intTypePromotion=4
ADSENSE

Phân loại các nước phát triển

Xem 1-20 trên 814 kết quả Phân loại các nước phát triển
 • Bài giảng Kinh tế phát triển của giảng viên Lương Thị Ngọc Oanh sẽ giúp các bạn nắm được các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển, sự hình thành các nước đang phát triển, đặc điểm của các nước đang phát triển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p next_12 17-04-2014 148 44   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển chương 1: Các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển trình bày về phân phối thu nhập trên thế giới, phân loại các nước trên thế giới, những điểm khác biệt và tương đồng của các nước đang phát triển, vấn đề nghiên cứu của kinh tế phát triển. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt69p phuongpham357 23-07-2014 120 24   Download

 • Tiểu luận: Các nước phát triển có nên đầu tư vào các thị trường mới nổi không? trình bày khái quát về thị trường mới nổi; phân loại thị trường mới nổi; cơ hội ki đầu tư vào thị trường mới nổi; một số rủi ro khi đầu tư tại thị trường mới nổi; chú ý khi đầu tư vào thị trường mới nổi.

  pdf8p luna_forever 17-03-2015 67 7   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 1: Các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc sống của một số dân số trên thế giới và thực trạng phân phối thu nhập trên toàn cầu, phân loại các nước trên Thế giới, môn kinh tế học phát triển, sự hình thành các nước đang phát triển, đặc điểm của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p doinhugiobay_06 14-12-2015 69 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 0 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại các nước trên thế giới, đặc điểm của các nước đang phát triển, sự cần thiết phải lựa chọn con đường phát triển, nội dung nghiên cứu của môn học.

  pdf26p solacnhat321 24-08-2018 33 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Phân phối thu nhập trên thế giới, phân loại các nước trên thế giới, sự ra đời các nước đang phát triển, đặc điểm của các nước đang phát triển.

  pdf24p sangbanmai_0906 17-01-2018 27 1   Download

 • Đề tài Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương các nước phát triển và Việt Nam nêu tổng quan về lãi suất và cơ chế điều hành lãi suất, khái quát chung về lãi suất, khái niệm về lãi suất. Tổng quan về cơ chế điều hành lãi suất, mục tiêu của cơ chế điều hành lãi suất, phân loại cơ chế điều hành lãi suất. Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương các nước phát triển, cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng trung ương Việt Nam, những điều bất hợp lý trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  pdf29p wave_12 08-04-2014 291 89   Download

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - Lý thuyết chung về tổ chức trình bày khái niệm, bản chất tổ chức, phân loại tổ chức, các yếu tố cơ bản của tổ chức, các giai đoạn phát triển tổ chức.

  ppt40p hoahue91 22-07-2014 200 42   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng cùng với đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng cao đang làm cho lượng rác thải ngày càng tăng lên. Nếu không được xử lý tốt, rác thải sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tại các nước phát triển, bên cạnh việc vận động và áp dụng các biện pháp, chế tài để giảm thiểu xả thải rác, các chính phủ đã chú trọng đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải. Nhờ đó, môi trường được cải thiện đồng thời tăng...

  pdf5p beepbeepnp 21-06-2013 189 42   Download

 • 1.3. Phân loại KTTG: Theo các tiêu thức - Theo trình độ phát triển kinh tế: + Các nước phát triển + Các nước đang phát triển - Theo mô hình kinh tế: + Các nước có nền kinh tế thị trường phát triển + Các nước có nền kinh tế chuyển đổi + Các nước có nền kinh tế thị trường kém phát triển - Theo khu vực: + KT các nước khu vực Bắc Mỹ + KT các nước khu vực Tây Âu + KT các nước khu vực Đông Âu ... ...

  ppt20p page_12 15-08-2013 72 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ phát triển kinh doanh như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại ducij vụ phát triển kinh doanh, vai trò và nội dung phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh ở nước ta, những nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ; đánh giá thực trạng chính sách và giải pháp phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh ở nước ta,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf145p tsmttc_003 06-06-2015 51 7   Download

 • Chương 2 Đặc điểm chung và riêng của các nước đang phát triển LDCs, trong chương học này trình bày kiến thức về: Phân loại các nước trên thế giới, đặc điểm riêng của các nước LDCs, đặc điểm chung của các nước LDCs, một vài đặc điểm về phát triển kinh tế của các nước LDCs, một số cứ liệu cơ bản về tăng trưởng và phát triển, các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng và phát triển kinh tế,...

  pdf44p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 42 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Kinh tế học phát triển, giới thiệu về các quốc gia đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_06 12-12-2015 62 5   Download

 • Nội dung tài liệu giới thiệu về khái niệm và phân loại tuabin, sự phát triển của tuabin, các bộn phận dẫn nước và ra-hệ thống điều tốc của tuabin, thí nghiệm mô hình và đường đặc tính của tuabin, lắp đặt và vận hành tuabin, tuabin Francis lắp đặt tại NMTĐ A Vương...Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

  doc67p vegamu 07-03-2011 785 229   Download

 • Thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong những năm vừa qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chủ trương đường lối, chính sách, nhằm khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng trong các thành phần kinh tế, để phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, chủ trương thực hiện sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi...

  pdf76p cugiai1311 03-11-2012 58 10   Download

 • Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tổ chức nhà nước, phân loại tổ chức HCNN, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan HCNN, các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức HCNN ở trung ương và tổ chức HCNN ở địa phương, chức năng cơ bản của tổ chức HCNN, cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước.

  ppt31p nhanmotchut_1 04-10-2016 73 11   Download

 • Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận động phát triển của thế giới đang tiến vào thế kỷ văn minh trí tuệ thì sự chuyển đổi KTTT theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là tất yếu khách quan của bất kỳ một quốc gia nào muốn vươn tới và hoà nhập với xu hướng phát triển chung của nhân loại....

  pdf8p phuoctam34 01-07-2011 52 6   Download

 • Việt nam là một nước đang phát triển, lạc hậu và nghèo làn do hậu quả triển tranh kéo dài hơn 35 năm. Để khôi phục đất nước, phải khôi phục tiềm năng mọi ngành nghề, mọi tiềm lực mọi sức lao động để đưa đất nước phát triển, trong đó ngành xây dựng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ khi thực hiện chính sách mở, việt...

  pdf34p hotmoingay1 03-01-2013 60 6   Download

 • Nội dung của Bài giảng Tài chính phát triển Bài 06 Các dòng vốn tư nhân quốc tế nhằm trình bày về phân loại vốn nước ngoài, cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Vận động của các dòng vốn tư nhân nước ngoài vào các nước đang phát triển.

  pdf21p blue_12 09-05-2014 71 5   Download

 • Chương 1 trình bày một số vấn đề cơ bản về tổ chức. Nội dung chính trong chương này: Tổ chức và các góc nhìn về tổ chức, phân loại tổ chức, một số dấu hiệu để nhận biết tổ chức, đặc trưng cơ bản của một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p nhanmotchut_1 04-10-2016 52 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại các nước phát triển
p_strCode=phanloaicacnuocphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2