Northern blot

Xem 1-20 trên 22 kết quả Northern blot
 • Là hiện tượng sau khi hai mạch của phân tử DNA tách rời nhau dưới tác động của nhiệt độ nóng chảy, sẽ kết hợp lại với nhau ở điều kiện nhiệt độ được làm giảm từ từ, kết hợp với điều kiện thí nghiệm thích hợp. Sự bắt cặp trở lại sẽ không xảy ra nếu nhiệt độ phản ứng hạ xuống đột ngột.

  ppt24p tulip_12 14-01-2013 285 118   Download

 • Các bước cơ bản và phương pháp tách chiết nucleic acid. Các bước tách chiết DNA, RNA, mRNA So sánh tách chiết DNA/ RNA/ mRNA So sánh tách chiết DNA từ thực vật, động vật và vi khuẩn.

  ppt35p tulip_12 14-01-2013 211 88   Download

 • Giúp xác định vị trí của gen trên NST, cho phép kết luận về bản chất của gen. Có ý nghĩa trong việc tìm hiểu những chức năng cấu trúc của gen cũng như các dòng gen.

  ppt28p tulip_12 14-01-2013 189 64   Download

 • PCR là chữ viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi trùng hợp - phản ứng khuếch đại gen). PCR là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm khuyếch đại một đoạn DNA mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm men. PCR được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học. Phương pháp PCR được Kary Mullis và cộng sự (Mỹ) phát minh năm 1985 và đoạt giải Nobel Hóa học tháng 10/1993 ...

  ppt17p tulip_12 14-01-2013 171 51   Download

 • 1.1. Định nghĩa: Đột biến là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể gọi là thể đột biến. ...

  ppt40p tulip_12 14-01-2013 194 35   Download

 • Lai Northern blot là một kĩ thuật trong đó các kích thước khác nhau của các những phân tử RNA được tách ra trong một gel agarose, giữ cố định vào màng nylon hoặc nitrocellulose, và sau đó lai với một DNA đã được đánh dấu hoặc đầu dò RNA.

  doc16p trungngong_cucvang 22-04-2011 117 34   Download

 • Tạo mẫu dò cho lai phân tử để xác nhận sự hiện diện của yếu tố đặc hiệu của sinh vật đích dựa vào đặc tính bắt cặp bổ sung của acid nucleic.

  ppt18p tulip_12 14-01-2013 109 30   Download

 • Định lượng của các axit nucleic là thường được thực hiện để xác định nồng độ trung bình của DNA hoặc RNA có mặt trong hỗn hợp.

  ppt17p tulip_12 14-01-2013 187 24   Download

 • Gen cấu trúc: là gene mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào. Gen điều hành: là những gene tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của cac gene khác.

  ppt24p tulip_12 14-01-2013 84 21   Download

 • Sự biểu hiện của gen chịu sự kiểm soát của cơ chế điều hòa. Đáp lại các biến đổi của môi trường bên trong và ngoài cơ thể. Thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau và liên quan đến từng giai đoạn phát triển. Gen điều hòa giữ vai trò quan trọng trong việc đóng mở các gen cấu trúc để có biểu hiện tổng hợp protein đúng lúc, đúng nơi theo nhu cầu cụ thể của tế bào

  ppt25p tulip_12 14-01-2013 81 21   Download

 • Mục đích: Tạo ra 2 phân tử sợi đôi giống phân tử ban đầu Sự tổng hợp ADN là cơ sở hình thành NST, đảm bảo cho quá trình phân bào nguyên phân, giảm phân, thụ tinh xảy ra bình thường, thông tin di truyền của loài được ổn định.

  ppt31p tulip_12 14-01-2013 81 16   Download

 • Lac Operon là một operon cảm ứng có chứa các gen mã hóa cho các enzym tham gia vào việc thủy phân và chuyển hóa đường lactose

  ppt22p tulip_12 14-01-2013 71 13   Download

 • Nucleic Acid Hybridization Nucleic acid hybridization is a fundamental principle in molecular biology that takes advantage of the fact that the two complementary strands of nucleic acids bind, or hybridize, to one another with very high specificity. The goal of hybridization is to detect specific nucleic acid (DNA or RNA) sequences in a complex background of other sequences. This technique is used for Southern blotting, Northern blotting, and for screening libraries (see above). Further adaptation of hybridization techniques has led to the development of microarray DNA chips.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 36 5   Download

