intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung của bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 221 kết quả Nội dung của bảo hiểm xã hội
 • 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội a. Sơ lược lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người thông qua lao động để nuôi sống bản thân mình. Song không phải lúc nào lao động cũng tạo ra của cải vật chất tạo ra thu nhập để phục vụ cho con người.

  pdf23p akvevn 29-05-2011 345 106   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.

  doc41p minhhuy 14-03-2009 250 70   Download

 • Tham khảo "Luận văn: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam" gồm 3 chương để nắm bắt nội dung chính. Chương 1 Lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam. Chương 3 Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam.

  doc81p chinhdt 31-03-2010 266 76   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội trình bày sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội; khái niệm, đặc trưng, tính chất của bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thương mại, chức năng, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội, hình thức và nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội.

  pdf22p qlngoc 14-05-2014 205 24   Download

 • Tài liệu "Những vấn đề cơ bản về Bảo hiểm xã hội và quỹ Bảo hiểm xã hội" trình bày nội dung sau: Bảo hiểm xã hội trong đời sống người lao động, khái niệm đối tượng và chức năng của Bảo hiểm xã hội, tính chất của Bảo hiểm xã hội, hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội,...

  pdf32p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 91 22   Download

 • Tài liệu Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 tập hợp những thông tư, nghị định, quyết định của Chính phủ, Nhà nước và các ban ngành đoàn thể về nội dung luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn thi hành bộ luật này. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf285p thuytrang_5 01-07-2015 74 13   Download

 • Luận văn "Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam" với các nội dung chính như sau: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam - thực trạng và giải pháp

  doc34p hrm2014 28-11-2017 71 13   Download

 • Tài liệu trình bày các nội dung sau: bảo hiểm xã hội và sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xã hội, những nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội, quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, mối quan hệ giữa bảo hiểm xã hội với chính sách xã hội và chính sách kinh tế.

  pdf28p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 53 11   Download

 • Nội dung về bảo hiểm xã hội đã được quy định trong Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm vật chất, góp phần ổn định đời sống cho những người tham gia bảo hiểm xã hội bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động hoặc chết. Các đối tượng sau đây phải áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định; quy định các chế độ bảo hiểm xã hội...

  doc17p thanhdongkd 11-10-2019 12 0   Download

 • Tài liệu trình bày các nội dung sau: sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm xã hội, bản chất và chức năng của bảo hiểm xã hội, quan điểm về bảo hiểm xã hội, đối tượng và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Các chế độ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, công tác thu bảo hiểm xã hội.

  pdf26p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 194 53   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh - thực trạng và giải pháp" gồm các nội dung chính là: Một số vấn đề về bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta, tình hình thực hiện chính sách BHXH trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta,...

  doc119p hrm2014 24-11-2017 85 20   Download

 • Luận văn "Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay" với các nội dung chính như sau: Một số vấn đề chung về bảo hiểm xã hội, tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội của Việt Nam và Singapore, một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

  doc66p hrm2014 28-11-2017 67 17   Download

 • Bảo hiểm nói chung hay Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm thương mại nói riêng đều mang lại nhưng lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực. Trước hết bảo hiểm góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước tổn thất do rủi ro gây ra, đề phòng và hạn chế tổn thất gúp cho cuộc sống con người an toàn hơn, xã hội trật tự hơn giảm bớt nỗi lo cho mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, góp phần ổn định chi tiêu của ngân ngân sách...

  pdf84p nokia_12 07-05-2013 81 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực nói chung cũng như đối với hệ thống công ty bảo hiểm nói riêng; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành trong thời gian tiếp theo.

  pdf12p praishy4 14-03-2019 48 10   Download

 • Bảo Hiểm xã hội (BHXH) lμ một trong những chính sách xã hội của tất cả các nớc trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toμn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận đợc sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngμy đầu mới thμnh lập. Cho đến nay đã hình thμnh 61 cơ quan BHXH ở 61 tỉnh thμnh trong cả nớc, phạm vi hoạt động của BHXH Việt Nam ngμy cμng đợc mở rộng, đem lại lợi ích không nhỏ cho an toμn xã hội của đất nớc nói chung vμ cho ngời lao động nói riêng....

  pdf95p bonsai89 28-12-2011 45 7   Download

 • Bài giảng "Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội 2014" thông tin đến các bạn với các nội dung mục tiêu đặt ra khi xây dựng luật Bảo hiểm xã hội 2014; kết cấu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; điểm mới của luật liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; điểm mới của luật liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động; một số nội dung nhằm tăng cường tính tuân thủ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

  ppt23p nguaconbaynhay8 13-10-2020 2 0   Download

 • Tài liệu "Bảo hiểm xã hội" giới thiệu đến với các bạn 1 số kiến thức về những quy định mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc, những nguyên tắc cơ bản của BHXH, trách nhiệm của tổ chức BHXH,...Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf43p quochung 20-07-2009 2520 738   Download

 • Nghị định số: 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc19p dkl241 23-04-2011 502 198   Download

 • Dưới đây là tài liệu "Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện". Tài liệu trình bày các đối tượng áp dụng loại bảo hiểm này, các chế độ BHXH tự nguyện, quỹ BHXH tự nguyện và các điều khoản thi hành.

  pdf14p tuongvan 20-07-2009 771 170   Download

 • "Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội - Đề tài: Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam" với kết cấu gồm 3 phần như sau: cơ sở lý luận chung về BHXH tự nguyện, thực trạng tình hình tham gia BHXH tự nguyện tại Việt Nam, giải pháp cho việc triển khai BHXH tại Việt Nam nhằm khắc phục khó khăn gặp phải. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của chuyên đề.

  doc26p awindhy 25-03-2013 636 142   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung của bảo hiểm xã hội
p_strCode=noidungcuabaohiemxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2