intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhóm hàm toán học

Xem 1-20 trên 115 kết quả Nhóm hàm toán học
 • Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 4: Bẳng tính MS Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel 2010, các thao tác cơ bản, hàm trong Excel, nhóm hàm toán học, nhóm hàng logic, nhóm hàm thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p abcxyz123_10 07-06-2020 25 2   Download

 • Hàm số: Excel có rất nhiều hàm số sử dụng trong các lĩnh vực: toán học, thống kê, logic, xử lý chuỗi ký tự, ngày tháng … Hàm số được dùng trong công thức. Trong hàm có xử lý các hằng ký tự hoặc hằng xâu ký tự thì chúng phải được bao trong cặp dấu “ ” Các hàm số có thể lồng nhau.

  ppt46p hongpv 07-07-2012 1146 378   Download

 • Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng dụng khác như Access, SQL,... và trong kỹ thuật lập trình PASCAL, C++, C#, VB.NET,.... Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ thuật...

  doc9p hisari 26-12-2010 3931 1147   Download

 • 1). Hàm SUM Cú pháp : =Sum(danh sach) Ý nghĩa : Tính tổng cộng giá trị của các Cell có trong danh sách. Ví dụ : Sum(A1: A10) : tính tổng các giá trị từ cell A1 cho tới Cell A10 2) Hàm Max Cú pháp : =Max(danh sach) Ý nghĩa : Tìm phần tử lớn nhất có trong danh sách. Ví dụ : Max(A1: A10) : Tìm phần tử lớn nhất trong cell A1 cho tới Cell A10

  doc3p chunghyngoc 25-05-2010 801 371   Download

 • Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.

  doc8p trico9_0 10-05-2011 400 81   Download

 • Nhóm hàm toán học - lợng giác (Math & Trig) ABS(number) Trả lại trị tuyệt đối của tham số number ABS(-5) -5 INT(number) Làm tròn một số tới số nguyên gần nhất; INT(3.2)-3, INT(-3.2)--4 MOD(number,divisor) Trả lại số d của phép chia number cho số chia divisor MOD(10,3) -1 MOD(11,3)-2 ROUND(number,num_digits) Làm tròn tham số number đến vị trí thứ num_digits của phần thập phân; ROUND(123.456,2) - 123.46 ROUND(123.456,1)-123.5 ROUND(123.456,0)-123 ROUND(123.

  pdf12p yesno123 16-09-2011 83 19   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trog nhóm phạm trù phân bậc gồm 5 chương, trình bày về một số kiến thức chuẩn bị, phân lớp các hàm tử monoidal và ứng dụng, nhóm phạm trù chặt chẽ và mở rộng nhóm kiểu môđun chéo, nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ và mở rộng nhóm đẳng biến, Ann phạm trù chặt chẽ và mở rộng kiểu E hệ chính quy.

  pdf52p madmad123456 25-06-2014 97 15   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc do Phạm Thị Cúc thực hiện nhằm xác định kiểu của một hàm tử monoidal giữa hai nhóm phạm trù và lý thuyết cản trở của một hàm tử, từ đó đưa ra định lý phân lớp chính xác cho phạm trù các nhóm phạm trù,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p talata_8 27-01-2015 78 11   Download

 • Fredinand Georg Frobenius (1849 - 1917) là một nhà toán học người Đức nổi tiếng với những đóng góp trong lý thuyết hàm Eliptic, phương trình vi phân và lý thuyết nhóm. Bài toán Diophantine tuyến tính của ông có những ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học như lý thuyết số, lý thuyết tự động và tổ hợp. Luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu về vấn đề này.

  pdf49p capheviahe26 02-02-2021 2 0   Download

 • Toán cao cấp A1, A2, A3, là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính và tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt là tài liệu phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo học tập.

  pdf126p huemanvdoc 20-11-2009 6031 2431   Download

 • Hàm CORREL() Trả về hệ số tương quan của hai mảng array1 và array2. Thường được dùng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính.

