intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhóm hàm toán học

Xem 1-20 trên 97 kết quả Nhóm hàm toán học
 • Hàm số: Excel có rất nhiều hàm số sử dụng trong các lĩnh vực: toán học, thống kê, logic, xử lý chuỗi ký tự, ngày tháng … Hàm số được dùng trong công thức. Trong hàm có xử lý các hằng ký tự hoặc hằng xâu ký tự thì chúng phải được bao trong cặp dấu “ ” Các hàm số có thể lồng nhau.

  ppt46p hongpv 07-07-2012 1119 377   Download

 • Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng dụng khác như Access, SQL,... và trong kỹ thuật lập trình PASCAL, C++, C#, VB.NET,.... Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ thuật...

  doc9p hisari 26-12-2010 3908 1147   Download

 • 1). Hàm SUM Cú pháp : =Sum(danh sach) Ý nghĩa : Tính tổng cộng giá trị của các Cell có trong danh sách. Ví dụ : Sum(A1: A10) : tính tổng các giá trị từ cell A1 cho tới Cell A10 2) Hàm Max Cú pháp : =Max(danh sach) Ý nghĩa : Tìm phần tử lớn nhất có trong danh sách. Ví dụ : Max(A1: A10) : Tìm phần tử lớn nhất trong cell A1 cho tới Cell A10

  doc3p chunghyngoc 25-05-2010 791 371   Download

 • Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.

  doc8p trico9_0 10-05-2011 371 81   Download

 • Nhóm hàm toán học - lợng giác (Math & Trig) ABS(number) Trả lại trị tuyệt đối của tham số number ABS(-5) -5 INT(number) Làm tròn một số tới số nguyên gần nhất; INT(3.2)-3, INT(-3.2)--4 MOD(number,divisor) Trả lại số d của phép chia number cho số chia divisor MOD(10,3) -1 MOD(11,3)-2 ROUND(number,num_digits) Làm tròn tham số number đến vị trí thứ num_digits của phần thập phân; ROUND(123.456,2) - 123.46 ROUND(123.456,1)-123.5 ROUND(123.456,0)-123 ROUND(123.

  pdf12p yesno123 16-09-2011 70 19   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trog nhóm phạm trù phân bậc gồm 5 chương, trình bày về một số kiến thức chuẩn bị, phân lớp các hàm tử monoidal và ứng dụng, nhóm phạm trù chặt chẽ và mở rộng nhóm kiểu môđun chéo, nhóm phạm trù phân bậc chặt chẽ và mở rộng nhóm đẳng biến, Ann phạm trù chặt chẽ và mở rộng kiểu E hệ chính quy.

  pdf52p madmad123456 25-06-2014 76 15   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc do Phạm Thị Cúc thực hiện nhằm xác định kiểu của một hàm tử monoidal giữa hai nhóm phạm trù và lý thuyết cản trở của một hàm tử, từ đó đưa ra định lý phân lớp chính xác cho phạm trù các nhóm phạm trù,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p talata_8 27-01-2015 60 11   Download

 • Toán cao cấp A1, A2, A3, là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính và tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là cấu trúc đại số và đại số tuyến tính. Giáo trình được trình bày theo cách thích hợp đối với người tự học, đặc biệt là tài liệu phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo học tập.

  pdf126p huemanvdoc 20-11-2009 5895 2430   Download

 • Hàm CORREL() Trả về hệ số tương quan của hai mảng array1 và array2. Thường được dùng để xác định mối quan hệ của hai đặc tính.

  doc18p vudung75 20-04-2011 646 70   Download

 • khái niệm phạm trù monoidal hay tensor phạm trù được đề xuất bởi S.mac lane, j.benabou vào năm 1963. Mỗi phạm trù monoidal là một tựa vị nhóm, trong đó tập nền C được thay thế bởi một phạm trù và phép toán nhân m:CxC -C được thay thế bởi một hàm tử

  pdf114p tangtocmuathi 23-05-2013 86 17   Download

 • Để nghiên cứu dáng điệu nghiệm của phương trình vi phân trong không gian Hilbert chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ toán học, trong bản luận văn này tác giả sử dụng hai phương pháp cơ bản là phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm.