 • The lipolysis stimulated receptor (LSR) recognizes apo-lipoprotein B/E-containing lipoproteins in the presence of free fattyacids, and is thought tobe involved in the clearance of triglyceride-rich lipoproteins (TRL). The distribution of LSR in mice was studied by Northern blots, quantitative PCR and immunofluorescence. In the adult,LSRmRNA was detectable in all tissues tested except muscle and heart, and was abundant in liver, lung, intestine, kidney, ovaries and testes. During embryogenesis, LSR mRNA was detectable at 7.

  pdf12p awards 05-04-2013 23 3   Download

 • The localization of different classes of alcohol dehydro-genases (ADH) in the brain is of great interest because of their role in both ethanol and retinoic acid metabolism. Conflicting data have been reported in the literature. By Northern blot and enzyme activity analyses only class III ADH has been detected in adult brain specimens, while results from riboprobe in situ hybridization indicate class I as well as class IV ADH expression in different regions of the rat brain.

  pdf11p tumor12 20-04-2013 14 2   Download

 • Transglutaminase (TGase) catalyses the post-translational modification of proteins by transamidation of available glutamine residues. While several TGase genes of fish and arthropods have been cloned and appear to have similar structures to those of mammals, no homologous gene has been found in lower eukaryotes. We have cloned the acellular slime mold Physarum polycephalum TGase cDNA using RT-PCR with degenerated primers, based on the partial amino acid sequence of the purified enzyme. The cDNA contained a 2565-bp ORF encoding a 855-residue polypeptide.

  pdf10p research12 01-06-2013 20 2   Download

 • Manganese lipoxygenase was isolated to homogeneity from the take-all fungus, Gaeumannomyces graminis. The C-terminal amino acids and several internal peptides were sequenced, and the information was used to obtain a cDNA probe by RT/PCR. Screening of a genomic library of G. graminis yielded a full-length clone of the Mn-Lipoxygenase gene. cDNA analysis showed that the gene spanned 2.6 kb and contained one intron (133 bp). Northern blot analyses indicated two transcripts (2.7 and 3.1 kb). The deduced amino-acid sequence of the Mn-Lipoxygenase precursor (618 amino acids, 67.

  pdf8p system191 01-06-2013 13 2   Download

 • Many recent studies have reported that microRNA (miRNA) biogenesis and function are related to the molecular mechanisms of various clinical diseases. Several methods, including northern blotting and DNA chip anal-yses, are capable of assessing miRNA-production patterns in cells. How-ever, the development of repetitive monitoring of the miRNA-production profile in a noninvasive manner is demanded for the application of miRNAs to human medicine.

  pdf10p viettel02 22-02-2013 16 1   Download

 • There are two hatching enzyme homologues in the zebrafish genome: zebrafish hatching enzymeZHE1andZHE2. Northern blot and RT-PCR analysis revealed that ZHE1 was mainly expressed in pre-hatching embryos, whereasZHE2was rarely expressed. This was consistent with the results obtained in an experiment conducted at the protein level, which demonstrated that one kind of hatching enzyme, ZHE1, was able to be purified from the hatching liquid.

  pdf13p vinaphone15 28-02-2013 26 1   Download

 • PSA (prostate-specific antigen), the most useful serum marker for prostate cancer, is encoded by thehKLK3gene and is present in the serumas amixture of several molecular species. This work was performed to identify the hKLK3 transcripts in order to determine how many proteins resembling PSA are synthesized from thehKLK3gene and secreted in blood. Combined Northern blotting, molecular cloninganddatabase searching showed that thehKLK3gene produces at least 15 transcripts ranging in size from 0.7 to 6.1 kb. Polysomal distribution analysis revealed that the transcripts shorter than 3.

  pdf9p tumor12 20-04-2013 31 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản