intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích cú pháp

Xem 1-20 trên 3156 kết quả Phân tích cú pháp
 • Nội dung chính: Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các quy tắc diễn tả cấu trúc cú pháp của các chương trình có định dạng đúng. Các cấu trúc cú pháp này được mô tả bởi văn phạm phi ngữ cảnh. Phần đầu của chương nhắc lại khái niệm văn phạm phi ngữ cảnh, cách tìm một văn phạm tương đương không còn đệ quy trái và mơ hồ. Phần lớn nội dung của chương trình bày các phương pháp phân tích cú pháp thường được sử dụng trong các trình biên dịch: Phân tích cú pháp từ trên...

  pdf51p nuoiheocuoivo 09-05-2010 347 118   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích cú pháp tiếng việt theo tiếp cận thống kê', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p chieu_mua 29-08-2012 319 96   Download

 • Kết quả của việc phân tích cú pháp tiếng Anh và chiếu sang tiếng Việt được làm ngữ liệu cho việc học, giám sát và rút ra các luật chuyển đổi cú pháp giữa hai ngôn ngữ Anh-Việt để phục vụ cho chương trình dịch tự động Anh Việt. Các bước cơ bản cho việc chiếu kết quả phân tích cú pháp bao gồm ba bước chính: đầu tiên là phân tích cú pháp cho ngôn ngữ nguồn (ở đây là tiếng Anh), sau đó liên kết từ/ngữ, cuối cùng sử dụng kết quả liên kết từ/ngữ để chiếu sang...

  pdf0p cancer23 22-08-2012 207 60   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích cú pháp tất định Xây dựng bộ phân tích cú pháp cho KPL Kiểm tra xâu phân tích từ trái qua phải Kiểm tra ký hiệu trái nhất của xâu cần phân tích Tới ký hiệu tiếp,.. Cho tới ký hiệu cuối cùng Phương pháp xây dựng cây phân tích

  ppt99p trinhvietnambk 29-05-2013 226 18   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Phân tích trái của xâu a là dãy các sản xuất được sử dụng trong suy dẫn trái từ S ra a Các sản xuất được đánh số thứ tự 1,..p Phân tích là danh sách các số từ 1 đến p

  ppt168p trinhvietnambk 29-05-2013 158 16   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Cho Văn phạm phi ngữ cảnh G Chỉ ra các sản xuất đã sử dụng để sinh ra Cấu trúc nên cây suy dẫn

  ppt137p trinhvietnambk 29-05-2013 93 14   Download

 • Chương này giúp sinh viên nắm được: Các phương pháp phân tích cú pháp và các chiến lược phục hồi lỗi, cách tự cài đặt một bộ phân tích cú pháp từ một văn phạm phi ngữ cảnh xác định, cách sử dụng công cụ Yacc để sinh ra bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p dien_vi02 07-10-2018 54 9   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Kiểm tra xâu phân tích từ trái qua phải Kiểm tra ký hiệu trái nhất của xâu cần phân tích Tới ký hiệu tiếp,.. Cho tới ký hiệu cuối cùng Phương pháp xây dựng cây phân tích Trên xuống (Top-down): S * ? Dưới lên (Bottom-up):  * S?...

  ppt170p trinhvietnambk 29-05-2013 90 8   Download

 • Nội dung bài giảng chương 3 giúp người học: Nắm được vai trò của giai đoạn phân tích cú pháp; văn phạm phi ngữ cảnh (context- free grammar),cách phân tích cú pháp từ dưới lên- từ trên xuống (top-down and bottom-up parsing); bộ phân tích cú pháp LR. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt60p thiendiadaodien_7 12-02-2019 219 14   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả đạt được khi mở rộng chức năng của bộ phân tích cú pháp liên kết tiếng Việt để phân tích các dạng câu ghép gồm nhiều mệnh đề. Các mệnh đề được phân tách dựa trên giải thuật phân đoạn diễn ngôn mức câu. Việc phân tích cú pháp riêng biệt từng mệnh đề rồi kết hợp lại thành phân tích tổng thể cho phép khử nhập nhằng liên hợp, đồng thời làm giảm độ phức tạp tính toán.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 63 6   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu luật hiệu chỉnh kết quả dùng phương pháp MST phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt" trình bày phương pháp Maximum Spanning Tree để phân tích cú pháp phụ thuộc câu tiếng Việt và sử dụng bộ hiệu chỉnh cây bằng luật để cải thiện đầu ra của MST. Cuối cùng chúng tôi đưa ra một số kết quả thực nghiệm trên tập ngữ liệu 450 câu tiếng Việt và đề xuất hướng phát triển phương pháp MST cho bài toán này.