  pdf61p change13 07-07-2016 92 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Các nhóm đồng phôi Tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp gồm có 3 chương. Trong đó, chương 1 - Không gian Tôpô; chương 2 - Các nhóm đồng phôi Tôpô; chương 3 - Tôpô tích nửa - hình hộp.

  pdf76p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 36 8   Download

 • ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương). CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance. COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử. EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất ...

  pdf5p yesno123 16-09-2011 67 6   Download

 • Luận văn trình bày định nghĩa tổng quát về không gian phân thớ, nhát cắt, họ hàm dán, định lý dán và bài toán mô tả lớp đẳng cấu tầm thường địa phương, trong đó định lý dán cho phép ta xây dựng một không gian phân thớ trên đáy B nào đó bằng cách "dán" các phân thớ tầm thường; trình bày định nghĩa phân thớ vectơ, nhóm cấu trúc vectơ GL(n, K), nhát cắt, các phép toán trên phân thớ vectơ, phân thớ phức, phân thớ con, phân thớ liên kết với đa tạp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p dangthingocthuy96 07-01-2017 49 4   Download

 • Luận văn hệ thống hóa các kiến thức cơ bản trong chương trình thạc sĩ như: hình học Rieman, lý thuyết liên thông, nhóm Lie và đại số Lie, K – lý thuyết, K – hàm tử; sử dụng chúng một cách hiệu quả, đặc biệt là phương pháp K – hàm tử nhằm tính K – nhóm của các không gian có độ cong hằng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p dangthingocthuy96 09-01-2017 30 1   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu file hệ thống tất cả các công thức Toán cấp 3 (lớp 10, 11, 12). File PDF gồm 23 trang gồm tất cả các công thức, quy tắc, cách giải phân theo từng nhóm như: bất đẳng thức, công thức lượng giác, phương trình lượng giác, phương pháp tọa độ, nguyên hàm, tích phân, số phức,...

  pdf23p cuonglsf 18-08-2014 1954 562   Download

 • Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ... Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học. Đại số giảng dạy trong trường phổ thông chủ yếu liên quan đến các phép tính trên số thực, các hàm số, phương trình và đồ thị sơ cấp. Các nhà toán học gọi môn này...

  pdf7p phungnhi2011 19-03-2010 351 145   Download

 • Vũ Gia Tê. Giải tích 2 (Toán cao cấp A3) là học phần tiếp theo các học phần Giải tích 1, Đại số ( Toán cao cấp A1, A2 ) dành cho sinh viên năm thứ nhất thuộc các nhóm ngành khối kỹ thuật. Giáo trình này dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học với hình thức đào tạo từ xa. Biên soạn: Ts. Vũ Gia Tê. Giải tích 2 (Toán cao cấp A3) là học phần tiếp theo các học phần Giải tích 1, Đại số ( Toán cao cấp A1, A2 ) dành cho...

  pdf0p phuctran399 04-11-2010 404 145   Download

 • Khái niệm hàm hai biến hay n biến, n ≥ 3, khá trừu tượng đối với các tân sinh viên. Nếu chỉ bằng phương pháp thuyết trình, giảng viên trình bày tuần tự khái niệm, định nghĩa, các công thức thì rõ ràng sinh viên sẽ tiếp thu một cách thụ động, kém hiệu quả. Chúng ta có thể tổ chức theo nhóm hoặc bằng sự trợ giúp của công nghệ thông tin ôn tập lại khái niệm hàm một biến.

  ppt239p cuonglnbg 07-12-2009 409 144   Download

 • 1.Về kiến thức: -Nắm vững TXĐ của hàm số lượng giác và các bước vẽ đồ thị hàm số y = cotx ;sự biến thiên của đồ thị hàm số 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên,(ch ý cch tìm TXĐ của hàm số LG,và vẽ hình) 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài- thảo luận theo nhóm

  doc7p minhngananh 17-10-2010 302 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhóm hàm toán học
p_strCode=nhomhamtoanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2