intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân văn mac - xit

Xem 1-20 trên 44 kết quả Nhân văn mac - xit
 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày phương pháp luận Mác-xít và thành tựu trong nghiên cứu phê bình văn học của Đỗ Đức Hiểu trước năm 1986; tiếp nhận thi pháp học và sự vận dụng trong nghiên cứuphê bình văn học của Đỗ Đức Hiểu sau năm 1986; phong cách nghiên cứu và phê bình văn học của Đỗ Đức Hiểu.

  pdf112p closefriend09 16-11-2021 7 0   Download

 • Luận văn này trình bày những đặc điểm phương pháp nghiên cứu phê bình của Hoài Thanh trong công trình. Chỉ ra những điểm khả thủ và những điểm hạn chế của tiếp cận xã hội học mác xít. Từ đó đề xuất hướng vận dụng phương pháp này vào thực tế tiếp nhận văn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p legendoffei 07-08-2021 14 5   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả can thiệp tư vấn điều trị trên bệnh nhân mắc COPD tại Nghệ An. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 166 người mắc COPD trong thời gian 12 tháng. Nhóm can thiệp nhận được tư vấn giáo dục phòng tránh các yếu tố nguy cơ, tuân thủ điều trị và cách sử dụng đúng dụng cụ phân phối thuốc.

  pdf8p vichaelisa2711 26-05-2021 21 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Văn hoá trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Những cách tiếp cận chính với văn hóa trong triết học Mác xít, nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở pháp luận cho việc nghiên cứu văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p tamynhan1 13-06-2020 27 4   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Văn hoá trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p tamynhan1 13-06-2020 23 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ nội dung của quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh, nhìn nhận những giá trị và hạn chế của nó từ quan niệm mác xít. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p teanas 06-11-2019 55 10   Download

 • Tạp chí Bách Khoa số 34 phát hành ngày 01 tháng 06 năm 1958 với các bài viết trên tạp chí: chế độ dân chủ Mác-xít, nhìn qua tổ chức lãnh đạo tiền tệ của Đức; Đại học và Cao đẳng; Nguyễn Huệ; bão tố trên lục địa Trung Hoa; nhân mấy cái án các văn nghệ sĩ, học giả, trí thức miền Bắc nước Việt.

  pdf62p anthachluu 20-07-2019 24 1   Download

 • Bài viết "Nhận thức lại vấn đề sức khỏe/bệnh tật dưới góc độ sinh thái học chính trị - xã hội và nhân văn trong thời đại ngày nay" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau: Quan niệm về sức khỏe và bệnh tật trong lịch sử loài người, sức khỏe và bệnh tật trước hết mang tính chất xã hội, phương pháp tiếp cận mac‐xit trong nghiên cứu xã hội học sức khỏe ‐ bệnh tật, thực tế Việt Nam, một số định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế theo tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hanh_hoa96 04-12-2018 37 4   Download

 • Luận án này nghiên cứu và hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhân cách, luận giải những nội dung lý luận và phương pháp luận cơ bản về nhân cách theo lập trường Mác-xít, trên cơ sở đó vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm đó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

  pdf158p truongtien_03 10-03-2018 126 17   Download

 • Trên cơ sở phân tích các quan điểm Mác-xít về con người và nhân cách, luận án nêu ra và luận giải về một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến nhân cách và nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 153 8   Download

 • Tư duy là gì? Đây là một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều ngành khoa học và nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Triết học nghiên cứu tư duy dưới góc độ lý luận nhận thức, logic học nghiên cứu tư duy ở các quy tắc tư duy đúng, tâm lý học nghiên cứu diễn biến của quá trình tư duy và mối quan hệ qua lại cụ thể của tư duy với các khía cạnh khác của nhận thức... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 15-12-2015 71 7   Download

 • Bài giảng Bài 2: Chủ nghĩa duy vật Mác-Xít (Chương trình Trung cấp chính trị) do TS. Nguyễn Văn Long biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan điểm duy vật Mác-Xít về vật chất; quan điểm duy vật Mác-Xít về ý thức; chủ nghĩa duy vật Mác-Xít, cơ sở khoa học cho nhận thức, cải tạo hiện thực.

  ppt15p cocacola_07 11-11-2015 330 12   Download

 • Hồ Chủ tịch kính yêu đã để lại cho toàn thể nhân dân ta, cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục hiện nay và mai sau một kho tàng vô giá những tư tưởng giáo dục cách mạng, bao quát mọi lĩnh vực của sự nghiệp đào tạo lớp người mới, lớp cán bộ mới. Những tư tưởnq giáo dục Mác-xít - Lênin sáng ngời của Người, cùng với mẫu mực trong sáng của một nhân cách vô cùng cao đẹp và những cử chỉ giáo dục hết sức nhân đạo và tài tình của Người, đã khiến Người trở thành một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc ta, của thời đại ta.

  pdf85p uocvongxua04 22-07-2015 114 18   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu: Về khái niệm con người, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; từ chủ nghĩa nhân văn Mác-xít đến chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - những tương đồng và khác biệt.

  pdf139p uocvongxua04 22-07-2015 99 19   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra những nhận thức đúng đắn về những giá trị khoa học đích thực của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò kinh tế nhà nước, ý nghĩa của những giá trị to lớn đối với việc tổ chức và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf184p tsmttc_003 06-06-2015 87 15   Download

 • Quan diểm Mác - xít về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT và vận dụng để phân tích những sai lầm khuyết điểm trong việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ này thời kỳ trước đổi mới và dể phân tích bài học kinh nghiệm sau đây của Đảng ta:"kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị"

  pdf8p matem90 26-10-2013 103 8   Download

 • Một số quan điểm phi mác xít về nguồn gốc và bản chất nhà nước Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà nước cần phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề liên quan như: nguồn gốc xuất hiện nhà nước, bản chất của nhà nước,...

  pdf158p motorola_12 01-06-2013 131 11   Download

 • Lênin là người mác-xít đầu tiên đã có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề chủ nghĩa tư bản nhà nước trong rất nhiều tác phẩm của mình, xây dựng nên những nền tảng lý luận về CNTB NN trong điều kiện chuyên chính vô sản và đã áp dụng lý luận này vào nước Nga. Sau thời kỳ cộng sản thời chiến. Các nước dân chủ nhân dân trước đây, trong đó nước ta đều đã vận dụng lý luận này vào công cuộc cải tạo XHCN. Cùng với thời gian lý luận này dường như bị bỏ...

  pdf42p subtraction1122 27-04-2013 36 3   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương về lối ứng xử dân chủ đối với con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống. Lúc sinh thời, Người đã từng nhấn mạnh “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, là chìa khóa vạn năng để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội” [24, t.8, tr. 279]. Xác...

  doc132p tailieu060695 05-04-2013 324 103   Download

 • XHHCN không phải chỉ là kết quả một chiều xã hội tác động đối với cá nhân, mà còn là kết quả cá nhân tích cực tham gia đời sống xã hội. "Bản thân xã hội sản xuất ra con người với tư cách là con người như thế nào thì con người cũng sản xuất ra xã hội như thế" (Mac). Nội dung, cơ chế của quá trình XHHCN thay đổi tuỳ theo cấu trúc kinh tế - xã hội của xã hội trong những thời đại lịch sử cụ thể....

  pdf17p tulip_12 15-01-2013 79 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhân văn mac - xit
p_strCode=nhanvanmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2