Phân tích tỷ số

Xem 1-20 trên 3423 kết quả Phân tích tỷ số
 • Đề tài: Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh vào phân tích tài chính của Công ty may Đức Giang Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai.

  pdf99p tieungot 24-01-2013 333 174   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh vào phân tích tài chính của công ty may đức giang"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf101p muathulamebay 17-08-2010 219 118   Download

 • Tiểu luận: Phân tích tỷ số tài chính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh nhằm khái quát về phân tích tỷ số tài chính, nội dung của phân tích tỷ số tài chính, phân tích tỷ số tài chính của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh.

  pdf25p big_12 09-06-2014 202 64   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, đánh giá Hiệu suất hoạt động, đánh giá cấu trúc vốn, đánh giá khả năng sinh lời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nguoibakhong05 18-03-2018 6 3   Download

 • So sánh kì phân tích với kì trước để thấy sự biến động và xu hướng thay đổi của tình hình tài chính. So sánh số liệu thực tế với số liệu kế hoạch để thấy mức độ hoàn thành kế hoạch. So sánh số liệu phân tích với số liệu chuẩn của ngành để thấy tình trạng của doanh nghiệp trong nghành như thế nào.

  ppt25p dungnguyenmau 27-11-2010 757 248   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh vào phân tích tài chính của Công ty may Đức Giang được nghiên cứu với mục đích dựa vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để ứng dụng phương pháp phân tích, từ đó đánh giá hiệu quả đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

  pdf100p minhtri 09-07-2009 1198 527   Download

 • Các tỷ số tài chinh bao gồm tỷ số về khả năng thanh toán, tỷ số hoat đông,tỷ số nơ, ̣ tỷ số khả năng sinh lơi, tỷ số giá thị trương.

  doc4p nhannh2103 12-10-2010 606 201   Download

 • Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Gò Đàng nhằm giới thiệu chung về công ty, phân tích tỷ số tài chính, định giá chứng khoán của công ty.

  pdf36p three_12 25-03-2014 262 109   Download

 • Trong bài giảng Phân tích báo cáo tài chính, người học sẽ đi vào tìm hiểu về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số, các nhân tố định tính,...

  pdf16p vcnhutuy 04-04-2014 120 25   Download

 • Bài giảng Phân tích các báo cáo tài chính trình bày các nội dung: các báo cáo tài chính, kết cấu tổng quát của bảng cân đối kế toán, mẫu báo cáo tài chính, các chỉ tiêu ngoài bản CDKT, bảng cân đối kế toán, các bước phân tích các tỷ số tài chính, các tỷ số phân tích, hạn chế của phân tích tỷ số tài chính. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.

  ppt18p lkhlkh57 17-04-2014 77 23   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 4 Phân tích báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính trình bày về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số và các nhân tố định tính.

  pdf24p yellow_12 02-06-2014 64 16   Download

 • Các nội dung được trình bày trong chương "Phân tích tỷ số tài chính" gồm có: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, đánh giá Hiệu suất hoạt động, đánh giá cấu trúc vốn, đánh giá khả năng sinh lời, nhóm tỷ số giá trị thị trường,...

  pdf11p nganga_04 27-09-2015 33 9   Download

 • Luận văn: Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp so sánh vào phân tích tài chính của Công ty may Đức Giang, có cấu trúc nội dung gồm 3 chương: Chương 1 Các phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp, Chương 2 Thực trạng về phương pháp phân tích tài chính của Công ty may Đức Giang, Chương 3 Một số giải pháp ứng dụng phương pháp tỷ số và so sánh vào phân tích tài chính của Công ty may Đức Giang.

  pdf99p kimkhanhkh 18-03-2014 52 8   Download

 • Đề tàiPhân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Sông Ba nhằm giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tỷ lệ, áp dụng các mô hình phân tích đối với doanh nghiệp.

  pdf17p three_12 25-03-2014 113 47   Download

 • Luận án Tiến sỹ Hoá học: Nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 87Sr/86Sr và một số nguyên tố vi lượng trong cây thuốc, gạo và đất góp phần xác định nguồn gốc định cư của chúng nhằm để xác định nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc119p fujijudo87 07-07-2014 136 23   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.. Đọc xong bài này bạn sẽ hiệu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số....

  pdf23p zemeta 15-11-2009 12764 4536   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích tài các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá đựơc thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong vào này cá bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng đựơc các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ...

  pdf23p truongan 18-11-2009 1041 651   Download

 • Phân tích tỷ số tài chính là kỹ thuật phân tích căn bản và quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến việc xác định và sử dụng các tỷ số tài chính để đo lường và đánh giá tình hình và hoạt động tài chính của công ty. Có nhiều loại tỷ số tài chính khác nhau. Dựa vào cách thức sử dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính có thể chia thành ba loại: tỷ số tài chính xác định từ bảng cân...

  doc31p 0978738687 04-10-2011 497 281   Download

 • Về mặt nội bộ, công ty cũng tiến hành phân tích tài chính để có thể hoạch định và kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính của công ty mình. Để hoạch định tương lai giám đốc tài chính cần phân tích và đánh giá tình hình tài chính hiện tại

  pdf23p ba3333 09-05-2011 544 259   Download

 • Đề tài Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch – dịch vụ Hội An nhằm giới thiệu chung về công ty, đánh giá, phân tích báo cáo tài chính công ty.

  pdf21p three_12 25-03-2014 304 128   Download

Đồng bộ tài khoản