intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung Giáo dục công dân lớp 12

Xem 1-20 trên 35 kết quả Nội dung Giáo dục công dân lớp 12
 • Tài liệu gồm 320 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án kèm theo) về môn Giáo dục công dân lớp 12. Các câu hỏi xoay quanh các bài học trong chương trình chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf49p hpnguyen10 11-05-2018 72 11   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 20 bài, giáo án "Giáo dục công dân 12" cung cấp cho các bạn những mục tiêu, hoạt động dạy và học, các kiến thức, nội dung chính của 20 bài học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc127p hoangthithuong12a4 05-09-2015 150 29   Download

 • Tài liệu Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 12: Phần 2 do Hồ Thanh Diện và Nguyễn Văn Cát biên soạn bám sát nội dung Tài liệu giáo khoa Giáo dục công dân lớp 12 theo chương trình Trung học phổ thông. Mỗi tiết đều chỉ rõ về mục tiêu về kiến thức, kỹ năng các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

  pdf79p cocacola_01 04-12-2015 113 19   Download

 • Nội dung của bài giảng tìm hiểu quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân; quyền học tập của công dân; quyền sáng tạo của công dân.

  ppt16p vutaicung 06-03-2020 50 2   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 1: Pháp luật và đời sống thông tin về khái niệm và đặc trưng của pháp luật; bản chất của pháp luật; vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt18p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 3) tìm hiểu về vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt13p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 3 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 4: Quyền của công dân trong một số lĩnh vực đời sống xã hội trình bày bình đẳng trong lao động, nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động; trách nhiệm của nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động.

  ppt40p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 6 0   Download

 • Bài giảng "Giáo dục công dân 12 – Bài 3: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội" cung cấp các kiến thức về bình đẳng trong lao động, bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt17p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 7 0   Download

 • Bài giảng "Giáo dục công dân 12 – Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo (Tiết 1)" tìm hiểu bình đẳng giữa các dân tộc; nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

  ppt30p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 7 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Tiết 3) tìm hiểu về quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt20p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 8 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước tìm hiểu vai trò của pháp luật trong lĩnh vực xã hội, quốc phòng an ninh xã hội, nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.

  ppt32p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 2) tìm hiểu về nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt24p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 12 0   Download

 • Bộ sưu tập những giáo án bài: Công dân với các quyền dân chủ của bộ môn Giáo dục công dân lớp 12 được biên soạn theo kết cấu trong sách giáo khoa. Những giáo án trong bộ sưu tập giúp cho giáo viên có thêm nguồn tư liệu để tham khảo và biên soạn giáo án tốt hơn, qua đó giáo dục cho học sinh biết khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. Ngoài ra biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

  doc30p baobong2222 01-04-2014 846 138   Download

 • Với những giáo án được biên soạn kĩ lưỡng về nội dung và hình thức trong bộ sưu tập quý vị có thể tham khảo. Thông qua môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống các em bổ sung kiến thức về khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực. Thấy được trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo cho công dân trong việc thực hiện quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực trong cuộc sống.

  doc31p baobong2222 01-04-2014 946 120   Download

 • Bộ sưu tập giáo án Giáo dục công dân 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước là tài liệu tham khảo khá hay và hữu ích cho các bạn. Chúng tôi sưu tầm những giáo án được biên soạn rõ ràng, nội dung đầy đủ giúp cho các em hệ thống lại kiến thức về bộ môn mà mình đang học đặc biệt là môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 8 như: vai trò của pháp luật đối sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội...

  doc27p baobong2222 01-04-2014 1132 200   Download

 • Nhằm nâng cao chất lượng tài liệu chúng tôi đã sưu tầm những bài giảng về môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ. Qua đó chúng ta thấy được mục tiêu của những giáo án môn Giáo dục công dân lớp 12 nói chung và bài học: Công dân với các quyền dân chủ nói riêng các em biết ý nghĩa, nội dung và cách thức thực hiện một số quyền dân chủ của công dân như: quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo...

  ppt45p minhkieu4444 03-04-2014 1035 148   Download

 • Bộ giáo án môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 5 cho chúng ta đã biết được quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Tổng hợp bài soạn giáo án được soạn thảo theo từng phần, dễ hiểu, dễ tiếp thu giúp cho các em hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Ngoài ra còn biết phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

  doc20p baobong2222 01-04-2014 737 84   Download

 • Lý thuyết (Hệ thống hoá nội dung các bài học) Tr¸ch Chủ Tên chủ đề đề c«ng d©n 12 Sèng vµ lµm - ThÕ nµo lµ Gióp viÖc ho¹ch cã kÕ sèng vµ lµm chóng viÖc ho¹ch? cã kÕ chñ - Ph¶i sèng ta vµ lµm viÖc ®éng cã kÕ Khái niệm Ý nghÜa nhiÖm

  pdf8p abcdef_28 09-09-2011 67 9   Download

 • Thông qua những bài giảng: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước của môn Giáo dục công dân lớp 12. Với những bài giảng được thiết kế trên những slide sinh động, hấp đẫn giúp cho giáo viên truyền đạt kiến thức tới học sinh dễ dàng với những vấn đề của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Ngoài ra trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

  ppt27p baobong2222 01-04-2014 897 139   Download

 • Qua bộ sưu tập bài giảng môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 2: Thực hiện pháp luật được biên soạn hay nội dung bám sát chương trình học. Thông qua những bài soạn giáo án được chọn lọc rất kĩ về nội dung giúp cho quý thầy cô hệ thống lại kiến thức cho học sinh về khái niệm pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật. Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp lứa tuổi. Ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật...

  ppt29p baobong2222 01-04-2014 921 125   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung Giáo dục công dân lớp 12
p_strCode=noidunggiaoduccongdanlop12

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2