intTypePromotion=1
ADSENSE

Phẩm chất luật sư

Xem 1-20 trên 487 kết quả Phẩm chất luật sư
 • Một số phẩm chất nghề nghiệp của luật sư Nghiên cứu cho thấy mặc dù những người đảm nhận trách nhiệm là đưa chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến với người dân, nhưng đa số cán bộ làm công tác tuyên truyền có thái độ chưa tích cực, trong đó thành phần xúc cảm - tình cảm có mức điểm thấp nhất.

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 71 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Bài 7: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" để hiểu bản chất và các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật; sự khác biệt giữa lỗi cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp; nâng cao ý thức pháp luật trong vấn đề đấu tranh phòng và chống tội phạm.

  pdf18p kequaidan11 17-04-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Chương 2: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự tính chất khuôn mẫu, bắt buộc mọi chủ thể tuân thủ.

  ppt21p trentroicosao 11-03-2014 319 66   Download

 • Luật sư Nguyễn Văn A của Văn phòng luật sư C thuộc Đoàn luật sư TP.B và một số đối tượng đã tổ chức có thu phí hai Hội nghị tư vấn pháp luật để tuyên truyền về việc kinh doanh qua Internet qua trang web: www.colonyinvest.net vào các ngày 23/9/2007 và ngày 13/10/2007. Sau buổi hội nghị, luật sư A đã viết bài đăng trên báo Phụ nữ với những nội dung không đúng sự thật mang tính chất tuyên truyền, quảng bá khuyến khích người dân tham gia đầu tư vào trang web: www.colonyinvest.net để làm giàu.

  doc6p dkanh_kun 24-04-2017 513 32   Download

 • Cảnh sát là một loại hình nghề nghiệp đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực thi pháp luật; do vậy, người cảnh sát nhân dân (CSND) phải có những phẩm chất tâm lí (PCTL) đáp ứng yêu cầu của nghề. Việc đánh giá của học viên (HV) cảnh sát về một số PCTL của người CSND là vô cùng quan trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các HV đều đánh giá vai trò của các PCTL ở mức độ cần thiết. Đánh giá này có tính khách quan và phù hợp với thực tiễn.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 57 3   Download

 • Sự ra đời Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đã xuất hiện một số quy định gây vướng mắc, bất cập, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và khắc phục.

  pdf7p vistockholm2711 13-12-2019 24 0   Download

 • Luật sư là một nghề chịu nhiều áp lực. Người hành nghề luật sư cần có tri thức, phẩm chất đạo đức và họ độc lập chịu trách nhiệm trước những “sản phẩm tư vấn”, công việc thực hiện theo chỉ định/ ủy quyền của khách hàng. Bài viết tiến hành quản lý công việc của luật sư; quản trị tổ chức hành nghề của luật sư.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 2 0   Download

 • Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam. Bài 4 tóm lược nội dung về hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật. Bài 5 nêu khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý.

  ppt257p vanchinh1206 19-09-2009 6693 2262   Download

 • Trong khoa học pháp lý, vấn đề vi phạm pháp luật có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng phong phú. Việc nghiên cứu thấu đáo vấn đề vi phạm pháp luật sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, góp phần kiểm soát xã hội tốt, phát hiện nhanh, nhận diện đúng bản chất và xử lý chính xác các vi phạm pháp luật, tìm ra phương cách hữu hiệu điều chỉnh xã hội và định hướng việc thực thi pháp luật đạt hiệu quả. Sau hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng...

  pdf126p dellvietnam 23-08-2012 354 119   Download

 • Hệ thống pháp luật và ngành luật Các ngành luật trong hệ thống pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam Hệ thống khoa học pháp lý Hệ thống pháp luật quốc tế Hệ thống pháp luật là cơ cấu bên trong của pháp luật, thể hiện sự thống nhất nội tại của các quy phạm pháp luật và sự phân chia một cách khách quan các quy phạm pháp luật trong hệ thống ấy thành các ngành luật và chế định pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh....

  ppt29p firings 09-08-2012 271 83   Download

 • Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, các em rất cần được sự quan tâm chăm sóc đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được đảm bảo đầy đủ như vậy. Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế xã hội thì cùng với những mặt tích cực của nó thì kéo theo là các tệ nạn xã hội nảy sinh làm suy đồi đạo đức của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên , trong đó có trẻ em - những người dễ...

  doc39p huyendinhct3 24-09-2013 270 74   Download

 • Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển như một nghề chuyên nghiệp trên thế giới, công tác xã hội đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.

  doc18p huyendinhct3 24-09-2013 240 59   Download

 • Nội dung chính trong chương 3 Tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm tội phạm, phân loại tội phạm, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm.

  pdf22p slow_12 27-06-2014 343 49   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương III trình bày các nội dung cơ bản của tội phạm như khái niệm tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam, phân loại tội phạm, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, vấn đề nguồn gốc và bản chất của tội phạm.

  ppt19p hoa_dai91 24-06-2014 147 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng quy luật sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng giải quyết 1 số vấn đề thực tiễn', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p caott9 26-07-2011 128 29   Download

 • Nhằm góp phần đạt được mục tiêu chiến lượt "Tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người-ngày", nghiên cứu này đã được thực hiện với mục đích rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực trạng công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn hiện nay để trên cơ sở đó phát hiện ra các vấn đề cần tập trung gi ải quyết trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn ở nước ta, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường...

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 172 23   Download

 • Cuốn "Pháp luật đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam.

  pdf102p violet_12 21-05-2014 152 18   Download

 • Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế nhu cầu về dẫn độ lại càng cao, do đó bài viết này tập trung làm rõ dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về dẫn độ tội phạm khi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự.

  pdf12p nganga_03 23-09-2015 85 14   Download

 • Khắc phục tình trạng oan, sai trong tố tụng hình sự Ba nhóm nội dung trên, khi được thể hiện trong cùng một luật sẽ có tính thống nhất cao. Quy phạm về vi phạm hành chính và quy phạm pháp luật hình sự được xây dựng dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Đồng thời các quy phạm về vi phạm hành chính và quy phạm pháp luật hình sự với tính chất là các quy phạm bảo vệ có mục đích đảm bảo tính hiệu lực của các quy phạm pháp luật điều chỉnh....

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 65 13   Download

 • Formol là chất không được dùng trong chế biến thực phẩm. Sử dụng bất cứ liều lượng nào đều vi phạm pháp luật. sự cố formol (formaldehyde), mà báo chí thời đó gọi là “chất ướp xác” được dùng trong bánh phở, gây hoang mang trong xã hội. Nhiều người không dám ăn phở, mà đâu chỉ có quán phở đìu hiu, những người làm tương đỏ, tương đen, giá sống, rau thơm, thịt bò, ớt, tiêu, hành,…cũng lâm cảnh ế ẩm. Chỉ có phòng thí nghiệm là làm không hết việc (hồi đó trong nước chỉ có vài phòng...

  pdf5p bibocumi13 05-11-2012 125 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phẩm chất luật sư
p_strCode=phamchatluatsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2