intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích báo cáo thu nhập

Xem 1-20 trên 332 kết quả Phân tích báo cáo thu nhập
 • Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank, Vietinbank nhằm trình bày các nội dung chính: phân tích cấu trúc tài sản và nguồn vốn của ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, phân tích báo cáo thu nhập của 2 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, áp dụng mô hình CAMELS đánh giá.

  pdf19p little_12 23-06-2014 312 65   Download

 • Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá...

  pdf48p lqtien 20-08-2011 735 301   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p tieu_vu08 05-05-2018 116 7   Download

 • Đến với "Bài giảng Bổ túc kế toán 3: Báo cáo thu nhập" các bạn sẽ được tìm hiểu những vấn đề chung về báo cáo thu nhập; sự hình thành báo cáo thu nhập dưới tác động của các nguyên tắc kế toán; phân tích một số chỉ tiêu cấu thành quan trọng của báo cáo thu nhập.

  pdf42p hera_01 06-04-2016 87 5   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích thu nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại thu nhập, ghi nhận doanh thu và chi phí, phân tích Báo cáo thu nhập, phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh, các tỷ số đánh giá khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p bautroibinhyen13 10-01-2017 49 5   Download

 • Báo cáo thu nhập : Một số hạch toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng trong một khoảng thời gian nhất định ( kỳ kế toán). Câu chuyện còn lại là xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận dòng như thế nào

  pdf18p tinhphuong60 15-06-2010 124 144   Download

 • Bài giảng Phân tích ngành nhằm trình bày cơ sở lý luận của phân tích ngành, quy trình phân tích ngành trong đó có phân tích tài chính công ty, phân tích báo cáo công ty, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và phân tích rủi ro trong kinh doanh, phân tích khả năng tăng trưởng của công ty.

  pdf49p orange_12 05-06-2014 144 29   Download

 • Mục tiêu trình bày của chương 3 Báo cáo tài chính, dòng tiền thuộc bài giảng phân tích tài chính nhằm nêu bảng Cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu nhập kế toán và dòng tiền và giá trị thị trường gia tăng – MVA và giá trị kinh tế gia tăng EVA.

  pdf20p yellow_12 02-06-2014 162 21   Download

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế về báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính được định nghĩa là phương tiện trình bày tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán), kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo thu nhập) và những thay đổi về tình hình tài chính (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) của một doanh nghiệp cho những người quan tâm đến nó. Những thông tin do các báo cáo tài chính cung cấp có ý nghĩa quan trọng cho quyết định quản lý, bởi vì nó mang tính chiến lược, bao quát mọi lĩnh vực quản lý sản xuất kinh doanh, như: lĩnh vực cung cấp và...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 77 12   Download

 • Chương 10 cung cấp cho người học những phương pháp phân tích một số chủ đề đặc biệt cùng một số công thức phân tích tài chính như: Lợi nhuận trên cổ phiếu, lợi nhuận trên cổ phiếu, hệ số giá trên thu nhập P/E, tỷ suất cổ tức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_02 08-11-2015 33 6   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra thì các nhà đầu tư,...

  doc80p vanminhhao 07-12-2012 443 249   Download

 • So sánh với TB ngành là rất khó đối với các công ty lớn hoạt động đa ngành. Hiệu quả hoạt động “trung bình” có thể không phải là tốt, có lẽ công ty nên đặt mục tiêu cao hơn. Yếu tố thời vụ có thể ảnh hưởng đến các tỷ số. Kỹ thuật “làm đẹp BCTC – Window dressing” có thể làm các BCTC và các tỷ số trông tốt hơn.

  ppt48p ganglencung 21-10-2012 136 25   Download

 • Từ bảng phân tích trên, ta nhận thấy trong 2 năm 2008 và 2009, tuyệt đại bộ phận thu nhập của công ty hải hà có nguồn gốc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chiếm khoảng 99%) tổng doanh thu và thu nhập khác; tiếp theo là hoạt động tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm có khoảng 1% tổng thu nhập.Tuy vai trò của hoạt động tài chính đã gia tăng do sự phát triển của thị trường tài chính, nhưng cơ cấu thu nhập như vậy vẫn bình thường, nó đảm bảo rằng thu nhập của công ty...

  doc29p haihvnh 25-11-2010 4141 2002   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp descon', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p le_cuongtv 01-06-2011 1773 636   Download

 • + Tỷ số thanh toán đo lường khả năng thanh toán của công ty. + Tỷ số hoạt động đo lường mức độ hoạt động liên quan đến tài sản của công ty. + Tỷ số đòn bẩy cho thấy việc sử dụng nợ của công ty

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 383 181   Download

 • Phân tích cơ bản là phân tích tình hình tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK, dựa vào các báo cáo tài chính của công ty: Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo thu nhâp, Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ.

  ppt23p tanphat_tk 26-10-2010 379 151   Download

 • PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Để việc đánh giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. Khái niệm TOP Bảng cân đối kế toán là...

  pdf11p muaythai6 25-08-2011 426 135   Download

 • Phần 1 Tài liệu Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010 trình bày các nội dung: Làm việc với bản báo cáo thu nhập, cân đối kế toán - Các tài sản hiện hành, định giá trị các hàng tồn kho cho bản cân đối, tóm tắt các giao dịch - Từ các sổ nhật ký đến bản cân đối, phân tích vốn lưu động và luồng tiền mặt, phân tich bản báo cáo. Tài liệu nhằm giúp bạn nắm bắt những điếm cơ bản và nâng cao của việc sử dụng Excel trong việc phân tích dữ liệu kế toán doanh nghiệp.

  pdf118p hoa_khoai91 05-06-2014 329 120   Download

 • Tất cả các Báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty đều gồm 4 loại báo cáo cơ bản, vậy đâu là sự khác biệt trong các BCTC khác nhau? Nếu Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đưa ra các thông tin quan trọng về tình hình tài chính, thì thuyết minh BCTC là bản in mạch lạc giải thích cho các thông tin trọng yếu của BCTC.

  pdf9p doremon1234 27-09-2010 170 68   Download

 • KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯTài sản cố định sẽ xuất hiện trong lịch đầu tư và lịch khấu hao - Tài sản ngắn hạn xuất hiện trong kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch sản xuất - Giá vốn hàng bán thể hiện trên báo cáo thu nhập của dự án - Tổng tài sản thể hiện trong bảng cân đối kế toán của dự án, đồng thời thể hiện tổng vốn đầu tư

  pdf20p henchidaubung 29-08-2013 216 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích báo cáo thu nhập
p_strCode=phantichbaocaothunhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2