intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà thầu phụ nước ngoài

Xem 1-20 trên 42 kết quả Nhà thầu phụ nước ngoài
 • Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay  Thông qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay...

  doc2p phihung 25-08-2009 182 17   Download

 • - Trình tự thực hiện: Đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân thì bên Việt Nam phải làm thủ...

  doc2p trangdai 27-08-2009 140 13   Download

 • - Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT  Bản sao Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.  Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

  doc2p anhtuan 27-08-2009 86 10   Download

 • Công văn 4083/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Mã số thuế của nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 66 2   Download

 • Công văn 1121/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf1p myngoc 13-08-2009 59 2   Download

 • Công văn 4051/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách Thuế với nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 30 2   Download

 • - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu. + Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). + Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ...

  doc2p anhtuan 27-08-2009 133 10   Download

 • Thuế nhà thầu là số tiền thuế mà một quốc gia  tác động vào khoản thu nhập chi trả cho phía  bên ngoài và khoản tiền đó sẽ được một  doanh nghiệp giữ lại khi có phát sinh việc  doanh nghiệp giữ lại khi có phát sinh việc thanh toán tiền cho một bên khác, và số tiền  giữ lại này sẽ được nộp cho cơ quan thuế  thông qua các hoạt động mà nhà thầu hay  nhà thầu phụ thực hiện kinh doanh của mình. ...

  pdf4p dove_12 10-06-2013 94 10   Download

 • Công văn số 1968/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 70832/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangwanyin 02-06-2020 0 0   Download

 • Công văn số 53932/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p jiangfengmian 17-06-2020 1 0   Download

 • Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tiu này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau: 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chứ tín dụng liên doanh, tổ chứ tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 3. Nhà thầu ( thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình...

  pdf16p tuongvan 20-07-2009 495 75   Download

 • Công văn 3701/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với nhà thầu phụ thi công công trình xây dựng tại nước ngoài

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 69 4   Download

 • Để cải thiện năng lực cạnh tranh của nhà thầu Việt Nam, về phía nhà thầu cần tích lũy học hỏi kinh nghiệm từ các nhà thầu nước ngoài, đặc biệt là khi tham gia làm thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài để xây dựng chiến lược phát triển của riêng mình theo điều kiện Việt Nam

  doc84p lisahuynhthao 14-02-2014 120 35   Download

 • + Các cửa hàng và đại lý vật liệu xây dựng. Các đặc điểm khách hàng của công ty thép VSC - POSCO: + Đối với các nhà thầu phụ nước ngoài và các công ty xây dựng lớn trong nước thì yêu cầu cơ bản của họ là chất lượng sản phẩm và phương thức giao nhận hàng sao cho gọn nhẹ, thủ tục ít rườm rà. Do đặc điểm công ty thép VSC - POSCO có một công nghệ thuộc dạng tiên tiến bậc nhất trong nước và bộ máy tổ chức gọn nhẹ nên các yêu cầu của...

  pdf14p ttcao3 04-08-2011 43 11   Download

 • Công văn 3165/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung ứng máy móc, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

  pdf1p lythong 18-08-2009 97 8   Download

 • Công văn 1816/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thu thuế môn bài đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf1p huathao 16-08-2009 29 6   Download

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài.

  doc2p ductran88 11-03-2014 50 6   Download

 • Dành cơ quan thuế ghi For tax office only Ngày nhận tờ khai: Date of receive CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: Form No: 04-ĐK-TCT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM MÃ SỐ THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only DÙNG CHO CÁC NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH Use for contractor/subcontractor/management board 1. Tên nhà thầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh Name of contractor/ sub-contractor/management board 2. Quốc tịch Nationality: 3.

  pdf9p thoigiandau 09-11-2012 64 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Sở Xây dựng ........) QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng.......) Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; ...

  pdf4p lucmoiiu 21-11-2012 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
815 lượt tải
70 tài liệu
1322 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhà thầu phụ nước ngoài
p_strCode=nhathauphunuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2