câu hỏi này một cách thỏa đáng, cần phải đặt nó vào bối cảnh hiện tại của nền kinh tế vĩ mô và hỏi: việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ sẽ đưa đến những hệ quả gì đối với chính sách và sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam?

  doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 139 45   Download

 • Tiểu luận thị trường tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm trình bày về cơ sở pháp lý và một số khái niệm cơ bản, các hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng quan về nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf19p big_12 09-06-2014 86 24   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi do đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký + Thông báo xác nhận về mặt nguyên tắc thanh lý Hợp đồng lưu ký với thành viên lưu ký cũ + Văn bản ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho thành viên lưu ký mới về việc báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về các thay đổi có...

  doc4p batrinh 18-08-2009 155 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận cho ngân hàng thương mại việt nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p meoconbunngu 27-01-2011 83 17   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích những kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về địa vị pháp lý nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán.

  pdf47p truongtien_04 10-03-2018 3 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian để đánh giá tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị và khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường và chỉ số giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến 10/2016.

  pdf14p advanger 06-05-2018 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Làm rõ các vấn đề về đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài; thị trường chứng khoán; địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ; về địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 5 0   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Đánh giá môi trường đầu tư Việt Nam dưới góc độ nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013 - 2014" có nội dung trình bày tổng quan về môi trường đầu tư, đánh giá tình hình môi trường quốc tế của Việt Nam hiện nay dưới góc độ của nhà đầu tư nước ngoài, các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam.

  doc23p xuantriu1 25-08-2014 154 69   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sỹ kinh tế: ảnh hưởng của hoạt động nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p therain_nl 12-07-2012 134 64   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài trình bày lý luận cơ bản về rào cản văn hóa đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài và một sô giải pháp hạn chế rào cản văn hóa Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf95p sms_12 07-05-2014 108 40   Download

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào nước sở tại vốn hoặc bất cứ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức chủ yếu trong đầu tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp ( FDI ),đầu tư qua thị trường chứng khoán (porfolio),....

  ppt27p 1291988 05-11-2011 324 109   Download

 • Có thể nói trong 10 năm trở lại đây nền kinh tế của đất nước ta đã thay đổi rất nhiều. Từ một nước nông nghiệp lac hậu chúng ta đã và đang đi lên xây dựng một nước Việt Nam ấm no, giàu đẹp, và văn minh. Chúng ta đang trên con đường xây dung đất nước công nghiệp hóa hiện đaị hóa . Trong đó phải nói đến một sự đóng góp rất tích cực từ những nhà đầu tư nước ngoài.

  doc12p dovanthaii 19-05-2011 173 81   Download

 • Khi kết thúc khóa học, học viên có thể Có được những hiểu biết cơ bản về đầu tư nước ngoài – Hình dung được quy trình lập dự án đầu tư – Phân tích và đánh giá được hiệu quả tài chính của một dự án đầu tư – Nắm rõ các quy định về quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài. – Áp dụng để làm công tác tín dụng, tư vấn luật đầu tư...

  pdf109p hienvahieu 18-01-2012 221 81   Download

 • Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo quy định nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo 3 trường hợp:

  pdf1p womanhood911_06 30-10-2009 156 22   Download

 • Tiêu chuẩn đãi ngộ chung dành cho đầu tư nước ngoài: - Tất cả những nghĩa vụ mà nước nhận đầu tư phải thực hiện đối với đầu tư nước ngoài thường được quy định trong các điều ước song phương về đầu tư (BITs) bao gồm những nghĩa vụ đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng như việc đầu tư nước ngoài. - BITs quy định những tiêu chuẩn đãi ngộ theo 2 khía cạnh: những tiêu chuẩn chung và những tiêu ...

  pdf12p nuber_12 26-08-2013 43 11   Download

 • Nhà nước ta trong những năm vừa qua luôn chú trong quan tâm đến chính sách thu hút nguồn vốn và các loại tài nguyên khác từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, vì thế các thủ tục liên quan đến Đầu tư nước ngoài luôn luôn được những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm để có thể tiến hành đầu tư ở Việt Nam một cách thuận lợi, nhanh chóng và ít rủi ro về chi phí ban đầu nhất. Vì thế việc nắm rõ các thủ tục về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có...

  pdf6p moclan_1 17-11-2012 46 7   Download

 • Bài giảng môn Đầu tư nước ngoài giúp người học có được những hiểu biết cơ bản về đầu tư nước ngoài, hình dung được quy trình lập dự án đầu tư, phân tích và đánh giá được hiệu quả tài chính của một dự án đầu tư, nắm rõ các quy định về quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

  pdf109p namthangtinhlang_01 03-11-2015 25 4   Download

 • Bài viết Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam trình bày lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những tác động tích cực như góp phần gia tăng nguồn vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản ở Việt Nam cũng góp phần gia tăng lạm phát, bất ổn tỷ giá, cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p dangthitrangtrang 07-05-2018 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản