intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích thành phần chính

Xem 1-20 trên 4803 kết quả Phân tích thành phần chính
 • Phương pháp tách chiết ở khoảng không kết hợp với phổ sắc ký khối lượng khí đốt đã được áp dụng để xác định các hợp chất dễ bay hơi trong 30 mẫu cà phê. Để phân biệt và đặc trưng cà phê Arabica và Robusta, sáu các hợp chất dễ bay hơi được lựa chọn để phân tích. Theo phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) đã được áp dụng để phân tích sắc ký và xử lý dữ liệu.

  ppt20p prohotomboy 18-09-2012 216 69   Download

 • Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách: Bài 8 trình bày các phương pháp phân tích chính sách công như phân tích định lượng, phân tích định tính, phân tích kết hợp định lượng – định tính, nghiên cứu tình huống, khuyến nghị chính sách và một số nội dung khác.

  pdf8p hoa_lan91 17-06-2014 109 17   Download

 • Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách: Bài 9 trình bày thu thập thông tin cho phân tích chính sách, quy trình phân tích chính sách công, và các nội dung liên quan trong bước thu thập thông tin của quy trình phân tích chính sách công bao gồm xác định nguồn thông tin, các cơ quan thống kê... Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf9p hoa_lan91 17-06-2014 130 11   Download

 • Máy sắc ký khí là thiết bị quan trọng trong lĩnh vực phân tích hóa học nói chung và phân tích thành phần dầu khí nói riêng. Đã có rất nhiều phương pháp đưa ra cách tính thành phần các chất khí vô cơ (non-hydrocarbon) như: CO2 , CO, N2 , He, H2 , O2 , Ar… bằng cách sử dụng sắc ký khí với đầu dò TCD. Tuy nhiên, sự hiện diện đồng thời của các cấu tử khí O2 và Ar trong mẫu có thể khiến việc phân tích thành phần hai loại khí này không chính xác.

  pdf4p gaunguyen6789 27-09-2019 13 0   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để xác định các mục tiêu cho đợt báo cáo tài chính sắp tới.

  doc19p huuduc11 08-11-2009 9545 6194   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế.

  pdf20p tukhuyen123 21-07-2012 2228 1009   Download

 • Giáo trình Phân tích định tính do TS.DS. Lê Thị Hải Yến (chủ biên) biên soạn gồm 30 tiết lý thuyết (phần thực tập phân tích định tính 40 tiết được trình bày trong giáo trình riêng) bao gồm 11 bài, mỗi bài chia thành 3 phần: Mục tiêu học tập, nội dung chính, tự đánh giá. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm bài mở đầu và 5 bài học đầu tiên.

  pdf47p talata_3 04-11-2014 239 98   Download

 • Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới định con người hiện thực là sự thống nhất giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội. Tiền đề vật chất đầu tiên quy sự tồn tại...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 165 74   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính gồm có 8 chương, giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính, giới thiệu phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt228p namthangtinhlang_00 29-10-2015 319 58   Download

 • Phân tích hướng đối tượng (Object Oriented Analysis – OOA): Giai đoạn xây dựng một cách rõ ràng, chính xác mô hình cho vấn đề theo ý nghĩa của thế giới thực sao cho NSD có thể hiểu được. Thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design – OOD). Giai đoạn tổ chức chương trình thành một tập các lớp. Các lớp có thể nằm trong một cây kế thừa.

  ppt75p congtroirongmo 12-03-2011 134 56   Download

 • Cùng với sự hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ cho riêng mình, nhưng mục tiêu cuối cùng cũng chính là : hội nhập với nền kinh tế thế giới. Năm 2006 vừa qua đã diễn ra một sự kiện mang tính lịch sử cho nền kinh tế nước nhà đó chính là : Việt Nam là thành viên thứ 150 của WTO.

  doc78p dinhthao00 14-06-2011 103 39   Download

 • Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh nhằm phân tích các rủi ro trong kinh doanh, phân tích các bài toán tối ưu, bài toán điểm hòa vốn và dự báo kinh tế.

  pdf82p pink_12 27-05-2014 147 38   Download

 • Bài tập nhóm Tài chính quốc tế: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá. Phân tích công cụ trực tiếp được NHTW thực hiện thời kỳ 2008 – 2011. Phân tích sự ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán đối với Việt Nam. Đề xuất giải pháp cho tỷ giá hối đoái nhằm khái quát về tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán đối với Việt Nam.

  pdf16p bad_12 04-07-2014 151 38   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Phân tích hiệu quả tài chính của chăn nuôi vịt lấy thịt tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ" do sinh viên Nguyễn Như Phương thực hiện nhằm phân tích tình hình tài chính của chăn nuôi vịt lấy thịt tại các phường Tân Hưng, Thuận Hưng, Trung Kiên, Thới Thuận giai đoạn năm 2013 bằng phương pháp thống kê mô tả nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ báo cáo kinh tế xã hội của phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, niên giám thống kê quận Thốt Nốt năm 2012 và 2013,...

  doc71p tkk123 12-09-2015 117 32   Download

 • Bài thuyêt trình Thị trường tài chính: Phân tích chứng khoán của công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen trình bày về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; tình hình sử dụng vốn; phân tích kết quả kinh doanh; hệ số thanh toán, kết cấu tài sản, hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời; giải pháp phát triển tài chính doanh nghiệp.

  ppt16p holychinduoi_259 23-03-2015 133 27   Download

 • Chương 5 và 6 tập trung tìm hiểu về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích báo cáo tài chính. Chương này trình bày một số nội dung sau: Nhóm các tỷ số thanh khoản, nhóm các tỷ số nợ, ứng dụng phân tích báo cáo tài chính trong dự báo tài chính, ứng dụng phân tích tài chính trong phân tích chứng khoán,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p namthangtinhlang_01 31-10-2015 103 25   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Có một cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của công ty thương mại nói chung và của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiến Thu; tìm hiểu, nghiên cứu về về thực trạng tình hình tài chính và khả năng thanh toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiến Thu, áp dụng phân tích tài chính và một số chỉ tiêu đặc thù của công ty thương mại;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf179p bautroibinhyen1 02-11-2016 74 24   Download

 • Chiến lược marketing của doanh nghiệp hay nhà quản lý là hệ thống các đường và giải pháp nhằm xác lập mối quan hệ thích ứng giữa doanh nghiệp với thị trường. Nó sẽtrở thành cơ sở để hoạch định chiến lược sản xuất, chiến lược tài chính và chiến lược con người.

  pdf7p muaxuan_102 27-01-2013 118 21   Download

 • Báo cáo Phân tích môi trường 1: Giới thiệu về phân tích không khí trình bày các nội dung chính: sơ lược về thành phần không khí và các chất gây ô nhiễm, khí quyển, ô nhiễm không khí, tiêu chuẩn Việt Nam - các phương pháp đo và xác định nồng độ các chất gây ô nhiễm, phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi, phương pháp Indophenol xác định hàm lượng Amoniac, xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh, thiết bị lấy mẫu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf27p mnhat91 27-04-2014 136 17   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 8: Phân tích báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức: Khái niệm, ý nghĩa; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu – nợ phải trả, phân tích hiệu quả sử dụng vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen11 03-01-2017 54 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích thành phần chính
p_strCode=phantichthanhphanchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2