intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung quyền dân sự

Xem 1-20 trên 1087 kết quả Nội dung quyền dân sự
 • Phần 1 của Tài liệu Khảo luận thứ hai về chính quyền Chính quyền dân sự trình bày các nội dung của 8 chương đầu gồm: Về trạng thái tự nhiên, về trạng thái chiến tranh, về tình trạng nô lệ, về sở hữu, về quyền lực gia trưởng, về xã hội chính trị và xã hội dân sự, về sự khởi đầu của xã hội chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf167p tsmttc_002 03-06-2015 242 60   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Khảo luận thứ hai về chính quyền Chính quyền dân sự, phần 2 trình bày các nội dung: Về mục đích của xã hội chính trị và của chính quyền, về các hình thức của cộng đồng quốc gia, về phạm vi của cơ quan quyền lực lập pháp, về cơ quan lập pháp hành pháp và quyền liên hiệp của cộng đồng quốc gia, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p tsmttc_002 03-06-2015 178 56   Download

 • 1. Khái niệm và đặc điểm của sở hữu; 2. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu; 3. Khái niệm và đặc điểm của quyền chiếm hữu; 4. Khái niệm và đặc điểm của quyền sử dụng; 5. Khái nịêm và đặc điểm của quyền định đoạt;

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 413 53   Download

 • Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị viết tắt là ICCPR, được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1966, là điều ước quốc tế quan trọng nhất bảo vệ và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị của mọi cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Xin giới thiệu đến bạn đọc Tài liệu “Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” sau đây. Nội dung Tài liệu được cấu trúc thành 3 chương. Trong phần 1 này sẽ trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: Lịch sử hình thành và những nội dung cơ bản của ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf224p nganga_00 28-08-2015 106 19   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị" dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

  doc42p vuive78 08-12-2015 55 1   Download

 • Bài viết nêu quan điểm và xác định vai trò của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013; nêu và phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Trong đó tập trung phân tích một số quy định chủ yếu của hai Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền dân sự; đồng thời nêu một số ý kiến về vấn đề bảo đảm thực thi pháp luật về các quyền đó.

  pdf14p vimariecurie2711 01-08-2019 29 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thảo luận vấn đề 6: nội dung quyền sở hữu những câu hỏi', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p xedapcam 05-05-2010 128 45   Download

 • 1. Nêu các đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự. Cho ví dụ ở mỗi đặc điểm. 2. So sánh quan hệ pháp luật dân sự với quan hệ pháp luật hành chính, hình sự (chủ thể, khách thể, nội dung). 3. Nêu các khách thể của quan hệ pháp luật dân sự. Mỗi khách thể cho 3 ví dụ. 4. Phân biệt giữa quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Cho ví dụ.

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 1189 225   Download

 • Hợp đồng dân sự là gì ? Phân tích chủ đề , hình thức, nội dung ký kết hợp đồng dân sự Trả lời + Hợp đồng dân sự : là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự mua, bán, thuê, mượn, tặng, cho, làm một việc hoặc không làm một việc, hay các thỏa thuận khác nhau mà trong đó có một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng....

  doc7p nttungcntt 19-09-2011 439 192   Download

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1 trình bày các nội dung: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người, các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế.

  pdf117p hoa_loaken91 29-05-2014 346 83   Download

 • 1. I. Thực hiện NVDS 2. 1. Khái niệm - Thực hiện NVDS là việc người có nghĩa vụ phải làm hoặc không được làm một công việc theo một thời hạn nhất định đã được xác định trong nội dung NVDS qua đó thỏa mãn quyền dân sự tương ứng của phía bên kia. 1. 2. Nguyên tắc thực hiện NVDS Quy định tại Đ283 BLDS. Nguyên tắc thực hiện NVDS là khi thực hiện NVDS phải tuân thủ các tiêu chí sau: + Trung thực + Tinh thần hợp tác + Đúng cam kết + Không trái pháp luật +...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 98 20   Download

 • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quyền xem xét lại các quyết định của chính mình, đây là một dạng cánh tay nối dài cho tình trạng xét xử không có điểm dừng và là thách thức lớn đối với niềm tin của người dân vào công lý và lẽ công bằng…

  doc2p hoanghue22 08-04-2011 110 17   Download

 • Tài liệu trình bày nội dung chi tiết về 9 công ước căn bản về quyền con người, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Công ước quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966; Công ước quốc tế về xóa bỏ phân biệt chủng tộc, 1965;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc306p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 70 11   Download

 • Bài viết Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004. Hoàn thiện khái niệm, làm rõ bản chất, ý nghĩa và cơ sở của quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Xác định nội dung quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Đánh giá thực trạng và thực tiễn thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 về quyền tự định đoạt của đương sự tại các Tòa án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p lauchiquay 19-04-2018 35 1   Download

 • "Bài giảng Luật Dân sự 1 - Bài 4: Tài sản và quyền sở hữu" trình bày được các loại tài sản, các đặc điểm pháp lý của các loại tài sản; khái niệm, nội dung quyền sở hữu; trình bày được các căn cứ phát sinh và căn cứ chấm dứt quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; phương thức bảo vệ quyền sở hữu.

  pdf19p kethamoi11 24-03-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Luật tố tụng dân sự gồm 5 chương, bao gồm các nội dung: Trình bày các ấn đề về khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự, chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, án phí, lệ phí trong tố tụng dân sự, chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự, thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân.

  pdf21p hoa_cuc91 27-06-2014 858 202   Download

 • Trong quan hệ dân sự bên cạnh các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân là một trong hai đối tượng điều chỉnh chủ yếu của pháp luật dân sự và là một loại quan hệ mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn, phản ánh sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Một quan hệ pháp luật dân sự nói chung gồm ba yếu tố: chủ thể, khách thể và nội dung. Trong đó nội dung là yếu tố cơ bản nhất để phân loại quan hệ đó là quan hệ nhân thân hay tài sản....

  doc9p ninhtung_document 16-05-2011 588 104   Download

 • Nối tiếp quyển 1, quyển 2 của giáo trình "Luật Dân sự Việt Nam" tiếp tục trình bày những điểm cơ bản của Luật Dân sự qua 5 chương (từ chương 6 đến chương 11). Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 6 đến chương 8 với các nội dung: các hợp đồng dân sự thông dụng, nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự và thừa kế.

  pdf198p kloi1122 27-10-2017 452 82   Download

 • Phần 1 của giáo trình trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: khái niệm chung về luật Dân sự Việt Nam, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam, nguồn của Luật Dân sự Việt Nam, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Dân sự Việt Nam, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, khái niệm chung về quan hệ pháp luật dân sự, cá nhân - chủ thể của Luật Dân sự, pháp nhân - chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự và các loại chủ thể khác của quan hệ pháp luật Dân sự.

  pdf165p kloi1122 24-10-2017 628 77   Download

 • Nội dung của Bài giảng Luật dân sự 1 được trình bày như sau: Khái quát về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, quyền thừa kế,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 350 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung quyền dân sự
p_strCode=noidungquyendansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2