intTypePromotion=1
ADSENSE

Phản ứng tự vệ

Xem 1-20 trên 8445 kết quả Phản ứng tự vệ
 • Bài viết trình bày các phương pháp đo lường khả dĩ về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Mỗi phương pháp sẽ mang đến một giá trị riêng, cho phép chúng ta khẳng định rằng ấn tượng ban đầu về sản phẩm mới được hình thành ngay từ những giây đầu tiên và mang đến cho chúng ta một nhận thức tối thiểu về sản phẩm mới.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 2 1   Download

 • Từ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác phân tích tại Công ty, luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị" tập trung hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý vốn nói riêng và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm đặc biệt là các nhà đầu tư.

  pdf88p unforgottennight05 19-09-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát" khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với đặc thù của công ty trong cơ chế thị trường, từ đó đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở Công ty TNHH MTV MDF VINAFOR Gia Lai" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động để ứng dụng phương pháp này ở Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor Gia Lai; phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất ván MDF ở Công ty MDF Vinafor Gia Lai; từ đó vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động cho công ty.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện; khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf108p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tổ chức thông tin kế toán phục vụ phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Trường Sơn" là đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán phục vụ phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Trường Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thông tin kế toán thông qua các báo cáo kế toán nhằm đáp ứng tốt nhất về thông tin kế toán cho quá trình phân tích tình hình tài chính ở Công ty Cổ phần Trường Sơn.

  pdf134p unforgottennight05 19-09-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng thẻ điểm cân bằng Balanced scorecard (BSC) trong đánh giá thành quả tại trường Cao đẳng sư phạm Đăklăk" luận văn hệ thống hóa những lý luận về thẻ điểm cân bằng trong đơn vị sự nghiệp, giới thiệu thẻ điểm cân bằng như một hệ thống đo lường thành quả hoạt động của một tổ chức để định hướng cho việc ứng dụng lý thuyết này vào thực tiễn; phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại trường CĐSP Đăklăk hiện nay, từ đó rút ra được những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải trong công tác đánh giá thành quả.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 2 1   Download

 • Cuốn "Chọn lọc 900 tình huống tiếng Anh thường gặp trong đàm phán thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các tình huống về: Tiếng Anh kinh doanh, đàm phán với nước ngoại,...Bộ sách được xây dựng trên phương châm "đơn giản học để ứng dụng", mỗi quyển được phân thành nhiều chủ đề, nhấn mạnh hai khả năng học tập mẫu câu với số lượng câu phong phú và kỹ năng tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf140p unforgottennight06 19-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Tiếng Anh trong thương mại - Tiếng Anh chuyên ngành kế toán" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thúc căn bản liên quan trực tiếp chuyên đề kế toán để đáp ứng cho học viên và người tư học, cùng với một số vốn thuật ngữ tiếng Anh cần thiết được sử dụng trong kế toán và được giải thích song ngữ (Anh - Việt) có phiên âm quốc tế (IPA) giúp các bạn có thể hiểu rõ và có thể tự phát âm.

  pdf192p unforgottennight06 19-09-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách "English for lawyers" đáp ứng yêu cầu của các cán bộ công tác trong các cơ quan nghiên cứu, xây dựng và bảo vệ pháp luật có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật các nước khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf171p unforgottennight06 19-09-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề cương khóa luận "Nghiên cứu ứng dụng điện ảnh trong quảng bá du lịch Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang" là nghiên cứu một số vấn đề lý luận về du lịch và quảng bá du lịch, xem xét tác động của điện ảnh đối với việc quảng bá du lịch tại một điểm đến. Phân tích thực trạng ứng dụng điện ảnh trong quảng bá du lịch tại thành phố Phú Quốc, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng điện ảnh để quảng bá du lịch tại thành phố Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang.

  pdf12p ngphuong321 24-09-2022 13 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu "Nghiên cứu chế tạo, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim vô định hình nền Fe-Zr" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hiệu ứng từ nhiệt trên các hệ hợp kim nguội nhanh; Cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim nguội nhanh ba thành phần Fe-(La, Nd, Pr)-Zr; Cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim nguội nhanh năm thành phần Fe-(Cr, Cu)-(Nd, Gd, Co)-B-Zr.

  pdf144p vihennessey 26-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về tâm lý học nghệ thuật" có nội dung trình bày về: vấn đề tâm lý học nghệ thuật; nghệ thuật như một sự nhận thức; nghệ thuật như một sự thủ pháp; nghệ thuật và phân tâm học; phân tích phản ứng thẩm mỹ; bi kịch về Hăm lét, hoàng tử Đan Mạch; nghệ thuật như là Catacxit; nghệ thuật và cuộc sống;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf311p duonghoanglacnhi 28-09-2022 34 1   Download

 • Xói mòn đất là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của đất, bồi tụ phù sa trong các lưu vực và suy giảm chất lượng nước. Bài viết Tổng quan về các mô hình dự báo xói mòn đất và ứng dụng trình bày phân loại các mô hình xói mòn đất và ứng dụng; Xu hướng ứng dụng mô hình trong nghiên cứu xói mòn đất.

  pdf11p vikoenigsegg 26-09-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc vận dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại các tổ chức, đề tài "Ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng" sẽ phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN. Từ đó, đề xuất ứng dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường ĐHNN - ĐHĐN.

  pdf153p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về đánh giá kết quả hoạt động của trường đại học theo phương pháp BSC, luận văn "Ứng dụng BSC trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng" phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động của trường ĐHBK - ĐHĐN để thấy được những điểm chưa phù hợp cũng như vấn đề khó khăn mà trường vấp phải, từ đó vận dụng BSC vào việc đánh giá thành quả hoạt động tại trường.

  pdf155p unforgottennight04 14-09-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum" phân tích và đánh giá thực trạng về công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại trường đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Trường.

  pdf94p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Hỏi và đáp lịch sử Sài Gòn từ Hiệp định Paris đến mùa xuân 1975" được biên soạn nhằm góp phần ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc về những thắng lợi của quân và dân ta trong thời gian từ khi Hiệp định Pari được ký kết đến chiến dịch mùa Xuân 1975. Nội dung cuốn sách được biên soạn theo dạng hỏi và đáp, với 115 câu và được chia thành 6 phần chính. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ bao gồm các câu hỏi đáp liên quan đến Hiệp định Paris, Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Trị Thiên - Huế và Chiến dịch Đà Nẵng, Chiến dịch Xuân Lộc.

  pdf102p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách nghiên cứu ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ thông qua việc dùng tư liệu về ca dao, tục ngữ đã được sưu tầm, chỉnh lý qua bộ sách Kho tàng ca dao người Việt và sách Tục ngữ Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày một số khái niệm cơ bản xung quanh "Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ”, thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao tục ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Người H’mông sinh sống ở Việt Nam có khoảng 80 vạn người thuộc nhóm ngôn ngữ: Hmông- Dao. Người Hmông (từ Quí Châu- Vân Nam- Quảng Tây- Trung Quốc) thiên di vào Việt Nam cách ngày nay khoảng 300 năm, bằng nhiều đợt, rải rác suốt thời gian dài cho tới cuối thế kỷ XIX. Ebook Người Mông (Việt Nam - Các dân tộc anh em): Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc về lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa vật chất, ứng xử cộng đồng của người HMông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf72p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phản ứng tự vệ
p_strCode=phanungtuve

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2