intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 131 kết quả Nhiệm vụ cải cách hành chính
 • Báo cáo tổng hợp: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cơ bản về đánh giá cải cách hành chính thời gian qua, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010; đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực thể chế, đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn lực, đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p cobetocxul10 08-07-2015 111 25   Download

 • Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng...

  pdf17p bongbongcam 12-08-2010 1229 626   Download

 • Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.

  pdf17p daodungdkn117 05-03-2010 832 371   Download

 • cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.Đổi Mới là một chương trình cải cách kinh tế và một số mặt xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980. Chính sách Đổi Mới được chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, năm 1986 [1]....

  pdf78p thanhthao100 04-11-2011 339 119   Download

 • Từ năm 2001 đến nay, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên bốn lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 33 4   Download

 • Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ! ThS. Bùi Đức Bền Nhóm trưởng: Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN. Phạm Minh Tạo CN. Đào Hồng Minh Hà Nội, tháng 6 năm 2000 2 Mục lục Trang Tóm tắt I/ Đánh giá vai trò, chức năng,...

  pdf48p ctnhukieu3 30-04-2011 1146 348   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược trong sự phát triển của đất nước ta. Cải cách hành chính là một nội dung, một vấn đề bức xúc, được đề cập trong các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, trong các kỳ họp Quốc hội và trong các phiên họp Chính phủ, thu hút sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước....

  doc70p hongha1980 23-06-2010 582 161   Download

 • Cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ công dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ trung tâm đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập quốc tế.

  pdf12p thicrom300610 03-04-2018 95 17   Download

 • Bài viết Cải cách hành chính ngành tài chính: Thành tựu 2016 kế hoạch 2017 trình bày: Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, ngành Tài chính đã chủ động và kịp thời triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động với các giải pháp quyết liệt, các nhiệm vụ cụ thể hóa gắn chặt với trách nhiệm của từng thủ trưởng đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 20 1   Download

 • Báo cáo số 769/BC-TĐHHT về việc công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 trình bày về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014,...

  pdf6p thuyhuynh1702 07-12-2015 19 0   Download

 • Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm...

  pdf18p nhattruong 17-07-2009 2023 702   Download

 • Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm...

  pdf17p truongdoan 29-07-2009 1015 407   Download

 • Quyết định số: 2428/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 31 0   Download

 • Quyết định 626/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 31 0   Download

 • Tiểu luận Quản lý hành chánh nhà nước: Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu trình bày cở sở lí luận của cải cách TTHC, thực tế vấn đề cải cách TTHC ở Lai Châu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra.

  doc22p nguyenanhhuan 23-06-2010 3212 1271   Download

 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. - Tổ chức tiếp nhận công văn, giấy tờ và phát hành công văn đi,

  doc16p graywolf83 15-02-2011 2199 436   Download

 • Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào mục tiêu...

  doc36p minhloc91 26-05-2013 1138 350   Download

 • Cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, để từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh phục vụ đắc lực và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống xã hội, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý xã hội và phục vụ cá nhân và tổ chức.

  pdf156p matbuon_266 23-07-2012 430 130   Download

 • Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là nhiệm vụ mới mẻ, vừa khó khăn, vừa nặng nề. Bản thân bộ máy Nhà nước (mà trong đó trực tiếp là bộ máy hành chính Nhà nước) nếu không đổi mới tổ chức hoạt động theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

  pdf7p eight_12 06-03-2014 371 68   Download

 • Đề tài Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính: tìm hiểu chung về hệ thống cơ quan hành chính Việt Nam, đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan Quản lý nhà nước.

  pdf151p canon_12 31-03-2014 425 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ cải cách hành chính
p_strCode=nhiemvucaicachhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2