intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân văn mac - xit

Xem 1-20 trên 38 kết quả Nhân văn mac - xit
 • Phần 1 Tài liệu Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu: Về khái niệm con người, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; từ chủ nghĩa nhân văn Mác-xít đến chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - những tương đồng và khác biệt.

  pdf139p uocvongxua04 22-07-2015 60 19   Download

 • Nói chung, các khái niệm về văn hóa đều nhằm giải quyết bằng cách này hay bằng cách khác ba vấn đề cơ bản sau đây: Thứ nhất: là vấn đề quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thứ hai: là vấn đề quan hệ giữa văn hóa và xã hội. Thứ ba: là vấn đề quan hệ giữa văn hóa và con người. Điểm xuất phát hầu như nhất trí của các học giả Mác-xít là sự đối lập giữa thiên nhiên, tồn tại trước khi có con người xuất hiện, và thiên nhiên sau khi có...

  pdf15p denlong_do 28-10-2011 86 10   Download

 • Luận án này nghiên cứu và hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhân cách, luận giải những nội dung lý luận và phương pháp luận cơ bản về nhân cách theo lập trường Mác-xít, trên cơ sở đó vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm đó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

  pdf158p truongtien_03 10-03-2018 58 10   Download

 • Bài giảng Bài 2: Chủ nghĩa duy vật Mác-Xít (Chương trình Trung cấp chính trị) do TS. Nguyễn Văn Long biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan điểm duy vật Mác-Xít về vật chất; quan điểm duy vật Mác-Xít về ý thức; chủ nghĩa duy vật Mác-Xít, cơ sở khoa học cho nhận thức, cải tạo hiện thực.

  ppt15p cocacola_07 11-11-2015 182 6   Download

 • Trên cơ sở phân tích các quan điểm Mác-xít về con người và nhân cách, luận án nêu ra và luận giải về một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến nhân cách và nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 67 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra những nhận thức đúng đắn về những giá trị khoa học đích thực của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò kinh tế nhà nước, ý nghĩa của những giá trị to lớn đối với việc tổ chức và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf184p tsmttc_003 06-06-2015 54 14   Download

 • Bài viết "Nhận thức lại vấn đề sức khỏe/bệnh tật dưới góc độ sinh thái học chính trị - xã hội và nhân văn trong thời đại ngày nay" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau: Quan niệm về sức khỏe và bệnh tật trong lịch sử loài người, sức khỏe và bệnh tật trước hết mang tính chất xã hội, phương pháp tiếp cận mac‐xit trong nghiên cứu xã hội học sức khỏe ‐ bệnh tật, thực tế Việt Nam, một số định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế theo tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hanh_hoa96 04-12-2018 16 0   Download

 • Ra đời từ những năm 40 của thế kỷ thứ 19, cho đến nay những nguyên lý lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn giữ nguyên giá trị lí luận và thực tiễn của nó. Và có thể nói rằng, mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và của lí luận nhận thức mác xít nói riêng. Quán triệt mối quan hệ đó, và đặc biệt là về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, đặc biệt là nhận thức khoa học là một vấn đề...

  doc33p lecam0205 08-09-2011 223 91   Download

 • Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít đều cho rằng khái niệm nhân cách phải là một phạm trù xã hội chứ không thể thuần tâm lí .Tuy nhiên điều đó không loại trừ việc mỗi khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ của mình Giáo dục và dạy học một cách khoa học đảm bảo sự hình thành và phát triển tâm lí ,nhân cách của trẻ em theo hướng tốt đẹp -Hoạt động chính là nhân tố quyết định trực tiếp việc hình thành và phát triển nhân cách của con người.Chúng...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 425 81   Download

 • Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển lực lượng sản xuất cũng như quan hệ sản xuất. Từ hái lượm săn bắt để duy trì cuộc...

  doc17p lamvulinh 21-12-2009 217 71   Download

 • Nhvậy, có rất nhiều quan điểm về hiệu quả kinh tế do đó việc xác định khái niệm hiệu quả kinh tế cần phải xuất phát từ quan điểm triết học Mác xít và những luận điểm của lý luận hệ thống để có cách nhìn nhận và đánh giá đúng đắn. Từ những quan điểm trên ta thấy cần một khái niệm bao quát về hiệu quả: hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu. Nó phản ánh trình độ khai thác các nguồn...

