Nông thôn quảng ngãi

Xem 1-20 trên 55 kết quả Nông thôn quảng ngãi
 • Nhằm giúp nông dân tăng tăng thu nhập và giảm nghèo từ chương trình chăn nuôi, việc thiết lập một hệ thống thú y tại các cấp thôn và xã là điều rất quan trọng. Tại Tỉnh Quảng Ngãi, các trạm thú y chỉ có tại vùng đồng bằng.

  pdf17p minhnguyen 17-06-2009 205 44   Download

 • Chương trình phát triển nông thôn Quãng Ngãi (RUDEP)do chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam hợp tác, mục đích nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản để tạo thu nhập cho các hộ nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung chính đề cập tới những tiềm năng nuôi trồng thủy sản tại tinh Quãng Ngãi, những đề xuất, kiến nghị để phát huy nguồn lực tại đây.

  pdf16p hoangly 24-06-2009 161 14   Download

 • Công ty URS Australia(URS) đã chuẩn bị kế hoạch trên nhằm sử dụng cho Chương trình phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi của AusAID theo sự chăm sóc và sự tỉ mỉ của chuyên gia tư vấn.Báo cáo dựa trên những thực tế đã được ghi nhân và tiêu chuẩn vào thờI điểm viết.Báo cáo trên không dựa vào những khuyến cáo chuyên môn mà theo phạm vi công việc và mục đích được khái quát trong Tài liệu Thiết kế của Chương trình....

  pdf24p thanhtruc 12-06-2009 178 43   Download

 • Phối hợp với Chính quyền tỉnh đưa ra các cơ chế thí điểm tại các xã RUDEP nhằm thúc đẩy các đơn vị cung cấp dịch vụ công và tư (về kỹ thuật, thương mại, tiếp thị và tài chính) hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của người dân đã được trao quyền để có thể đưa đến hiệu quả là cải thiện sinh kế và thu nhập.

  pdf33p minhnguyen 17-06-2009 162 15   Download

 • việc áp dụng công nghệ vỗ béo bò sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho nông dân nghèo, lợi tức thu hoạch cao, chu kì ngắn, mức độ rủi ro tương đối thấp. Nói cách khác, đây là hoạt động cần tập trung vốn và đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà nhiều người dân nghèo không thể có sẵn, ví dụ như kế hoạch sử dụng vốn, chọn khẩu phần ăn cho bò, chọn bò, quản lý tiêu thụ.

  pdf55p anhtuyet 10-06-2009 215 64   Download

 • Chương trình Phát triển nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) bắt đầu thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2002 do AusAID tài trợ đã hỗ trợ; Năm 2005, Quy trình GĐLNCSTG được RUDEP khởi xướng và đưa vào thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi, bước đầu chọn 02 xã thực hiện thí điểm. Năm 2006, Quy trình được mở rộng thực hiện ở 13 xã thuộc 08 huyện của tỉnh Quảng Ngãi

  pdf37p tam_xuan 06-03-2012 31 4   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp có 69.4% dân số sống tập trung ở khu vực nông thôn và chiếm gần 20% tổng thu nhập quốc dân (Tổng cục thống kê năm 2011) . Cho nên có thể nói rằng nông nghiệp nước ta vẫn luôn là mặt trận hàng đầu, có tầm quan trọng chiến lược. Ổn định sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

  doc112p thaothanh125 02-03-2013 113 61   Download

 • Kinh tế tư nhân, tiểu chủ đang có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành, nghề ở nông thôn và thành thị, có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của kinh tế tư nhân và tiểu chủ cần được khuyến khích

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 37 14   Download

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế chính trị trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, để đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế chính trị trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p cogacoga 27-02-2017 25 14   Download

 • Chương trình phát triển nông thôn Quảng (RUDEP) bắt đầu vào năm 2002 do AusAID tài trợ; Năm 2005, đất lâm nghiệp có sự tham gia aloocation giao thức khởi xướng bởi dự án có được thí điểm tại 2 xã. Trong năm 2006, giao thức đã được áp dụng trong 13 comunes của 8 huyện của tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf37p xau_la 09-02-2012 20 5   Download

 • Bài viết đề cập khả năng sáng tạo của học sinh (HS) lớp 5 ở một số trường tiểu học tại tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy: Dựa vào 7 mức của khả năng sáng tạo theo phân loại của test TST-H, khả năng sáng tạo của HS lớp 5 ở một số trường tiểu học tại tỉnh Quảng Ngãi đạt mức B (thấp) và chênh lệch theo hướng thấp hơn so với chuẩn của test TST-H. Giữa HS nam và nữ không có sự khác biệt rõ rệt về khả năng sáng tạo và đều đạt loại B (thấp).

  pdf9p nganga_02 09-09-2015 17 5   Download

 • Quảng Ngãi là một trong những tỉnh ở miền Trung có tiềm năng đáng kể về các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định hệ thống thông tin thị trường vùng nông thôn miền Núi tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp các hộ gia đình nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện sinh kế của họ. 450 nông hộ ở 15 xã khác nhau cùng với 16 thương lái ở 6 huyện miền núi, và 35 chuyên gia được điều tra....

  pdf11p sunshine_10 25-07-2013 27 3   Download

 • Quyết định 47/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf12p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 23 2   Download

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế chính trị trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, để đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế chính trị trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p cogacoga 27-02-2017 12 1   Download

 • Nội dung bài viết nêu lên việc trình bày một số đề xuất về giải pháp cấp nước nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện BĐKH. Các giải pháp cấp nước sạch nông thôn trong điều kiện BĐKH và phù hợp với giai đoạn xây dựng nông thôn mới là cơ sở quan trọng trong quản lý, đầu tư về cấp nước sinh hoạt nông thôn.

  pdf8p thihuynh3006 16-03-2018 1 1   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của học vấn đến sự tham gia và quyền ra quyết định của phụ nữ nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong thiết chế gia đình: Qua nghiên cứu 3 xã tại tỉnh Quảng Ngãi" tập trung phân tích ảnh hưởng của học vấn đến sự tham gia và quyền ra quyết định của phụ nữ nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong thiết chế gia đình ở một số công việc trong gia đình hiện nay.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 23 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi một số nội dung điều 1 nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của hđnd tỉnh về việc thông qua đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 4 0   Download

 • Luận văn trình bày các nội dung chính như: cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp nông thôn, phân tích thực trạng phát triển công nghiệp nông thông tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, giải pháp phát triển công nghiệp nông thông tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf13p six_12 15-03-2014 43 16   Download

 • Quảng Ngãi có số lượng bò lớn thứ năm sau Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định và Gia Lai (gần 245 ngàn con năm 2006) và sản lượng thịt bò đứng thứ hai sau Bình Định (7900 tấn năm 2006) của cả nước (TCTK, 2007). Thu nhập từ chăn nuôi bò chiếm 21% tổng thu trong nông nghiệp của tỉnh (UBND QN, 2007). Trong khi đó, những nơi chăn nuôi bò thâm canh nguồn thu nhập chiếm đến 70% tổng thu của gia đình (RUDEP, 2005).

  pdf8p muakhuya 16-07-2012 35 11   Download

Đồng bộ tài khoản