intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhu cầu về nhân lực

Xem 1-20 trên 1101 kết quả Nhu cầu về nhân lực
 • Nhân lực y tế luôn được coi là một thành phần rất quan trọng của hệ thống y tế và là yếu tố chính đảm bảo tính hiệu quả và chất luợng của dịch vụ y tế. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ y tế (CBYT) cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc dự báo nhu cầu nhân lực y tế là rất cần thiết, do đó chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm nghiên cứu ước tính nhu cầu nhân lực y tế tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

  pdf9p sieunhansoibac6 21-04-2018 21 0   Download

 • Trong chương 2 Hoạch định nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, phối hợp chiến lược kinh doanh với quản trị, phân tích hiện trạng quản trị, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, phân tích quan hệ cung cầu, khả năng điều chỉnh hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

  pdf13p fast_12 24-06-2014 242 67   Download

 • Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam: Phần 2 phân tích nhân lực các khối các lĩnh vực du lịch mới và đang nổi, phân tích nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về du lịch, phân tích về giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch, kết luận và kiến nghị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang hoạt động trong ngành du lịch.

  pdf33p taobien 30-05-2014 119 23   Download

 • Nội dung của ebook phân tích nguồn nhân lực của khối cơ sở lưu trú; phân tích nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour; phân tích nguồn nhân lực của khối các lĩnh vực du lịch mới và đang nổi; nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về du lịch; giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch.

  pdf56p nguathienthan3 02-03-2020 25 3   Download

 • Bài viết là trình bày khái quát kết quả cuộc khảo sát về tình hình nguồn nhân lực kế toán công cùng các yêu cầu khác đối với nguồn nhân lực này trên giới hạn phạm vi tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p quaymax4 05-09-2018 19 2   Download

 • Chương 3 Hoạch định nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm, các bước hoạch định nhân lực, các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực, phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực.

  pdf10p tichtutite 18-06-2014 105 17   Download

 • Nội dung bài viết với mục tiêu xác định số lượng cơ cấu và trình độ cán bộ y tế dự phòng tỉnh Cà Mau năm 2012 và xác định nhu cầu về số lượng và trình độ cán bộ y tế dự phòng tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf6p hanh_hoa96 04-12-2018 61 4   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho hiệu quả công việc của tổ chức. Mục tiêu : Ước tính về trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Lựu chọn các giải pháp cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức.

  ppt19p can_loc 29-07-2012 647 107   Download

 • Báo cáo môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động trình bày bản chất quản trị nguồn nhân lực quốc tế, nhu cầu về nhân viên quản trị quốc tế, lựa chọn và tuyển dụng, huấn luyện và phát triển, đánh giá điều hành và trả lương, giữ việc và thay việc.

  pdf47p nluu9184 10-05-2014 208 45   Download

 • Khoá luận sẽ đi sâu phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực từ năm 2011 đến năm 2013 thông qua cơ cấu, nội bộ chỉ tiêu về nhân quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn này. Qua đó, đánh giá tổng quát tình hinh hoạt động quản trị và phân bổ nguồn lực của công ty.

  pdf78p luimotbuoc_5 02-12-2016 138 37   Download

 • Thực trạng nguồn nhân lực du lịch thành phố Đà Nẵng hiện nay chưa có tính chuyên nghiệp cao, thiếu lao động có tay nghề, yếu về trình độ quản lý... là một trong những rào cản cơ bản đối với quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng. Thêm vào đó, yêu cầu về nhân lực trong ngành Du lịch ngày càng cao, đặc biệt về yêu cầu chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ quản lý, ngoại ngữ, cũng như cơ cấu lao động hợp lý. Thực tế đòi hỏi ngành Du lịch Đà Nẵng phải có chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chung của chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam.

  pdf5p lalala04 25-11-2015 136 34   Download

 • Một căn bệnh cốt tử trong nền Giáo dục và Đạo tạo (GD-ĐT) của ta hiện nay là sự cách biệt quá lớn giữa đào tạo và sử dụng, giữa cung và cầu về nhân lực, hay nói cách khác là kết quả GD-ĐT chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường. Đây là căn bệnh đã được nói đến từ nhiều năm qua, từ ngày Đảng và Nhà nước bắt đầu đề cập đến chủ trương xã hội hóa giáo dục, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa được khắc phục, nếu không nói là có xu hướng...

  pdf70p muathi2013 12-05-2013 94 33   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực mà tổ chức hiện có. Tham khảo tài liệu "Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc7p trannguyenthanhlong 29-10-2015 378 21   Download

 • Nội dung chính bài 4 Hoạch định nguồn nhân lực trong Quản trị nhân lực trình bày về: khái niệm và vai trò, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, phương pháp hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự đoán, xác định nhu cầu về nhân sự, đề ra các chính sách và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho Doanh nghiệp có đủ số lượng nhân sự cùng các kỹ năng, phẩm chất cần thiết phù hợp với từng giai đoạn hoạt động và đem lại hiệu quả cao cho Tổ chức.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 89 17   Download

 • Nhu cầu về thành tựu (Needs for Achievement): Hướng tới kết quả vượt trội, đạt được những chuẩn mực, nỗ lực để thành công. Trách nhiệm cá nhân, thông tin phản hồi, rủi ro vừa phải. Nhu cầu về quyền lực (Needs for power).

  ppt12p ktouch_12 25-06-2013 112 8   Download

 • Bài viết phân tích về nguồn nhân lực của Việt Nam cũng như tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nguồn nhân lực. Trên cơ sở ấy đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của nước ta sau khủng hoảng như các giải pháp liên quan đến việc tăng cường các hoạt động dự báo về cung - cầu nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động của các công ty cung ứng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và xây dựng các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp.

  pdf8p doibatcong123 10-05-2016 62 4   Download

 • Nghiên cứu phân tích so sánh cung - cầu nhân lực xã hội học, qua đó thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doibatcong123 10-05-2016 40 4   Download

 • Bài viết đề cập một số khái niệm, nội dung và vai trò của công tác dự báo nhu cầu đào tạo, một số hạn chế đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu mà các trường đại học cần phải thực hiện.

  pdf5p danhvi10 21-11-2018 49 4   Download

 • Bài viểt Ước tính nhu cầu về nhân lực y tế tại một số tỉnh Miền Trung và tây nguyên giai đoạn 2015-2020 trình bày: Nhân lực y tế luôn được coi là một thành phần rất quan trọng của hệ thống y tế và là yếu tố chính đảm bảo tính hiệu quả và chất luợng của dịch vụ y tế. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ y tế (CBYT) cả về số lượng lẫn chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lauchiquay 21-04-2018 35 2   Download

 • Bài viết này đề cập đến thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

  pdf5p kequaidan8 02-11-2020 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu về nhân lực
p_strCode=nhucauvenhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2