  pdf12p iiduongii7 18-04-2011 209 62   Download

 • Một con thuyền nhỏ bé mỏng manh đang lênh đênh trên đại dương bao la, rộng lớn. Một con thuyền đang mất phương hướng giữa đại dương trong một không gian mịt mù không một ánh đèn, chỉ có những tia sáng nhỏ ánh lên từ mắt của những người thủy thủ và một luồng sáng rực rỡ phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của vị thuyền trưởng

  doc22p lethibichhue_112 07-08-2012 104 25   Download

 • Rosa Luxemburg (1871-1919) là nhà nữ cách mạng lỗi lạc của phong trào Dân chủ Xã hội quốc tế, lãnh tụ của phong trào công nhân Đức đầu thế kỷ XX, nhà lý luận dân chủ Mác- xít hàng đầu. Ngay từ khi Lê-nin mới bắt đầu xây dựng học thuyết tổ chức “tập trung dân chủ” vào những năm đầu thế kỷ XX, Luxemburg đã cùng Trotsky cảnh báo nguy cơ độc tài tất yếu phát sinh trong nội bộ phong trào công nhân, cái sớm muộn sẽ thủ tiêu cách mạng. ...

  pdf21p thuylinh 10-06-2009 150 21   Download

 • Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này, đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiên hơn. Từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển lực lượng sản xuất cũng như quan hệ sản xuất.

  pdf13p carnation89 14-02-2012 142 21   Download

 • Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiện hơn.

  pdf16p carnation89 14-02-2012 73 21   Download

 • Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiện trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành "lực lượng sản xuất trực tiếp". Những phát...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 83 17   Download

 • Hồ Chủ tịch kính yêu đã để lại cho toàn thể nhân dân ta, cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục hiện nay và mai sau một kho tàng vô giá những tư tưởng giáo dục cách mạng, bao quát mọi lĩnh vực của sự nghiệp đào tạo lớp người mới, lớp cán bộ mới. Những tư tưởnq giáo dục Mác-xít - Lênin sáng ngời của Người, cùng với mẫu mực trong sáng của một nhân cách vô cùng cao đẹp và những cử chỉ giáo dục hết sức nhân đạo và tài tình của Người, đã khiến Người trở thành một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc ta, của thời đại ta.

  pdf85p uocvongxua04 22-07-2015 75 16   Download

 • XHHCN không phải chỉ là kết quả một chiều xã hội tác động đối với cá nhân, mà còn là kết quả cá nhân tích cực tham gia đời sống xã hội. "Bản thân xã hội sản xuất ra con người với tư cách là con người như thế nào thì con người cũng sản xuất ra xã hội như thế" (Mac). Nội dung, cơ chế của quá trình XHHCN thay đổi tuỳ theo cấu trúc kinh tế - xã hội của xã hội trong những thời đại lịch sử cụ thể....

  pdf17p tulip_12 15-01-2013 50 4   Download

 • Lênin là người mác-xít đầu tiên đã có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề chủ nghĩa tư bản nhà nước trong rất nhiều tác phẩm của mình, xây dựng nên những nền tảng lý luận về CNTB NN trong điều kiện chuyên chính vô sản và đã áp dụng lý luận này vào nước Nga. Sau thời kỳ cộng sản thời chiến. Các nước dân chủ nhân dân trước đây, trong đó nước ta đều đã vận dụng lý luận này vào công cuộc cải tạo XHCN. Cùng với thời gian lý luận này dường như bị bỏ...

  pdf42p subtraction1122 27-04-2013 33 3   Download

 • Tạp chí Bách Khoa số 34 phát hành ngày 01 tháng 06 năm 1958 với các bài viết trên tạp chí: chế độ dân chủ Mác-xít, nhìn qua tổ chức lãnh đạo tiền tệ của Đức; Đại học và Cao đẳng; Nguyễn Huệ; bão tố trên lục địa Trung Hoa; nhân mấy cái án các văn nghệ sĩ, học giả, trí thức miền Bắc nước Việt.

  pdf62p anthachluu 20-07-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân văn mac - xit
p_strCode=nhanvanmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2