Nhiệm vụ và kế hoạch

Xem 1-20 trên 812 kết quả Nhiệm vụ và kế hoạch
 • Tổng đầu tư toàn xã hội khoảng 2.200 nghìn tỷ đồng (khoảng 140 tỷ USD), chiểm 40% GDP, tốc độ tăng vốn đầu tư dự kiến tăng 17,2%.Tốc độ tăng GDP 7,5-8%/năm và phấn đấu cao hơn 8%.Quy mô nền kinh tế đến năm 2010 đạt khoảng 94-98 tỷ USD Thu nhập /người đạt 1.050-1.100USD/người. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm, ngư nghiệp chiếm 15-16%; công nghiệp và xây dựng: 43-44%;...

  pdf23p minhnguyen 17-06-2009 443 127   Download

 • Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 47 3   Download

 • bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của phòng kế hoạch kinh doanh. Phòng kế hoạch kinh doanh đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đạt được hiệu quả kinh doanh

  doc13p quangtrung10b 09-06-2009 1761 572   Download

 • Chiến lược là một kế hoạch toàn diện chỉ ra những cách thức mà doanh nghiệp có thể đạt được nhiệm vụ và mục tiêu của nó, đáp ứng tương thích với những thay đổi tình thế cũng như các sự cố xảy ra bất thường

  ppt17p rorotena 05-05-2011 482 134   Download

 • Thông tư 03/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

  pdf23p uyenson 19-08-2009 268 45   Download

 • Bài viết "Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình" giới thiệu đến các bạn số lượng và chất lượng dân cư, những quy luật biến đổi dân số, vấn đề kế hoạch hóa gia đình hiện nay, nhiệm vụ, vai trò của dân số học,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 75 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p inside33 10-12-2012 35 4   Download

 • Bảng mô tả công việc của trưởng phòng kế hoạch giúp bạn nắm bắt các công việc cửa trưởng phòng kế hoạch, cũng như những nhiệm vụ và yêu cầu đối với trưởng phòng kế hoạch.

  doc3p mrcheng 22-06-2011 1013 285   Download

 • Các nhiệm vụ và công việc được giao ( Gồm các công việc : dạy học , chủ nhiệm, phụ trách ban , bồi dưỡng học sinh giỏi .......) Những khó khăn và thuận lợi của bản thânNhững khó khăn và thuận lợi ở đối tượng học sinh, lớp phụ trách và công việc đảm nhiệm; những khó khăn, thuận lợi về nhà trường và xã hội

  doc19p dtntbg 09-08-2012 535 79   Download

 • Xây dựng kế hoạch là khâu đầu tiên trong chu trình quản trị doanh nghiệp với việc phác thảo nhiệm vụ và phương án thực hiện góp phần quan trọng vào việc xác định đúng các mục tiêu, hướng đi , xác lập, đánh giá , lựa chọn các phương án phối hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài để thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf141p caphe_123 17-07-2013 106 34   Download

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất...

  pdf0p phananh 24-06-2009 269 32   Download

 • Năm 2012 là năm thứ hai chúng ta thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2012 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

  doc13p manutd1907 25-03-2013 76 16   Download

 • Chương 6 trình bày về kế hoạch cung ứng vật tư. Những nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch cung ứng vật tư, các phương pháp định mức tiêu hao vật tư, xác định tổng số vật tư cần dùng và cần mua trong năm kế hoạch, lập kế hoạch dự trữ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf34p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 30 11   Download

 • Cuốn sách Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2002 kế hoạch 2003 tăng trưởng và hội nhập tổng hợp những kết quả từ các báo cáo chính thức công khai của các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2002 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2003 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trên các phương diện về kinh tế và xã hội.

  pdf366p muathu102 20-03-2013 54 8   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hoạch định kế hoạch phát triển KTXH trình bày về vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản trị phát triển, HĐND với nhiệm vụ thiết kế và quản trị phát triển địa phương;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p cocacola_03 05-10-2015 41 8   Download

 • Quyết định 521/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

  doc4p uyenson 19-08-2009 124 6   Download

 • Báo cáo: Tình hình KT-XH anh ninh quốc phòng năm 2012 - Phương hướng, nhiệm vụ & giải pháp năm 2013 hướng đến trình bày đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt54p cuonghuyen0628 10-11-2015 21 5   Download

 • Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nậm Pồ lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022) nhằm mục đích tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu Đoàn các cấp; tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp ...

  doc7p taovien7622 07-11-2016 19 5   Download

 • Thông báo số: 249/TB-SGDĐT kết quả vòng 1 hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ II năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và tổ chức Hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ II năm 2015-2016;...

  pdf4p namamanh 11-05-2016 19 2   Download

 • Kế hoạch Triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030" nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf13p hpnguyen1 02-03-2018 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản