intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích lợi ích chi phí

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phân tích lợi ích chi phí
 • Bài viết Bàn về áp dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích trong quản lý môi trường trình bày khái quát nền tảng kinh tế học phúc lợi của CBA để làm rõ cơ sở lý thuyết của phương pháp; và các bước thực hiện CBA được trình bày ngắn gọn, từ đó chỉ ra những vấn đề khó khăn khi áp dụng CBA cho môi trường.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Phân tích chi phí - lợi ích với vai trò hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư các dự án trình bày tổng quan về phương pháp phân tích chi phí – lợi ích; CBA và việc hỗ trợ các quyết định đầu tư - phương pháp CBA trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học lao động - Chương 4: Đầu tư nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các hình thức đầu tư nguồn nhân lực; phân tích chi phí – lợi ích của đầu tư cho giáo dục; các yếu tố ảnh hưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý tài chính dự án đầu tư công" có nội dung gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: dự án đầu tư công và quản lý tài chính dự án đầu tư công; phân tích tài chính dự án đầu tư công; phân tích kinh tế dự án đầu tư công; phân tích chi phí - lợi ích dự án đầu tư công; dự toán và quản lý chi phí dự án đầu tư công; quản lý rủi ro của dự án đầu tư công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế hoạch hóa phát triển - Chương 4: Phương pháp kế hoạch hóa phát triển. Chương này có nội dung trình bày về: phương pháp kế hoạch hóa theo mô hình tăng trưởng tổng quát; phương pháp bảng cân đối liên ngành; phương pháp đánh giá dự án và phân tích lợi ích - chi phí xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, kinh doanh thông qua internet, các trang mạng xã hội là loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những lợi ích mang lại như: Làm giảm chi phí bán hàng, tiếp thị, giảm lượng hàng lưu kho, tăng khả năng cạnh tranh, chăm sóc khách hàng… mô hình này cũng tạo ra một áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý thuế, nhất là việc thanh tra, kiểm tra thuế.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 16 4   Download

 • Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình trên. Trọng tâm của nghiên cứu này là sử dụng Phân tích chi phí - lợi ích trung gian với mức độ đánh giá đến tỷ suất lợi ích chi phí và giá trị hiện tại ròng để đưa ra những chứng cứ thực tiễn trong ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, quản trị y tế thông minh tại UMC, từ đó nhân rộng mô hình cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ở Việt Nam.

  pdf5p vileonardodavinci 16-03-2022 25 2   Download

 • Đất ngập nước (ĐNN) là hệ sinh thái (HST) có năng suất sinh học cao, đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển sinh kế người dân ven biển. Đánh giá dịch vụ HST (DVHST) đất ngập nước là một công cụ hiệu quả để tính toán các lợi ích trực tiếp và gián tiếp của HST thành giá trị tiền tệ. Giá trị DVHST đất ngập nước khu vực cửa sông Tiên Yên được đánh giá và tính toán qua việc kết hợp sử dụng các phương pháp khác nhau như phân tích chi phí – lợi ích, điều tra bằng bảng hỏi, viễn thám và GIS.

  pdf11p vialexanderfleming 09-02-2022 20 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả phân tích chi phí - lợi ích (CBA), làm cơ sở lựa chọn mô hình thoát nước khả thi, giữa 2 phương án thoát nước (TN) và xử lý nước thải (XLNT) khu vực trung tâm Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, có diện tích 26 km2, dân số 225.035 người. PA1 áp dụng mô hình TN và XLNT tập trung, thu gom được 62% nước thải, công suất 28.000m3 /ngđ, chất lượng nước đầu ra đạt cột A theo quy chuẩn xả thải. 38% dân số còn lại sử dụng bể tự hoại.

  pdf6p vihassoplattner 04-01-2022 17 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ TTDĐ của các cá nhân dựa trên phân tích lợi ích - chi phí và ảnh hưởng xã hội. Nghiên cứu áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích 201 mẫu quan sát thu thập được thông qua khảo sát. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng giá trị cảm nhận, chuẩn mực xã hội và hình ảnh xã hội có tác động tích cực tới ý định sử dụng dịch vụ TTDĐ.

  pdf18p vicolinzheng 14-12-2021 15 0   Download

 • Bài viết này tập trung đánh giá và so sánh các yếu tố khối lượng xe, dung lượng lưu trữ, lượng phát thải khí ô nhiễm cũng như lợi ích mà pin nhiên liệu mang lại. Nhóm tác giả so sánh định lượng về chi phí vòng đời của các hệ thống dẫn động cho 160.934 km. Nghiên cứu này đã chỉ ra các tế bào nhiên liệu vượt trội so với pin điện về khối lượng, thể tích, chi phí, cắt giảm khí nhà kính, thời gian tiếp nhiên liệu, nổi trội về hiệu quả khai thác năng lượng khí tự nhiên hoặc sinh khối như chi phí nguồn và vòng đời.

  pdf11p vicolinzheng 14-12-2021 12 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế y tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kinh tế và kinh tế y tế; Phân tích chi phí; Đo lường gánh nặng bệnh tật của cộng đồng trong phân tích kinh tế y tế; Đánh giá kinh tế y tế, phân tích chi phí hiệu quả; Phân tích chi phí – lợi ích; Phân tích chi phí thỏa dụng; Tài chính y tế; Viện phí; Bảo hiểm y tế; Lập kế hoạch tài chính y tế, Quản lý tài chính y tế.

  doc173p canhvatxanhbaola 08-12-2021 23 4   Download

 • Bài viết này chỉ ra những lợi ích từ việc tham gia chứng chỉ rừng theo nhóm tại xã Trung Sơn về khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Về mặt hiệu quả kinh tế được phân tích bởi phương pháp lợi ích-chi phí (CBA), rừng trồng với chứng chỉ FSC mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nông dân với giá trị hiện tại ròng (NPV) là 52,378 triệu đồng/ha trong vòng 7 năm, lớn hơn gần 20 triệu đồng/ha so với rừng trồng không có chứng chỉ.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 14 0   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp với 45 nhà vườn trồng Ba Kích tại ba xã có diện tích lớn nhất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh để đánh giá hiệu quả kinh tế của từng nhà vườn và theo từng nhóm quy mô (lớn, vừa và nhỏ) cũng như nghiên cứu tác động của quy mô và các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế.

  pdf8p viwilliamleiding 04-12-2021 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích tính khả thi tài chính của dự án trên quan điểm tổng đầu tư và quan điểm chủ đầu tư có xem xét tác động của lạm phát, phân tích hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án từ đó đưa ra những gợi ý chính sách phù hợp với tình hình phát triển điện năng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

  pdf84p caphesuadathemhanh 02-12-2021 12 2   Download

 • Đề tài đưa ra một số khuyến nghị chính sách kêu gọi sự hỗ trợ từ phía chính phủ để đảm bảo dự án khả thi về mặt tài chính tạo động lực cho các nhà tài trợ vốn vay ODA sớm tiến hành giải ngân vốn vay xây dựng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho nền kinh tế.

  pdf70p caphesuadathemhanh 02-12-2021 17 1   Download

 • Khi phân tích dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn thường chú trọng phần phân tích tài chính hơn là phân tích kinh tế - xã hội. Một trong những lý do là việc tính toán, định lượng các lợi ích và chi phí (theo giá kinh tế) cũng như xác định suất thu lợi kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Bài viết giới thiệu một số phương pháp xác định suất thu lợi kinh tế - xã hội trong một số trường hợp cụ thể.

  pdf3p visergeybrin 23-11-2021 16 1   Download

 • Nội dung chính của bài giảng trình bày vai trò chi tiêu công trong pt kết cấu hạ tầng; phân tích chi phí – lợi ích trong chi tiêu KCHT và phân tích cross – countries trong chi tiêu KCHT. Mời các bạn tham khảo!

  pdf45p billyelliot 11-11-2021 15 0   Download

 • Nội dung chính của bài giảng trình bày vai trò chi tiêu công trong giáo dục; phân tích chi phí – lợi ích trong chi tiêu giáo dục và phân tích cross – countries trong chi tiêu giáo dục. Mời các bạn tham khảo!

  pdf31p billyelliot 11-11-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Phân tích chi tiêu công: Chương 6 - Phân tích chi tiêu công trong y tế cung cấp cho người học những kiến thức về vai trò chi tiêu công trong y tế; phân tích chi phí – lợi ích trong chi tiêu y tế và phân tích cross – countries trong chi tiêu y tế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf42p billyelliot 11-11-2021 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích lợi ích chi phí
p_strCode=phantichloiichchiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2