  doc18p vudung75 20-04-2011 675 70   Download

 • khái niệm phạm trù monoidal hay tensor phạm trù được đề xuất bởi S.mac lane, j.benabou vào năm 1963. Mỗi phạm trù monoidal là một tựa vị nhóm, trong đó tập nền C được thay thế bởi một phạm trù và phép toán nhân m:CxC -C được thay thế bởi một hàm tử

  pdf114p tangtocmuathi 23-05-2013 90 17   Download

 • Để nghiên cứu dáng điệu nghiệm của phương trình vi phân trong không gian Hilbert chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ toán học, trong bản luận văn này tác giả sử dụng hai phương pháp cơ bản là phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm.

  pdf61p change13 07-07-2016 99 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Các nhóm đồng phôi Tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp gồm có 3 chương. Trong đó, chương 1 - Không gian Tôpô; chương 2 - Các nhóm đồng phôi Tôpô; chương 3 - Tôpô tích nửa - hình hộp.

  pdf76p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 65 8   Download

 • ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương). CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance. COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử. EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất ...

  pdf5p yesno123 16-09-2011 99 6   Download

 • Luận văn trình bày định nghĩa tổng quát về không gian phân thớ, nhát cắt, họ hàm dán, định lý dán và bài toán mô tả lớp đẳng cấu tầm thường địa phương, trong đó định lý dán cho phép ta xây dựng một không gian phân thớ trên đáy B nào đó bằng cách "dán" các phân thớ tầm thường; trình bày định nghĩa phân thớ vectơ, nhóm cấu trúc vectơ GL(n, K), nhát cắt, các phép toán trên phân thớ vectơ, phân thớ phức, phân thớ con, phân thớ liên kết với đa tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p dangthingocthuy96 07-01-2017 68 6   Download

 • Luận văn hệ thống hóa các kiến thức cơ bản trong chương trình thạc sĩ như: hình học Rieman, lý thuyết liên thông, nhóm Lie và đại số Lie, K – lý thuyết, K – hàm tử; sử dụng chúng một cách hiệu quả, đặc biệt là phương pháp K – hàm tử nhằm tính K – nhóm của các không gian có độ cong hằng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p dangthingocthuy96 09-01-2017 37 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu sự ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm riêng có trễ (DPDE’s) với quá khứ không ôtônôm và phương trình vi phân riêng có trễ không ôtônôm. Cụ thể là, ta sử dụng lý thuyết nửa nhóm tiến hóa để thu được các kết quả trên tính đặt chỉnh cho phương trình DPDE’s tuyến tính và nửa tuyến tính với quá khứ không ôtônôm cũng như tính ổn định mũ và nhị phân mũ của các nghiệm.

  pdf35p kethamoi2 14-12-2019 7 0   Download

 • Giải tích điều hòa là một ngành toán nghiên cứu biểu diễn của các hàm hay phân tích, tổng hợp các sóng cơ bản và nghiên cứu tổng quát các khái niệm của lý thuyết chuỗi Fourier và biến đổi Fourier. Trong thế kỷ qua, giải tích điều hòa đã trở thành một lĩnh vực lớn với các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng như xử lý tín hiệu, cơ học lượng tử, phân tích thủy triều và thần kinh học. Biến đổi Fourier cổ điển trên Rn vẫn là lĩnh vực đang được nhiều nhà nghiên cứu "khai thác" đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến biến đổi Fourier trên đối tượng tổng quát hơn như hàm suy rộng điều hòa.

  pdf91p capheviahe26 02-02-2021 13 0   Download

 • Phương trình hàm là một dạng toán hay và quan trọng trong các kì thi học sinh giỏi. Đề thi và lời giải các phương trình hàm rất phong phú, liên quan đến nhiều khía cạnh như đại số, giải tích, số học, tổ hợp. Mục đích của luận văn này là xét một lớp phương trình hàm liên kết với các phép biến đổi phân tuyến tính có bậc hữu hạn.

  pdf53p capheviahe26 02-02-2021 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhóm hàm toán học
p_strCode=nhomhamtoanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2