  pdf13p betac123 25-03-2016 51 3   Download

 • Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán PTCP, khái niệm về văn phạm, văn phạm, dạng chuẩn Chomsky, cấu trúc ngữ pháp, các ứng dụng của PTCP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p larachdumlanat 27-10-2020 20 3   Download

 • Bài giảng chương 4 trình bày những nội dung cơ bản như: Vai trò của bộ phân tích cú pháp, xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf46p dien_vi01 04-10-2018 40 1   Download

 • Bài báo đã trình bày việc phát triển thuật toán trích rút tự động bộ luật của văn phạm PCFG (Probability Context Free Grammar) từ VietTreebank và thuật toán phân tích cú pháp tiếng Việt, xây dựng bộ phân tích cú pháp tiếng Việt trên văn phạm PCFG. Trong đó thuật toán phân tích cú pháp cho mỗi câu được phát triển từ thuật toán của Jurafsky and Martin. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 22 1   Download

 • Bài này giới thiệu một cách tiếp cận phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm cấu trúc đoạn hướng trung tâm (Head-Driven Phrase Structure Grammar - HPSG). Cách tiếp cận này cho phép xử lý các vấn đề bùng nổ tổ hợp, nhập nhằng cấu trúc, và các câu đặc biệt bằng cách sử dụng các luật cấu tạo cú pháp và ràng buộc ngữ nghĩa. Chúng tôi đề xuất cách biểu diễn và quản lý luật HPSG cho tiếng Việt dựa trên các đặc điểm riêng của ngôn ngữ này. Đồng thời, chúng tôi đề xuất các cải tiến với giải thuật Earley cho HPSG.

  pdf8p slimzslimz 18-12-2019 26 0   Download

 • Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích cú pháp xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Kết hợp từ, tính xác suất, tính Pr, văn phạm phi ngữ cảnh xác suất, CKY kết hợp xác suất, xác suất Forward và Backward,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p larachdumlanat 27-10-2020 9 0   Download

 • Tiếng Anh nói chung và tiếng Anh văn phong khoa học kĩ thuật nói riêng, như chúng ta đã biết, chủ yếu chứa các thành phần phân tích. Người học tiếng Anh thường gặp khó khăn trong việc phân tích cú pháp là điều dễ hiểu khi dịch thuật, nói cách khác, khó phân tích cấu trúc câu là đặc điểm của tiếng Anh so với các ngôn ngữ khác. Trước hết, điều này liên quan tới sự phân định nghĩa của câu, tức là xác định giới hạn các thành phần trong câu, phân chia các nhóm chủ ngữ,...

  pdf6p muaxuan_102 19-02-2013 188 26   Download

 • Cải tiến một số giải thuật phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó gần giống nhưng không đồng nhất với khái niệm entropi nhiệt động của một hệ vật lý để đo khoảng cách tới trạng thái cân bằng (equilibrium) Định luật 2 của nhiệt động học được Shanon phát biểu mở rộng thành định luật 10 của Shannon trong ngữ cảnh phi nhiệt động như sinh học, sinh thái học, kinh tế học, xã hội học và kinh tế học......

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 92 12   Download

 • Nội dung chính của bài: (i) Vài nét về mô hình ngôn ngữ học tạo sinh do N. Chomsky khởi xướng (ii) Mô hình lý thuyết biến thể phạm trù sơ khởi (iii) Mô hình lý thuyết biến thể phạm trù đương đại (iv) Độ tinh tế và sức mạnh của Lý thuyết biến thể phạm trù 1. Lý thuyết biến thể phạm trù: Một bộ phận của ngữ pháp tạo sinh (Generative grammar) *

  pdf12p tuanlocmuido 14-12-2012 73 7   Download

 • Luận án trình bày cơ sở lý thuyết về cú pháp tiếng Việt, gán nhãn vai nghĩa và biểu diễn phân bố từ. Xây dựng tập nhãn phụ thuộc và vai nghĩa cho tiếng Việt. Sau đó luận án đề xuất phương pháp xây dựng kho ngữ liệu gán nhãn cú pháp phụ thuộc và gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p capheviahe26 02-02-2021 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
207 tài liệu
1190 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích cú pháp
p_strCode=phantichcuphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2