intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật đầu tư kinh doanh

Xem 1-20 trên 536 kết quả Pháp luật đầu tư kinh doanh
 • Tài liệu học tập Luật kinh doanh của Nguyễn Triều Hoa sẽ giúp các bạn nắm tổng quan về luật kinh tế, pháp luật đầu tư kinh doanh, các loại chủ thể kinh doanh, nhận thức chung về hợp đồng, căn bản về hợp đồng dân sự,...Mời các bạn tham khảo để nắm nội dung chi tiết tài liệu học tập này.

  pdf49p home_12 12-08-2013 213 32   Download

 • Bài giảng môn Luật kinh doanh gồm 6 chương trình bày về những vấn đề chung về luật kinh tế chương, pháp luật đầu tư, địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

  pdf123p idol_12 28-04-2014 104 20   Download

 • Thực hiện Luật Đầu tư 2014, trong đó tại Khoản 3 Điều 7 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2016/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Nghị định không chỉ là bước hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư mà còn là bước đột phá trong việc quản lý, tạo dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, an toàn… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 37 1   Download

 • Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 6 0   Download

 • Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc65p chuongvd 23-11-2010 261 106   Download

 • Đề tài Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư Việt Nam năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO nhằm giới thiệu tổng quan về pháp luật đầu tư và luật đầu tư Việt Nam năm 2005. Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực thi luật đầu tư năm 2005 sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Những biện pháp nhằm tăng cường thực thi luật đầu tư năm 2005.

  pdf91p acc_12 03-04-2014 120 37   Download

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về các điều kiện đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Đánh giá các điều kiện đầu tư, kinh doanh này trong bối cảnh gia nhập WTO. Phân tích các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Kiến nghị một số định hướng hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

  pdf8p truongtien_08 03-04-2018 26 2   Download

 • "Chuyên đề về Kinh doanh bất động sản" trình bày về pháp luật kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản, đầu tư kinh doanh bất động sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf154p tukhuyen123 20-07-2012 1142 695   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình tiếp tục đề cập đến 4 chương sau: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, quy chế pháp lý và các khu kinh tế đặc biệt, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. Mời các bạn đọc thêm giáo trình để phục vụ hữu ích việc học tập và nghiên cứu.

  pdf25p lalala02 13-11-2015 78 21   Download

 • Nội dung của chương 6 Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước trong Pháp luật về đầu tư nhằm tìm hiểu những qui định trong Luật Đầu tư về việc đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước. Nguyên tắc chung trong thẩm định dự án đầu tư, đầu tư vào tổ chức kinh tế, đầu tư công ích.

  pdf39p top_12 21-04-2014 84 13   Download

 • Bài giảng môn "Luật kinh doanh" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung về luật kinh tế, pháp luật đầu tư, địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_01 09-11-2015 101 14   Download

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP nhằm trình bày các nội dung chính như: các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2005, hiệu lực của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP.

  pdf79p canon_12 28-03-2014 70 11   Download

 • Pháp luật về đầu tư - kinh doanh của một số nước trong ASEAN

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 75 10   Download

 • Tài liệu Luật đầu tư phần 2 gồm các chương sau: chương 5 lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, chương 6 hoạt động đầu tư trực tiếp, chương 7 đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước, chương 8 đầu tư ra nước ngoài, chương 9 quản lý nhà nước về đầu tư, chương 10 điều khoản thi hành. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf40p kiemtienthatkho 06-03-2015 70 8   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong quản quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt đi sâu đánh giá làm rõ thực trạng tiến hành, kết quả đã đạt được cũng 5 như những hạn chế, thiếu sót trong xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

  pdf123p anhinhduyet000 01-07-2019 23 5   Download

 • Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc29p meomeo 10-05-2009 1447 509   Download

 • Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thắng lợi quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước đã có nhiều khởi sắc, được nhân dân ta và quốc tế đánh giá cao. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ: “Nghiên cứu để tiến tới áp dụng một khung pháp luật thống nhất chung cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn...

  pdf86p ngochanh 29-07-2009 1120 397   Download

 • Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

  doc32p ohmygod58132006 15-01-2010 452 263   Download

 • Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.

  doc27p lawcao 30-09-2009 529 166   Download

 • Nội dung Bài giảng Luật kinh tế do ThS. Bùi Huy Tùng biên soạn gồm 10 chương. Nội dung được trình bày như sau: tổng quan về luật kinh tế, những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về đầu tư tại Việt Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt1076p top_12 19-04-2014 319 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật đầu tư kinh doanh
p_strCode=phapluatdautukinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2